Statskontrollerade SVT får kritik för att vara långt ifrån opartiska i hur man inför höstens val rapporterar om de olika partiernas politik. Utspel från den sittande S-regeringen och dess stödpartier släpps igenom utan kommenterande motröster medan stort utrymme för kritik ges när Sverigedemokraternas politiska förslag uppmärksammas.

Den 25 juli rapporterade statstelevisionen om Sverigedemokraternas presentation av sin landsbygdspolitik. Partiet har utsett det till ett av sina profilområden inför höstens riksdagsval.

I anslutning till reportaget valde SVT att samma dag göra ytterligare ett inslag där bland annat regerande Socialdemokraterna och dess stödhjulsparti Centern i kritiska ordalag fick kommentera SD:s landsbygdspolitik. Den avfärdades där bland annat som ”gammal skåpmat”.

På webben lade SVT ut båda reportagens om artiklar. Men medan ingen från Sverigedemokraterna intervjuas och inga rörliga bilder publicerades tillsammans med texten i den första artikeln, åtföljs den SD-kritiska artikeln med både citat och filmade intervjuer.

Stor skillnad när Centerns landsbygdsprogram uppmärksammades

Den 2 augusti var det Centerpartiets tur att presentera sin landsbygdspolitik. I motsats till när SD drog skynket av sin landsbygdspolitik fick Centern inte bara uppmärksamhet i SVT:s lokala nyhetssändningar utan i ett stort inslag i rikstäckande Rapport.

C-ledaren Annie Lööf gavs i inslaget stort utrymme att presentera partiets politik för landsbygden och statstelevisionen hade vinnlagt sig om att framställa Lööf med en folklig framtoning där hon skrattande pratar om att hon kört skördetröska och muntert svingar en ölbägare i glada vänners lag.

Till skillnad från när SD:s landsbygdspolitik uppmärksammades, gavs i inslaget om Centerpartiets landsbygdsprogram inget utrymme överhuvudtaget för oppositionen att kommentera förslagen. Annie Lööf tilläts däremot, utöver att presentera sitt eget partis förslag också rikta flera kängor mot oppositionspartierna.

Nytt bränsle på gammal brasa

Det vitt skilda sättet på vilket SVT rapporterat om SD:s respektive C:s landsbygdspolitik uppmärksammas av bland annat public service-granskande ”I allmänhetens tjänst” och ger nytt bränsle till en politisk debatt som pågått i decennier om statstelevisionens vänstervridning.

Medan man från bolaget självt avvisar den kritiken visar undersökningar att det är en majoritetsuppfattning bland mediekonsumenterna – hos såväl de som är kritiska till slagsidan som de som gillar den.