mingrantströmmar-736563
Inrikes

Kraftig ökning av män i grupper med hög brottsaktivitet

Publicerad 3/6/2018
Annons

25 procent av männen i det mest brottsaktiva åldersspannet 15-44 år i Sverige är idag födda utomlands. Det är en mångdubbling på bara några decennier. Ett större problem än den ökade andelen i sig är emellertid att den demografiska mixen bland utlandsfödda män i brottsaktiv ålder har förändrats dramatiskt i riktning mot fler från grupper med statistiskt hög brottsaktivitet.

Män i åldrarna 15-44 år är gärningspersoner bakom de allra flesta brott. Men brottsligheten är inte jämnt fördelad inom denna grupp. Utrikes födda män är exempelvis mer förekommande i brottsstatistiken än inrikes födda män. Brottsligheten bland utrikes födda män är i sin tur inte heller jämnt fördelad. Invandrare från de nordiska länderna förekommer väsentligt mer sällan i brottsstatistiken än män från Afrika och Mellanöstern.

1970 var närmare 60 procent av invandrade män i Sverige födda i något av de övriga nordiska länderna. Idag är den siffran nere i 4 procent. Idag är det i stället män från Afrika och Asien (framför allt den västra delen av kontinenten) som utgör nästan 60 procent av de invandrade männen. En fullständig invertering alltså.

Om andelen utlandsfödda män i brottsaktiv ålder från nationalitetsgrupper med hög brottsaktivitet kraftigt ökar leder det, övriga faktorer lika, till en motsvarande ökning av brottsligheten. Men de faktiska antalen har också betydelse. 1970 fanns det färre än 200 000 utlandsfödda män i Sverige och en majoritet av dem var från Norden. Idag finns nästan en halv miljon utlandsfödda män i Sverige och en majoritet av dem tillhör nationalitetsgrupper med hög brottsaktivitet.

Till detta ska läggas alla de män i brottsaktiv ålder i Sverige som är födda här men av föräldrar från nationalitetsgrupper med hög brottsaktivitet. En hög andel av de grova brotten som skapar otrygghet och instabilitet i samhället tillhör den gruppen.

Siffrorna och diagrammen är sammanställda av Affes statistikblogg.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons