På tisdagen häktades 37-årige livsstilskriminella gängledaren Daniél Nikolai Andre Petrovski av Helsingborgs tingsrätt misstänkt för förberedelse till mord. Polisen menar att han är en centralgestalt i det invandrarkriminella gängkrig som pågår i staden och som bland annat tagit sig uttryck i flera mord och väpnade uppgörelser.

Pterovski, som på senare tid lagt till det svenskklingande efternamnet Johansson, är tidigare dömd för en lång rad brott: vapenbrott, narkotikabrott, våld mot tjänsteman, stöld och häleri. Han misstänks nu för att i maskopi med ytterligare ett antal personer ha planerat ett mord i Ängelholm i maj i år. Häktingen sker på sannolika skäl, den högre misstankegraden, och med restriktioner.

Petroviski häktades senast 2018, då misstänkt för delaktighet i en grov gruppvåldtäkt i en lägenhet i Turning torso i Malmö. Tre andra personer, samtliga livsstilskriminella och med invandrarbakgrund, häktades också för brottet. Ingen av dem fälldes dock för brottet då utredningen lades ned.

Petrovski har inte kunnat fällas för nya brott de senaste åtta åren. Malmöpolisen betraktar honom dock som en ledargestalt i den invandrarkriminella undre världen i Malmö där det faktum att han stigit i graderna och har personer under sig som verkställer merparten av brotten antas vara en bidragande orsak till att han fram tills nu klarat sig undan nya åtal.

En orsak till att man nu kunnat häkta Petrovski är att polisen lyckats knäcka EncroChat, ett verktyg som används för kommuniktion i den gängkriminella världen och då hittat komprometterande uppgifter kopplade till gängledaren.

Förutom det planerade mord som Petroviski nu misstänks för uppger polisen att man genom kodknäckningen lyckats avstyra minst ett tiotal andra gängrelaterade mord.

Det gängkrig där Petrovski anses inneha en nyckelposition innefattar bland annat det uppmärksammade trippelmordet i juni 2018 på Drottninggatan i Malmö och det lika uppmärksammade mordet på småbarnsmamman Karolin Hakim i augusti 2019 i stadedelen Ribbersborg i Malmö. Sydsvenskan publicerade i juli i år en resumé av de mer profilerade brotten i härvan.