43-åriga polisinspektören och gruppchefen Malin Axelsson vid Göteborgspolisen åtalas för dataintrång. Detta efter att hon ska ha inlett en intim relation med en flerfaldigt brottsdömd och gängkopplad man, 38-årige Mattias Aslan, och därefter till denne läckt stora mängder sekretessbelagda uppgifter ur Polismyndighetens IT-system.

Relationen, som bland annat bestod i intima möten på hotell och utomhus i skogen, och de obehöriga slagningarna i myndighetens datasystem uppdagades av polisens säkerhetsavdelning. Malin utreddes även för jäv och brott mot tystnadsplikten, då hon varit med och fattat beslut i minst en polisutredning där Mattias stod som misstänkt.

Utredningen visar att Malin kontinuerligt under år 2021 gjort minst 52 obehöriga slagningar i datasystemet för intimpartnern Mattias räkning. Slagningarna gällde utredningar och uppgifter som Malin inte hade någon koppling till i sina egna arbetsuppgifter och därför ingen rätt att ta del av.

Saboterade brottsutredningar

Av de rättshandlingar som Samnytt tagit del av framgår att uppgifter som Malin läckt bidragit till att sabotera kollegornas brottsutredningar. En kollega vittnar om hur brottsmisstänkta plötsligt ändrade sina kommunikationsrutiner eller förvann utomlands när de stod under spaning och att man var övertygad om att det berodde på att någon hos polisen läckte.

En annan poliskollega som hörts i utredningen berättar om hur Malin agerade upprörd över att information läckt till en misstänkt i en polisutredning om grovt narkotikabrott och sagt sig inte veta hur det kunnat ske. Kollegan uppger samtidigt att Malin var en av de få som hade tillgång till de mötesprotokoll där just dessa läckta uppgifter fanns.

Kollegan vittnar samtidigt om att interna läckor till kriminella från polisanställda som inte borde finnas på myndigheten är ett problem som man numera måste ”tampas med hela tiden”.

Nekar trots god bevisning

Något annat motiv till slagningarna än att de skett på uppdrag av Mattias och andra personer har Malin inte kunnat göra sannolikt. Trots att både brotten och den intima relationen med Mattias kunnat dokumenteras väl – bland annat genom spaning på de intima hotellmötena och meddelanden de två skickat till varandra – nekar Malin till båda delarna.

Malin arbetar inte längre kvar vid polisen. Hennes tjänst avslutades efter att de tjänstefel som nu gått till åtal uppdagades.

Otrogen mot sambon

Malin sammanbor enligt folkbokföringsuppgifter med en man och gjorde även så vid den här tiden. Av telefontömningar som gjorts i utredningen framgår att den intima relationen med Mattias varit en otrohetsaffär bakom ryggen på sambon.

I meddelanden till Mattias förklarar Malin att hon tvingades vara tyst en stund eftersom sambon kom in i rummet. ”Livsfarligt” skriver hon.

Faksiml Polisen

Flerfaldigt dömd med gängkopplingar

Mattias Aslan dömdes förra året i Göteborgs tingsrätt för grovt penningtvättsbrott. Detta efter att ha avslöjats med att försöka tvätta en kvarts miljon kronor härrörande från gängkriminell verksamhet.

Påföljden stannade vid villkorlig dom och böter trots att han är tidigare dömd för bland annat narkotikabrott och är välkänd av polisen för sina gängkriminella kopplingar. Han ska dock inte själv ingå i det kriminella nätverkets kärna.

Flera liknande fall

Samnytt har tidigare rapporterat om liknande fall, bland annat en kvinnlig polis som hade sex med en häktad brottsling och läckte hemlig information till och från denne trots att vederbörande var belagd med restriktioner.

Polismyndighetens genuspolitiska storsatsning har fått kritik på flera fronter, inte endast att flertalet brottslingar är män och att det ökar risken för otillbörliga relationer.

Kvinnors i genomsnitt nättare kroppsbyggnad, svagare muskelstyrka och relativt män annorlunda psyke har också anförts som argument för att kvinnliga poliser inte är lika väl lämpade för krävande arbetsuppgifter i yttre tjänst.

LÄS ÄVEN: Poliskvinna hade sex med häktad och läckte hemlig info: ”Vill visa medmänsklighet”