I samband med att de nya restriktionerna träder i kraft från och med måndag bör alla högstadieskolor i Stockholmsregionen gå över till distansundervisning. Det rekommenderar region Stockholms smittskyddsläkare.

På måndag upphör de lokala allmänna råden att gälla och de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 införs.

I ett pressmeddelande förordar Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare för Region Stockholm, krafttag.

– Vi måste kraftfullt minska våra kontakter så tyvärr tvingas jag rekommendera att kommunerna från måndag avslutar undervisning på plats för eleverna i högstadiet och övergår till distansundervisning resten av terminen. Jag pratar nu med kommunerna så att de kan informera skolor och elever.

Rekommendationen innebär att undervisning på plats ska avslutas så snart som möjligt, helst från och med måndag.

Ytterligare åtgärder

– Det räcker inte bara med distansundervisning. Jag vill också trycka på hur viktigt det är att begränsa sina sociala kontakter till några få personer även på fritiden.

Maria Rotzén Östlund rekommenderar också starkt att alla arbetsgivare erbjuder och uppmanar sin personal till distansarbete så långt det överhuvudtaget är möjligt.