Med ökade kostnader för bostadsrättsföreningarna behöver avgifterna höjas. Trots detta är har den genomsnittliga avgiften för Stockholms bostadsrättsföreningar inte höjts. Enligt en expert behöver vissa föreningar höja avgiften med så mycket som 50 procent.

I HSB:s rapport Stockholms bostadsrättsbarometer 2023 framgår att föreningarnas genomsnittliga driftkostnad ökade med fyra procent i fjol samtidigt som räntekostnaderna ökade med 20 procent.

LÄS ÄVEN: Potentiell ekonomisk smäll för bostadsrätter när kostnaderna går upp

Då den genomsnittliga avgiften inte förändrats har sparandet till underhåll sjunkit med 13 procent från föregående år och dubbelt så mycket jämfört med året dessförinnan.

Med nollränta, låg inflation och låga energikostnader har avgifterna hållits nere, men nu är situationen en annan.

– Vissa föreningar har en brant uppförsbacke framför sig och behöver höja avgiften med 50 procent för en långsiktig ekonomi i balans, säger Cecilia Jutell, analytiker på HSB Stockholm, till DN.

Ökade kostnader framöver

Enligt Jutell är ingen bostadsrättsförening oberörd av stigande räntor och konjunkturen och hon spår fortsatt ökade kostnader. Hon menar också att synen på avgiftens storlek behöver förändras i grunden och att frågan inte är om avgiften ska upp, utan hur mycket.

Jutell påpekar att vi framöver även kommer att se effekten på den rörliga räntan, som inte slagit igenom fullt ut ännu.

Värdet på bostadsrätten tror hon kan vara skälet till att avgiften i många fall inte höjts. När avgiften höjs sjunker värdet på bostadsrätten men enligt Jutell är det viktigt att föreningarna följer med i utvecklingen med stigande drift- och räntekostnader.

LÄS ÄVEN: Allt kärvare ekonomiskt för hushållen