I sin delårsrapport spår Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö att kostnaderna för anhöriginvandringen kommer att fortsätta belasta ekonomin och att 1,05 miljarder kronor kommer betalas ut i ekonomiskt bistånd.

I rapporten, som Situation Malmö tagit del av, står bland annat att omvärldsfaktorer som hög arbetslöshet, bostadsbrist och många människor på flykt har under de senaste åren lett till utmaningar för nämndens verksamheter och kostnadsökningar inom till exempel hemlöshet och ekonomiskt bistånd.

Nämnden prognostiserar att underskottet mot slutet av året kommer att ligga på 160 miljoner kronor.

Antalet anhöriginvandrare som anlänt till Malmö har ökat med 40 procent jämfört med i fjol, vilket man varnar kommer innebära ytterligare stigande kostnader i framtiden.

Utöver detta förekommer även en stor inflyttning av hushåll från andra länder som inte är etablerade på bostads- eller arbetsmarknaden.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat med tre procent jämfört med i fjol. Bara kostnaden för hemlöshet kommer landa på 605 miljoner kronor.

Den ökade anhöriginvandringen ökar även behovet av större lägenheter, vilket det är ont om.