När de gamla kommuntopparna i Västerås i oktober skulle tackas av för trogen tjänst slogs det på stort. Spriten flödade och totalt kostade festen drygt en kvarts miljon kronor. Notan skickade man till skattebetalarna. Den vilda spritfesten kan dock bli den sista i staden – strängare regler väntas införas för hur mycket det får supas på kommuninvånarnas bekostnad.

Hela kommunfullmäktige var inbjudna till balunsen i stadshotellets festvåning. Borden dignade under de flotta maträtterna, alkoholen flödade och de förfriskade kommunpamparna hoppade och studsade mellan borden till den levande musikunderhållningen. Somliga fick kroka arm med varandra för att hålla balansen. En fotograf anlitades för flera tusenlappar att föreviga festandet.

Trots att det i kommunens regler om representation anges att “servering av alkohol som staden betalar” ska ske “restriktivt och vid speciella tillfällen” tycker inte kommunfullmäktiges ordförande, socialdemokraten Anders Teljebäck, att man med de uppmärksammade festiviteterna frångått principerna.

”Alla gick hem med en bra känsla efter festen”

Att det söps för 47 000 skattekronor – då är inte den ytterligare alkohol som gästerna betalade själva inräknad – beskriver Teljebäck som att man ”varit restriktiva med alkoholen”. Han medger dock att det flitiga drickandet bidrog till att ”alla gick hem med en bra känsla efter festen”.

Alla har dock inte samma bild som det socialdemokratiska kommunalrådet av att avtackningsfesten präglades av restriktivitet. Tvärtom har ekot efter festen lett till krav på att reglerna skärps för hur mycket det får supas på skattebetalarnas bekostnad vid den här sortens tillställningar.

Offentliga tillställningar kan bli torrlagda

Det urartade spritfestandet kan till och med få till följd att den här sortens tillställningar blir helt torrlagda i framtiden. Det är emellertid de festande politikerna i kommunstyrelsen som själva ska ta ställning till förslaget när de sammanträder den 14 november.

Det är långt ifrån första gången som Västeråspolitikernas fest- och spritnotor skickas vidare till kommuninvånarna. Den här gången sattes dock något av ett rekord och firandet på stadshotellet i oktober blev minst 60 000 kronor dyrare för skattebetalarna än det närmast föregående.

Styrs av S, M och C

Västerås styrs av en koalition bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Utöver ordförande Anders Teljebäck (S) sitter i presidiet som 1:e vice ordförande Monica Stolpe-Nordin (C) och som 2:e vice ordförande Maria Ringström (M).

En fullständig lista över samtliga ordinarie ledamöter och ersättare i Västerås kommunfullmäktige finns HÄR. Samnytt har i skrivande stund ingen uppgift om hur många och vilka av dessa som deltog i de uppmärksammade festexcesserna i oktober.