Sverigedemokraterna lämnade på torsdagen in ett så kallat utskottsinitiativ till riksdagens socialutskott i vilket man förordar lagstiftning som garanterar att den som drabbas av biverkningar från vaccin mot covid-19 får ekonomisk ersättning. Det skriver partiet i ett pressmeddelande.

Skandalen med vaccinet Pandemrix mot svininfluensan för tio år sedan, där ett stort antal personer drabbades av allvarliga och bestående biverkningar i form av narkolepsi, gör att fler än varannan svensk nu tvekar inför att vaccinera sig mot covid-19. De drabbade har också vittnat om att de inte kompenserats ekonomiskt för vad de råkade ut för och flera av dem har inför den nu initierade massvaccinationen gått ut i media och påmint om detta.

Idag finns en lag som anger att den som drabbades av biverkningar av Pandemrix har rätt till ersättning inom ramen för läkemedelsförsäkringen. Men rättigheterna stannar där och omfattar inte den som drabbas av biverkningar från andra vacciner, exempelvis de som i en forcerad process tagits fram mot covid-19.

Flera regioner i Sverige har flaggat för att man kommer att stoppa massvaccinering så länge denna fråga inte är löst och en ersättningsgaranti för den som drabbas av biverkningar finns på plats. Sverigedemokraterna menar att det mot bakgrund av den rådande situationen är angeläget att vaccinationerna inte försenas.

Partiet skriver vidare i pressmeddelandet att regeringens halva löften om att eventuellt via en framtida försäkringslösning retroaktivt ersätta biverkningsdrabbade inte räcker. Man menar att svenska folket behöver få tydliga besked om att trygghetssystemen kliver in om man vaccinerar sig och får allvarliga biverkningar, i annat fall undergrävs förtroendet för hela vaccinationsprogrammet.

Därför lämnade SD in ett utskottsinitiativ vid torsdagens sammanträde i socialutskottet. I det anför man att regeringen snabbt bör återkomma med en särskild lag som garanterar ersättning för sådana biverkningar och skador från vaccinering mot covid-19 som idag inte täcks av läkemedelsförsäkringen.

Utskottsinitiativet ska behandlas under nästa utskottssammanträde som hålls tisdagen den 19 januari. Det är i nuläget oklart hur övriga riksdagspartier ställer sig till initiativet.