➤ Myndigheternas alltmer omfattande användning av könsneutrala formuleringar skapar problem, enligt ett flertal jämställdhetsexperter.

”När kön osynliggörs riskeras hela jämställdhetsarbetet”, är titeln på debattartikeln i DN som åtta så kallade jämställdhetsexperter skrivit under.

Trenden att införa könsneutrala formuleringar som ”person”, ”medborgare” m m i olika styrdokument står i direkt strid med jämställdhetsarbetet, menar man.

En annan slutsats är att statistik, budgetar och måldokument finns inte till för att medborgare ska känna sig inkluderade i texten, utan för att styra samhället mot en önskad utveckling.

– Vi vill varna för en trend som handlar om att offentliga verksamheter i syfte att inkludera personer som varken identifierar sig som kvinnor eller män vill återgå till att arbeta könsneutralt, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges kvinnolobby, till SR.

– Problemet är att jämställdhetsarbetet bygger på att synliggöra skillnader mellan kvinnor och män. Om vi inte pratar om pojkars låga skolresultat, löneskillnader eller mäns våld mot kvinnor så kan vi inte synliggöra det problemet. Om vi suddar ut problemet kan vi inte heller göra något åt det.