I september uppmärksammades att flera kyrkors klockor i Stockholms innerstad, som ringt på samma sätt sedan 1600-talet, begränsats sedan grannar anmält dessa som ”buller”. Nu tystnar en kyrka även på dagtid efter långtgående klagomål från programledaren Pekka Heino.

Heino har i sina klagomål gentemot Kungsholms Ulrika Eleonora Kyrka krävt att all klockringning, även dagtid, ska begränsas.

– Detta är tillfällen som enbart rör det handfull personer som deltar i ceremonin – varför ska ljudstörningen drabba alla inom hörhåll, undrar han i sitt klagomål till miljöförvaltningen.

Prosten Michael Persson gick utan vidare omsvep med på att begränsa klockringningen dagtid på såväl dop som mässor och begravningar samt vigslar, detta för första gången sedan Karl XI skänkte den stora klockan till kyrkan 1679.

Heino säger sig vara förvånad över att de tagit det till sig utan att miljöförvaltningen ens utfört några ljudmätningar. Han är delvis nöjd med resultatet och har vägt de olika sidornas argument mot varandra: de som anser det vara otidsenligt och de som vill bevara kulturarvet. Det senare argumentet menar han väger lätt.

– Det kommer från en tid då kyrkan var en maktfaktor. Just därför ska de sluta. Folk var tvungna att gå till kyrkan. Det tillhör det förgångna. De ska inte ringa av slentrian. Man ska inte behöva drabbas. Tystnad är en bristvara i Stockholm.

Heino har ännu inte beslutat ifall han ska kämpa vidare för att få klockarna att tystna helt och hållet dagtid.