Senast den 21 juli kastades flera flaskor med brandfarlig vätska mot ett av socialförvaltningens kontor i Malmö. Bara hittills i år finns 50 rapporter om hot och hotfulla situationer i förvaltningens interna system. ”Det är ett bekymmer som blivit mer tydligt de senaste åren”, säger Rikard Vroland, chef på socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd och boende.

I statistiken är det framför allt hot som sticker ut. Personal hotas vid möten, hembesök och i telefonsamtal.

På socialtjänstens avdelning för ekonomiskt bistånd och boende bekräftar Rikard Vroland att hoten ökar i omfattning.

– Det är många beslut vi fattar som kan trigga ett aggressivt bemötande. På så sätt är vi en utsatt yrkesgrupp, säger Rikard Vroland till Sydsvenskan.

LÄS ÄVEN: Brandbomber mot socialförvaltningskontor i Malmö

– Det ligger närmare till hands att uttala ganska allvarliga saker idag gentemot förr, det kan jag uppleva. Det uttalas många hot, men det är förhållandevis ovanligt att någon tar till våld.

Löpande riskbedömning

Internt jobbar man med aspekter som löpande riskbedömning och fysisk arbetsmiljö för att undvika våldsamheter.

Ett problem anser man är då en anmälan görs. Den enskilda anställde är målsägare, det går inte att anmäla anonymt eller att arbetsgivaren står som målsägare.

Enligt en undersökning som Novus publicerade i oktober 2019 har var tredje socialsekreterare under de senaste två åren utsatts för hot eller våld. Samtidigt delar många bilden av att det är ett problem som ökar.

LÄS ÄVEN: Bombdåd mot socialförvaltnings kontor under natten