Ramberg har under tiden som generalsekreterare gjort flera uppmärksammade uttalanden som fått kraftigt kritik. Enligt Realtid pensioneras hon i augusti nästa år.

Hon har varit i blåsväder ett antal gånger under sin långa karriär inom Advokatsamfundet. Bland annat har hon ifrågasatt åldersbedömningar av ’ensamkommande’. Ramberg ansåg också att det var ”obehagligt” att SD fick utse nämndemän, vilket SD:s Kent Ekeroth reagerade på.

Ivar Arpi kritiserade i sin tur Rambergs uttalande under 2015 att det är ”populism och osakligt” att föreslå skärpningar för att komma åt jihadister.

Ramberg försökte också tidigare i år tysta polisen Peter Springare genom att utnyttja sin position som högt uppsatt jurist. Hon påstod att det gick emot regeringsformen när Springare hävdade att det ofta finns kulturella förklaringar bakom gruppvåldtäkter. Paulina Neuding kritiserade Anne Ramberg för det påståendet och konstaterade att regeringsformen inte alls begränsar vad en polis får säga.

Den borgerliga skribenten Rebecca Uvell kritiserade även Ramberg för politisk aktivism.

Redan 2011 var det flera advokater som var ”upprörda” och krävde att Ramberg tog tillbaka diverse uttalanden samt att Advokatsamfundet behövde ”diskutera hennes framtid”. De ansåg att hon missbrukade sin ställning och uttalade sina personliga åsikter, som de ansåg var helt orimliga i egenskap av advokat och företrädare för organisationen.

I Sverige Radio år 2016 sa Ramberg att gamla människor bör göra avkall på sin välfärd till förmån för ”flyktingar”:

Jag inser att de gamla människor som har jobbat hårt ett helt liv nu ska ställas emot alla de flyktingar som kommer och då också tar i anspråk sjukvård och skolor och allt möjligt, men det är nog på det viset att humanismen kräver att man får göra avkall på sin välfärd då

Anne Ramberg kommer att ha varit Advokatsamfundets generalsekreterare i nästan 19 år när hon nästa år slutar.