Sedan 1980-talat har konstverket I Amelins anda, som många tolkar som en hyllning till Karl Marx, suttit i fullmäktigesalen i Järfällas kommunhus. När alliansen beslutade att ta bort det ilsknade Vänsterpartiet till och menar att det känns ”obehagligt”.

Fram till 1981 hade Järfällasalen ett konstverk signerat kommunisten Albin Amelin. Då detta stals 1981 ersattes det av konstnären Lenny Clarhälls I Amelins anda vilket man finansierade med försäkringspengarna efter stölden. På 1990-talet flyttades det från salens bottenplan upp på väggen på åhörarläktaren där den suttit tills för ett par veckor sen.

– Många har tittat på det här verket och sett det som en hyllning till Karl Marx. Man har sett det som ett konstverk i antidemokratisk anda. Järfällasalen är vår fullmäktigesal, hjärtat i den demokrati vi har. Alla ska känna sig trygga där, och vi ska fatta demokratiska beslut i den andan. Symboler som speglar antidemokratiska värderingar hör inte hemma där, det är inte en lämplig plats, säger Emma Feldman.


Konstverket uppe på åhörarläktaren – numera borttaget. Foto: Mikael Nasberg.

Vänsterpartiet ser rött
– Jag får dåliga vibrationer av det här, oberoende av skäl så är det oanständigt. Den konstnärliga friheten och oberoendet ska inte politiska partier lägga sig i, och det här väcker frågan om Alliansens syn. Att ge order om att plocka ner en viss tavla, det känns obehagligt, säger gruppledare Bo Leinerdal (V) som skrivit en interpellation till Emma Feldman med frågor om beslutet vilken ska avhandlas vid nästa sammanträde på måndag.

– Jag förstår inte vad som skulle vara odemokratiskt. Det är en arbetarkonstnär som gör en arbetarskildring. Om man tycker en röd fana är odemokratisk så kanske man ska förbjuda dem, säger han.

Att texten ”Karl Marx Kapitalet” finns inristad i reliefen tycker han inte heller är ett problem.

– Marx har ingen framträdande plats i verket. Det står i liten text på en del av tavlan. Dessutom är Kapitalet ett erkänt vetenskapligt verk som läses på statsvetenskapliga institutioner.

Enligt Feldman handlar det inte om att inskränka konstens innehåll och hon har inte för avsikt att styra konsten i kommunen, men understryker samtidigt att just denna tavla symboliserar antidemokratiska värderingar och hör inte hemma i fullmäktigesalen.

Vad som nu ska hända med verket är oklart.

Albin Amelin
Amelin var en politiskt medveten målare med socialt betonade motiv, inte sällan med kroppsarbetare. 1929 anslöt han sig till Sveriges kommunistiska parti. I samband med Internationella arbetsorganisationens 50-årsjubileum gav svenska postverket ut ett frimärke med motivet Arbetarhuvud av Amelin.