På måndagsförmiddagen föll domen i våldtäktsmålet mot Jean-Claude Arnault, gift med Svenska Akademien-ledamoten Katarina Frostenson och i media kallad ”Kulturprofilen”. Åtalet gällde två våldtäkter mot en kvinna och Arnault döms för den ena.

Ett stort antal kvinnor som velat få in en fot i Stockholms litterära kulturkretsar har gått ut och berättat om hur de blivit utsatta för olika former av sexuella övergrepp från Arnault. Han har under flera decennier haft en nyckelposition i kulturlivet i huvudstaden som drivkraft bakom en klubb där etablerade och oetablerade personer inom litteraturen träffats.

Den bild som tonat fram är hur unga kvinnor med litteraturambitioner har sett Arnault som språngbräda i karriären. Arnault har utnyttjat den position han haft för sexuella motiv. Frivilligt sex har enligt berättelserna övergått till tvång och övergrepp.

Många av händelserna polisanmäldes aldrig när de inträffade. Kvinnorna har som skäl för det uppgett att de känt sig i underläge gentemot en hyllad kulturpersonlighet. De har också befarat att en anmälan skulle stänga dörren för vidare avancemang i kultursfären där Arnault haft stort inflytande.

I några fall har dock polisanmälan i efterhand gjorts och i ett fall har dessa lett till åtal och nu fällande dom. Det gäller en kvinna som uppgett att hon vid två tillfällen 2011 blivit våldtagen av Arnault när hon övernattat tillsammans med honom. Stockholms tingsrätt bedömer att bevisläget i ett av fallen är sådant att det räcker för fällande dom.

Påföljden blir två års fängelse. Arnault ska också betala 115.000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Arnault häktades i samband med rättegången och ska kvarstå i häkte tills dess straffet börjar avtjänas. Mycket talar för att domen kommer att överklagas.

Skandalen kring Jean-Claude Arnault har det senaste året försatt Svenska Akademien i ett kristillstånd. Ledamöter har avgått och återvänt. Krav på att Arnaults fru, akademiledamoten Katarina Frostenson, ska avgå har rests och utdelandet av Nobelpriset i litteratur som den anrika institutionen ansvarar för har måst ställas in.

Tingsrättens dom kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.