Att män och kvinnor är olika uppfattar den nya genusmedvetna ledningen på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som ett problem. Fler män än kvinnor söker sig till de tekniskt orienterade utbildningarna. Även personer som upplever sig vara födda till fel kön och sådana som vill tillhöra flera kön samtidigt lyser med sin frånvaro bland KTH:s studenter. Men nu ska det bli ändring.

I ett utskick till landets gymnasiestuderande med en inbjudan att besöka KTH vill man locka fler kvinnor, transpersoner och så kallade ickebinära att söka in på högskolan. Flera som fått kampanjbladet hemskickat reagerar dock på att KTH samtidigt uttrycker sig föraktfullt och nedvärderande mot män.

Med stora bokstäver hävdar högskolans ledning att ”framtiden är för viktig för att överlåtas till män”. Personer som Samhällsnytt varit i kontakt med är kritiska till hur KTH ställer grupp mot grupp.

– Det är kanske inget fel i sig att KTH vill rekrytera fler kvinnor och HBTQ-personer till de tekniska utbildningarna. Men här har man drabbats av fartblindhet, säger en person till Samhällsnytt som fått kampanjbladet i brevlådan.

Fartblindheten består enligt personen i att man inte innan man godkänt kampanjtexten prövat att vända på formuleringarna.

– En bra måttstock i debatten om jämställdhet är hur det skulle funka att göra tvärtom. Man byter målgruppen från teknikstuderande till vårdstuderande och byter genus: ”Framtiden är allt för viktig för att överlåtas till kvinnor”. Den utbildningsinstitution som skrev så skulle bli offentligt bränd på bål.

Personen menar att KTH:s utskick är ett tecken i tiden där många som säger sig kämpa för jämställdhet inte verkar förstå vad ett jämställt samhälle är.

– Förstår de som strävar efter jämställdhet verkligen vad ett jämställt samhälle innebär? Är det jämställdhet mellan könen när det är helt ok att slå och sparka på ett genus men inte det andra?