Skjutningar med dödlig utgång bland unga män i åldern 15-29 år har blivit dubbelt så vanligt i Sverige i jämförelse med andra europeiska länder. Det visar en ny studie.

Enligt studien, som publicerades den 7 maj i år, sker en betydligt större mängd dödsskjutningar per capita bland unga kriminella i Sverige i jämförelse med andra länder. Av forskarstudien framgår att frekvensen av dödligt våld bland unga mellan 15 och 29 år är dubbelt så hög jämfört med ett genomsnitt av 14 andra europeiska länder. I jämförelse med Tyskland är dödsskjutningar tio gånger så vanliga i Sverige i åldersgruppen och jämfört med Storbritannien är det sex gånger så vanligt.

Dödsskjutningar per 100 000 invånare i åldern 15-29 år

Studien, som baseras på åren 1996-2015, visar att skillnaden i dödsskjutningar framförallt har ökat det senaste decenniet. Enligt en av forskarna bakom studien, Manne Gerell, låg Storbritannien på samma nivå som Sverige för tio år sedan men nu har dödsskjutningar ökat markant i Sverige i jämförelse.

Det finns en större mängd legala vapen som används i Sverige, bland annat vid jakt. Dödsskjutningarna sker dock i princip enbart med illegala och insmugglade vapen.