I ett medborgarförslag till Växjö Kommun föreslås att Araby Park Arena byter namn då förkortningen APA påstås vara kränkande.

Utöver att vara kränkande menar personen bakom förslaget att namnet även är diskriminerande, i synnerhet då många av de som använder arenan har utländsk bakgrund.

För att undvika att namnet kan förkortas APA föreslås att det förkortas och byts till bara Araby Arena.

Araby Park Arena. Foto: Växjö kommun

Särskilt utsatt område

Araby i Växjö är ett så kallat särskilt utsatt område som kännetecknas av en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Situationen i området innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller utrustning. Många gånger har det skett en normalisering vilket lett till att varken polisen eller de boende reflekterar över det avvikande läget i området.

LÄS ÄVEN: Imam i Växjö försvarar gulfstaters finansiering av ny jättemoské: ”De vill göra göra en god gärning”