Ett bråk har uppstått mellan den kommunistiska tidningen Proletären och Rossana Dinamarca, tidigare kontroversiell riksdagsledamot för Vänsterpartiet, nu invald som ledamot i presstödsnämnden. Trätan handlar om konservativa och nationalistiska Nya Tider och huruvida nämnden på klassiskt kommunistiskt vis bör åsiktsvillkora vilka tidningar som får ges ut eller om åsiktspluralism ska råda bland medier i Sverige.

Bakgrunden är att Presstödsnämnden (som från 1 januari i år bytt namn till Mediestödsnämnden) beviljat fortsatt presstöd för Nya Tider eftersom tidningen uppfyller presstödsreglerna. Dinamarca anser dock att reglerna bör åsidosättas och lämnade därför in en reservation mot beslutet.

Det har fått kommunistiska Proletärens chefredaktör Jenny Tedjeza att reagera. I en opinionstext i kommunistiska systertidningen Flamman kallar hon Dinamarcas agerande för ”huvudlöst”.

Det har under lång tid varit den svenska kommunismens linje att motsätta sig att presstödet villkoras med vilken politisk linje en tidning driver. Detta eftersom man befarat att stödet i så fall skulle dras in för den egna pressen då man stödjer en totalitär och våldsbejakande ideologi vars mål är att avskaffa demokrati och yttrande-, åsikts- och pressfrihet.

Tills det målet kan ställas i utsikt att uppnås har man dock valt att tolerera både demokrati och pressfrihet som politiska medel. Jenny Tedjeza skriver i sin kritik mot Dinamarca:

”Staten ska inte kunna frestas att styra medel till tidningar som faller makten i smaken. Alla tidningar som har ett visst antal prenumeranter, och därmed efterfrågas av en viss andel av befolkningen, ska ha samma rätt till stöd.”

Tejeza frågar Dinamarca vad hon ska svara när andra i Presstödsnämnden tycker att Flamman eller Proletären borde bli av med presstödet på grund av att dessa tidningar vill avskaffa den privata äganderätten i Sverige.

Dinamarca har varit en återkommande skribent i Sovjettrogna Flamman, detta trots att hon varit riksdagsledamot för ett parti som numera säger sig ta avstånd från kommunismen och har strukit ordet ur partinamnet. I ett svar till Tedjeza skriver hon att kommunister måste sluta att betrakta sig som företrädare för någon politisk ytterlighet som kan jämföras med högerextremism.

Enligt Dinamarca är en kommunistisk tidning som Flamman något helt annat än den ”rasistiska och nazistiska” tidning som hon menar att Nya Tider är. Hon hävdar också att det föreligger ett stort hot för att nazister ska ta makten i Sverige.

Dinamarca menar att hon står bakom principen att inte låta en tidnings åsikter avgöra om den ska få presstöd eller inte – så länge det rör sig om åsikter som hon antingen stödjer eller bara ogillar lite grann. Däremot anser hon det vara rätt att reservera sig mot beslut om stöd till tidningar som hon tycker starkt illa om, som ”inte bara är lite knäppa”.

Den före detta V-riksdagsledamoten skriver också att hon anser sig vara invald i Presstödsnämnden av regeringen och på rekommendation av Vänsterpartiet för att påverka nämnden och dess beslut politiskt och klargör att hon inte ser sig som någon tjänsteman i sitt uppdrag.

Rossana Dinamarca kritiserades under sin tid i riksdagen för flera fall av olämpligt beteende. Kritiken handlade bland annat om att hon i plenisalen gick runt iklädd en t-shirt med texten ”SD = rasister” och att hon i talarstolen vägrade adressera dåvarande andre vice talmannen Björn Söder.