Kriminalvården har informerat sina anställda om det saknas plats i landets häkten och anstalter. Anstaltsbeläggningen är för närvarande mellan 97 och 99 procent.

I tisdags gick Kriminalvården ut med information internt till personalen om hur den höga beläggningen pressar verksamheten hårt. I utskicket tackas de anställda som fortsätter kämpa i den ansträngda situationen.

Enligt Kriminalvården är anstaltsbeläggningens smärtgräns omkring 85-90 procent för manliga intagna. För närvarande är beläggningen 97-99 procent i landet. När det gäller anstaltsbeläggning för dömda kvinnor är situationen inte lika alarmerande. Beläggningen uppgår där till 83 procent av kapaciteten.

– Det som har hänt sedan 2004 är att Kriminalvården har stängt flera anstalter för att klientpopulationen gick ju faktiskt stadigt nedåt efter 2004 och framåt några år, säger Ulrik Andersson på Kriminalvården till Expressen.

LÄS MER: Kraftigt ökat antal häktningar för grovt vapenbrott

Bygger ut

Den extremt höga påfrestningen på Kriminalvården handlar främst om anstalter med den högsta säkerhetsklassen, klass 2, samt slutna anstalter med lägre säkerhetsnivå. Det är vid dessa anstalter som de mest riskfyllda intagna hålls.

Kriminalvården meddelar i sitt utskick att de ser över möjligheterna att utöka platserna vid befintliga anstalter men även bygga nytt.