En av de kvinnliga IS-terrorister med svenskt medborgarskap som utvisades från Syrien i fjol dömdes i tingsrätten för bidragsbrott, men frias nu i hovrätten.

Kvinnan ska ha en koppling till Norrköping och återvände till Sverige i höstas. I februari dömdes hon av Norrköpings tingsrätt för bidragsbrott. Domstolen ansåg det vara styrkt att kvinnan lyft barnbidrag, flerbarnstillägg och underhållsstöd på totalt 160 000 kronor under tiden hon spenderade i ett IS-kontrollerat område i Syrien.

LÄS ÄVEN: Nästan samtliga utredningar mot kvinnliga IS-terrorister i Sverige nedlagda

Terroristen dömdes till villkorlig dom och 50 dagsböter om 50 kronor för bidragsbrott. Men domen överklagades och enligt Göta hovrätt är det utrett att kvinnan under perioden fick utbetalningar av bidragen, men att det inte finns stöd för att kvinnan agerat med uppsåt.

Enligt hovrätten har hon inte tagit ut pengar från det aktuella kontot under tidsperioden, vilket man menar talar till kvinnans fördel. Enligt kvinnan själv hade hon inte möjlighet att kontakta försäkringskassan under tiden hon befann sig hos terrorgruppen.

LÄS ÄVEN: Vänsterpartiet: IS-terrorister måste behålla medborgarskapet