För ett par dagar sen erkände FN att man är på plats vid karavanerna med destination USA för att assisterna de ekonomiska migranterna. Tidigare har dokument från Soros organisation Open Society Foundation visat hur man samarbetar med FN.

I en artikel i UN News framkommer att organisationen mobiliserat extra personal och resurser för att bistå karavanerna samt att man prioriterar att migranterna informeras om deras ”rätt till asyl”.

Enligt en talesperson för UNHCR måste transit- och destinationsländerna beakta migranternas mänskliga rättigheter framför immigrationsstatus.

Tidigare har den amerikanske presidenten Donald Trump hotat med såväl indragna bistånd för länderna som släpper igenom migranterna som militär vid gränsen mot Mexiko.

Open Society Foundation i samarbete med FN

2016 tog Breitbart del av ett dokument från George Soros frivilligorganisation Open Society Foundation som avslöjade deras nära koppling till Peter Sutherland, FN:s migrationsansvarige med ett förflutet på Goldman Sachs.

Enligt Open Society kunde man via Sutherland påverka internationell migrationspolitik på grund av migrantkrisen som man såg som en ”möjlighet” för organisationen att utöka sitt globala inflytande och dra in mer pengar.

Sutherland beskrivs av FN själva som en ”stark förespråkare för att främja praktiska åtgärder för att öka fördelarna med migration” och har vid upprepade tillfällen gjort uttalanden mot nationella gränser och nationell suveränitet i Europa – han har till och med förespråkat att EU bör ”underminera homogeniteten” i medlemsstaterna.