Nyligen släpptes en rapport om läget i stadsdelen Brandkärr i Nyköping. I denna varnar man för att stadsdelen håller på att utvecklas till ett samhälle i samhället.

Rapporten ska ha redovisats redan i november men först nu nått ut till allmänheten.

Rapportens huvudpunkter summeras på följande vis:

· Barn äter inte skolmaten av religiösa skäl
· Månggifte förekommer
· Somaliska regler gäller i området; moralpoliser övervakar andra, barn är särskilt utsatta
· Barn från två år bär slöja
· Hög koncentration av imamer och koranskolor tar mycket av barnens tid
· På skolan är 60 procent av barnen somalier, på förskolan drygt 90 procent
· Lekspråket på förskolan är somaliska – det pedagogiska uppdraget hotas och personalen har ingen insyn i leken
· Samhället sluter sig allt mer

Rapporten bygger på 15 djupintervjuer med 26 personer med olika befattningar som arbetar i stadsdelen samt bostadsbolag och polis.

Utöver ovanstående punkter har försäljningen av narkotika eskalerat och sker dessutom helt öppet.

Mahad Shek från Somaliska föreningen menar att rapportens slutsatser är överdrivna och vänder sig mot att unga flickor i slöja ses som ett tecken på radikalisering. Det stora problemet enligt Shek är istället arbetslösheten och bostadspolitiken. Dessutom förnekar han förekomsten av moralpoliser.

– Om vi jobbar med integrationen nu och gör ett bra jobb, då kommer Sverige och Tyskland vara de stora vinnarländerna. Därför att vi har fått en ung befolkning till oss, det är precis det vi behöver. Men om vi inte jobbar bra med integrationen och gör det nu, så kan det bli tufft, säger Björn Littmarck, en av författarna till rapporten, till Sveriges radio.