År 2013 lanserade Malmö stad ett nytt projekt som syftade till att marknadsföra stadens värdegrund. Mannen bakom projektet, kommunikationsdirektör Anders Mellberg, medger i intervju med Samhällsnytt att ingen utvärdering av satsningen hade gjorts. Samtidigt får staden drygt en fjärdedel av sin budget via utjämningssystemet. Men när Samhällsnytt ställer en fråga om vad Mellberg skulle vilja säga till stockholmare som genom sina skatter var med och finansierade aktionen blir han upprörd och vill inte längre svara på våra frågor.

Malmö som var tänkt att bli Sveriges skyltfönster mot världen och ett exempel på ett fungerande mångkulturellt samhälle har istället blivit en av Sveriges fattigaste kommuner. Stadens ekonomiska och demografiska utveckling pekar på hur hela Sverige kan komma att se ut om några år – åtminstone om man ska tro journalisten Lars Åberg som i början av förra året blev aktuell med sin bok ”Framtidsstaden: om Sverige imorgon blir som Malmö idag, hur blir Sverige då?”

Men trots den dystra situationen vill staden inte spara på värdegrundsarbetet. År 2013 köpte Malmö in ”värdegrundskarameller” i tre färger för sina anställda för totalt 300 tusen kronor. Karamellerna symboliserade stadens tre ”värdeord”: kreativitet, respekt och engagemang, där hallon stod för kreativitet, päron för respekt och choklad för engagemang. Meningen var att alla 20 tusen kommunanställda i Malmö skulle få smaka på alla tre karameller.

Till Sydsvenskan svarade kommunikationsdirektören Anders Mellberg så här då på frågan om kostnaden är rimlig:

– I sammanhanget är det här lite pengar. Men jag är inte rädd för diskussionen och jag tar den gärna. Jag längtar efter feedback. Det är bara roligt om det blir diskussion.

Men när Samhällsnytt ringer honom idag och ställer frågor blir han upprörd och avslutar intervjun så snart frågan om kostnaden ställs.

– Värdegrunden jobbar vi hela tiden med. Den satsningen var avsedd för att synliggöra och marknadsföra värdegrunden som då var alldeles ny. Men jag har faktiskt inget minne av att jag skulle göra någon utvärdering, inte på det sättet.

Malmös budget består till en fjärdedel av bidrag och transfereringar från andra kommuner – inte minst från Stockholm. Vad skulle du vilja säga till stockholmarna som är kritiska till satsningen som de var med och finansierade?

– Nej, där har du helt fel faktiskt! Du får läsa på bättre! Det görs inga transfereringar från andra kommuner.

Jag menar utjämningssystemet.

– Läs på och ring tillbaka!

Jag har flera andra frågor till dig som inte berör utjämningssystemet.

– Just nu har jag ingen tid.

Men du har ju besvarat telefonsamtalet och börjat svara på mina frågor trots det. Okej, jag har bara en kort fråga till dig – anser du att det är moraliskt försvarbart att satsa 300 tusen kronor där en stor del tillhör skattebetalarna i andra kommuner på ”värdegrundskarameller”?

– Då ringer du mig efter klockan tre!

Enligt en genomgång från tidningen Dagens Industri fick Malmö stad ett bidrag på nästan 4,9 miljarder kronor 2017 vilket utgör en dryg fjärdedel av stadens budget. Det är oftast mer ekonomiskt välmående kommuner i Stockholms län som står för lejonparten av transfereringar och finansierar bidraget. Stockholm stad betalade exempelvis 3,7 miljarder till utjämningssystemet under 2017.

Efter klockan tre ringer vi Anders Mellberg igen och konfronterar honom med siffrorna från SCB – då börjar han förneka att han svarat att Samhällsnytt har ”helt fel”:

– Nej, det sa jag inte.

Jo, det är faktiskt så att vi spelar in alla telefonintervjuer och det är vad du har sagt ordagrant från bandet.

När Mellberg hör detta byter han fot igen och börjar påstå att hans första svar till Samhällsnytt var ett ”generellt svar” som inte ska tolkas bokstavligen samt att det är ”endast ett tiotal kommuner i Sverige” som gör sådana transfereringar.

En genomgång av Mellbergs offentliga Facebook-profil, där han presenterar sig som kommunikationsdirektör för Malmö, visar att han är med i gruppen ”Sverigedemokraterna i riksdagen – Nej tack”

När Samhällsnytt frågar honom om detta engagemang kan påverka hans opartiskhet som tjänsteman säger Mellberg att han inte förstår frågan samt att ställningstagandet gjordes ”privat”. Inte heller vill han svara på vilken månadslön han uppbär som kommunikationsdirektör.

Enligt Malmö kommuns löneavdelning ligger hans månadslön på 76 100 kronor.

Detta är inte första gången som stadens kommunikationsavdelning uppmärksammas av Samhällsnytt. Den krisande kommunen verkar lägga alltmer resurser på att försöka motverka den negativa bilden av Malmö – bland annat genom att sätta stopp på spridningen av satir.

I februari tvingade Malmös kommunikationsavdelning en tecknare att ta bort satirbilder med stadens logotyp – under hot om rättsliga åtgärder.

LÄS MER: Malmö stad gillade inte satir på Twitter – tvingade med hot tecknaren att ta bort bilder