På tisdagsmorgonen kom krav på att Jessica Ohlson, partisekreterare för Alternativ för Sverige, skulle avskedas från sitt jobb som flyktingadvokat – något Migrationsverket dock säger nej till.

Tillsammans med Alternativ för Sverige arbetar Ohlson för att bland annat ompröva samtliga uppehållstillstånd som beviljats sedan 2000.

I Nyköping, varifrån Ohlson kommer, framförs krav från samtliga gruppledare inom politiken att hon inte längre ska få företräda asylsökande. Man vill även att de 13 som fått avslag på sin asylansökan i första instans, av totalt 27 hon företrätt, ska få en ny chans.

– Jag tycker att det är fruktansvärt. När det kommer någon och söker asyl i Sverige, då ska denne ha rätt till en rättssäker asylprövning. Och det ska inte finnas några tveksamheter om det. Och när det gör det då måste man höja rösten och säga att nu är det nog, säger Martina Hallström, gruppledare för Centerpartiet i Nyköping.

Ohlson håller på att avveckla sitt arbete som flyktingadvokat och uppger att hennes uppdrag inte påverkats av hennes politiska uppfattning.

– Som jurist så tillämpar jag den lag som finns, och som politiker vill jag stifta nya lagar, så jag har inga problem alls att skilja på politik och juridik, säger Jessica Ohlson.

Då Ohlson inte gjort sig skyldig till några lagbrott kan hon inte bara få avgå.

– Jag kan förstå att det sticker ut men det är också så att vi inte kan åsiktsregistrera biträden och vilka politiska åsikter de har, säger Magnus Bengtson som är ansvarig för asylprocessen på Migrationsverket.

Ohlson polisanmäldes för följande uttalande under ett valmöte i Nyköping:

Brandkärr är ett samhälle i ett samhälle och de här människorna varken vill eller kan integreras i Sverige. De kommer aldrig att kunna bli en del av det svenska samhället.