När Västra Götalandsregionen kampanjar för den nationella satsningen för att utrota livmoderhalscancer och få kvinnor att vaccinera sig mot HPV har man bytt ut ordet ”kvinna” – ett beslut som får kritik.

I kampanjen Ta sticket mot HPV erbjuds kvinnor födda 1994–1998 gratis vaccination mot HPV-viruset. Ordvalet som Västra Götalandsregionen gjort i samband med detta har fått Hanne Kjöller, sjuksköterska och fristående kolumnist på Dagens Nyheter, att reagera.

LÄS ÄVEN: F.d. inrikesminister: Politisk korrekthet har underlättat för islamisk terrorism

I en ledare konstaterar Kjöller att ”en liten grupp aktivister har direkt eller indirekt fått ängsliga tjänstemän att formulera sig på ett sätt så att stora grupper kvinnor i praktiken exkluderas från erbjudandet om vaccination”.

Dödligt ordval

Hon påpekar också att Vårdguiden och Försäkringskassan tidigare valt att ta bort termerna ”man” och ”kvinna” för att inte riskera kränka transpersoner.

”Det val Västra Götalandsregionen har gjort är obegripligt, skadligt och kanske, för vissa, till och med dödlig”, slår Kjöller fast och hänvisar till att det är långt i från säkert att ”livmoderhals” är något som migranter med bristande språkkunskaper, och kanske vissa infödda svenskar, förstår.

LÄS ÄVEN: Sverige tongivande när politisk korrekthet tog över världens medier