➤ Utlänningar som varit folkbokförda i Sverige i mer än ett år måste ha ett svenskt körkort.

Den 33-årige mannen invandrade till Sverige 2009 för att studera. 2013 återvände han till Etiopien men kom tillbaka till Sverige igen 2015 som anhöriginvandrare.

Mannen var sedan 2009 folkbokförd i Sverige.

Då han 2015 stoppades av polisen under bilkörning och inte kunde visa upp ett giltigt svenskt körkort skyllde han på att han trodde att hans etiopiska körkort skulle vara giltigt i Sverige.

Han dömdes sedermera i tingsrätten för olovlig körning till 30 dagsböter. Man menade bland annat att man är skyldig att känna till lagen och vad som gäller då man avser köra bil i Sverige.

Mannen överklagade till hovrätten där han påstod att han haft kontakt med Transportstyrelsen där de skulle uppgett att hans körkort skulle vara giltigt i Sverige.

Även om hovrätten finner det osannolikt att Transportstyrelsen skulle påstå något sådant, frias han med hänvisning till att han inte behärskar svenska språket – således kan det ”inte uteslutas att det uppstod någon form av missförstånd vid kontakterna med Transportstyrelsen och att han själv uppfattade beskeden från myndigheten så, att det etiopiska körkortet gav honom rätt att köra i Sverige”.