En kvinnlig kusin till en ledande figur för det så kallade Foxtrotnätverket arbetar som åklagare och har haft insyn i brottsutredningen mot sin egen släkting. Det avslöjar Sveriges television idag.

Den det handlar om är Ismail Abdo, som tidigare var ”Kurdiske räven” Rawa Majids närmaste man. En splittring inom det kurdiska brottssyndikatet har emellertid lett till en i Sverige uppmärksammad våldsvåg. Nyligen sköts exempelvis Ismail Abdos mamma ihjäl.

Statstelevisionen avslöjar att en av de kvinnliga åklagare som varit med och arbetat med utredningen ”har ett släktskap med Ismail Abdo”. Kvällstidningen Expressen uppger att kvinnan är Abdos kusin.

Trots att släktskapet varit känt, kvinnan har själv berättat om det, så har hon tillåtits arbeta med och ha insyn i utredningar av gängdåd som har med Foxtrotnätverket att göra.

Omplaceras

Nu har emellertid den kvinnliga åklagaren omplacerats och får inte jobba med fler utredningar som berör släktingen.

– Vi ser allvarligt på de här uppgifterna och ärendet är överlämnat till Åklagarmyndighetens tillsynsavdelning, säger Eva Thunegard, områdeschef för Åklagarområde Stockholm.

Dessutom har ett tillsynsärende inletts.

– Vi tittar på uppgifterna förutsättningslöst enligt upparbetade rutiner och regelverk för att kontrollera om några felaktigheter har begåtts, säger Henrik Rasmusson, chef för Åklagarmyndighetens tillsynsavdelning.