Coronapandemin har blottlagt de stora bristerna i vården som uppstått till följd av decenniers besparingar nödvändiggjorda av skenande kostnader på andra budgetområden, bland annat migration och integration. I Halmstad är krisen nu så djup att man på sjukhuset slopar kraven på att de som jobbar med patienter ska ha en vårdutbildning.

När coronapandemin slog till föll planeringen på många håll helt samman och Halmstad är inget undantag. Nu tvingas man slopa kraven på vårdutbildning för personal som ska arbeta med framför allt svårt sjuka och döende covid-patienter.

Flygvärdinnor och personer som blivit arbetslösa i spåren av nedstängningen av restaurangnäringen är exempel på vilka som anställs. ”Vi räcker inte till”, förklarar verksamhetschef Annelie Ekengren Eliasson för SVT varför man tvingas till de drastiskt sänkta kraven vid rekrytering samtidigt som hon skrattar lite uppgivet åt den kaotiska situationen.

– Jag trodde inte att det kunde bli värre än vad det var i våras, men det har blivit mycket mycket värre.

Raggar personal i sociala medier

Ekengren Eliasson förlitar sig som ansvarig för att få tag på personal inte heller på sedvanliga rekryteringsvägar som Arbetsförmedlingen och platsannonser i media utan raggar nu folk på bred front med inlägg i sociala medier.

Samtidigt uppger hon att det innebär ett stort ansvar att vårda de svårast sjuka covid-patienterna och de som är i livets slutskede. Bortsett från det rent medicinska har dessa patienter också ofta svår ångest.