Enligt Migrationsverkets beräkningar kan närmare en kvarts miljon migranter beviljas medborgarskap de närmaste tre åren. Om migrationskommitténs förslag om fler tillfälliga och färre permanenta uppehållstillstånd faller kan siffran bli ännu högre. Skarp kritik har riktats mot att kraven för att bli svensk medborgare är alltför lågt ställda men Vänsterpartiet vill att ännu fler medborgarskap delas ut. Det rapporterar SR

Migrationsverket räknar med att antalet utdelade medborgarskap till migranter kan blir 40 000 färre fram till 2023 om de nya lagförslag som riksdagens migrationskommitté skissar på och som innebär en marginell åtstramning av regelverket. Trots den prognostiserade minskningen väntas ändå 240 000 medborgarskap delas ut under perioden.

Det man tror ska dämpa antalet ansökningar om medborgarskap är att färre kommer att få permanent medborgarskap, vilket är en förutsättning för att söka. Enligt migrationskommitténs förslag ska huvudregeln framgent vara tillfälliga uppehållstillstånd, i varje fall till att börja med.

Mycket tyder dock på att flertalet tillfälliga uppehållstillstånd kommer att omvandlas till permanenta när den första tillståndsperioden löpt ut. Det innebär i så fall att minskningen av antalet utdelade medborgarskap snarare ska betraktas som att dessa skjuts på framtiden i några år. Personerna kommer också oavsett typ av tillstånd att vara i Sverige och belasta landets resurser i samma omfattning.

Andra föreslagna lagändringar som tros leda till färre medborgarskapsansökningar är skärpta krav på egen försörjning, laglydighet och att behärska det svenska språket. Hur mycket av detta som i slutänden blir verklighet återstår dock ännu att se.

Sverigedemokraterna och Moderaterna lämnade riksdagens migrationskommitté efter att Socialdemokraterna vikit ned sig för krav från medregerande Miljöpartiet om att plocka bort alla diskussioner om volymer och ett tak för antal migranter från förhandlingsbordet.

Vänsterpartiets ledamot i Migrationskommittén, Christina Höj Larsen, vill nu att ytterligare förslag slopas, bland annat regeln om fler tillfälliga och färre permanenta uppehållstillstånd. Till statsradion säger hon att skärpta krav för att få ett permanent uppehållstillstånd leder till ökat utanförskap.

– Jag tror att det kommer att fördjupa människors otrygghet och försämra möjligheterna för Sverige att bli ett helt och bra land.

Statsradion ger stort utrymme åt Vänsterpartiet att kritisera förslagen. Någon representant för de partier som är för regelskärpningarna får bereds däremot inte tillfälle att komma till tals.

Kommittén håller sitt sista sammanträde på fredag. Det är oklart hur länge det sedan dröjer innan resultatet av förhandlingarna offentliggörs.