I så kallade utsatta områden misstänks hela sex procent av invånarna vara felaktigt folkbokförda. ”Vem som helst kan i praktiken bokföra sig var som helst utan risk för repressalier.”

Tidningen Hem & Hyra har tittat närmare på fenomenet med skenskrivningar, vilket är då man folkbokför sig på ett ställe men bor på ett annat, något som ökat i omfattning.

Kartläggningen visar att tiotusentals personer fuskar på detta sätt.

Skälen till skenskrivningarna kan ibland vara brottsliga.

Bara i fjol uppskattar Skatteverket att upp till 10 000 skrev sig på en felaktig adress.

Ibland kan ett hundratal personer vara folkbokförda på en och samma adress.

Enligt SCB har en ökning av ovanligt stora hushåll skett i 90 procent av landets kommuner under de senaste fem åren.

Ddessa typ av boendesituationer är mest förekommande i Botkyrka, Södertälje och Lessebo (i förhållande till antalet invånare).

I Rinkeby i Stockholm är nästan var tjugonde person skriven på en lägenhet med tio eller fler är folkbokförda.

Juristen Sara Björkeholm säger till Hem & Hyra att dagens folkbokföringssystem är rena vilda västern.

– Vem som helst kan i praktiken bokföra sig var som helst utan risk för repressalier. Visserligen är det olagligt att vara skriven på en adress där man inte bor, men inte så olagligt att man kan straffas för det.

I maj 2017 föreslog dock regeringens utredare hårdare kontroller av folkbokföringen och att vara felaktigt bokförd ska göras straffbart.

Hos polisen välkomnar man förslaget och uppger att det knappt finns någon yrkeskriminell som är bokförd på sin riktiga adress.

Försäljningen av folkbokföringsadresser har blivit en lukrativ bransch med nyanlända migranter som den största gruppen kunder. Man gör detta bland annat för att kunna få bidrag.