Kvinnan hade haft allvarliga problem med missbruk och kriminalitet. Då hon släpptes fri efter avtjänat straff och var drogfri var den enda hjälpen hon fick ett tält.

Kvinnan har haft kontakt med socialtjänsten i Mörbylånga sedan hon var tre år gammal. Hon är kritisk till att ett tält skulle vara en lämplig lösning efter en längre tids allvarligt missbruk och kriminalitet.

På kommunen uppger myndighetschef Malin Furberg att ”socialtjänsten har inte ett generellt ansvar att ordna boende till bostadslösa” och tältlösningen väljer man ”ytterst sällan”.

Redan innan tältet kom på tal gjorde kvinnans mor en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg där man ska ta ställning till kritiken mot missbruksvården innan årsskiftet.