I Novus första opinionsmätning för 2022 är det framför allt Moderaternas tapp på 2,5 procentenheter som står ut. Starkast fram går Socialdemokraterna.

Partiledar- och statsministerbytet blev en framgångsrik historia för Socialdemokraterna, åtminstone inledningsvis. Förutom att Magdalena Andersson toppat alla förtroendemätningar sedan tillträdet, växer partiet också i opinionsmätningarna.

Även i Novus januarimätning är det S som går starkast framåt medan M tappar ungefär lika mycket. Även SD går det bra för med en skjuts framåt och man återtar platsen som näst största parti.

Efter regeringsutträdet tycks luften ha gått ur MP helt och i denna mätning får de bara lite mer än tre procentenheter och gör L sällskap under spärren.

V 10,5 (+0,5)
S 31,3 (+2,0)
MP 3,4 (-0,3)
C 6,7 (-0,8)
L 2,2 (-0,8)
KD 5,6 (+0,9)
M 18,7 (-2,5)
SD 20,1 (+1,1)