De stora bankerna som de flesta svenskar är kund i ska vara skyldiga att erbjuda uttag och insättning av kontanter. Det är innebörden av en lagrådsremiss från regeringen som om förslaget godkänns av riksdagen skrivs in i svensk lag. Samtidigt fortsätter handeln – nu senast IKEA – att avveckla sin kontanthantering och blir inte föremål för motsvarande krav.

Det är Finansdepartementet som i ett pressmeddelande skriver att bankerna i framtiden ska åläggas att erbjuda kontanthantering i ”betryggande utsträckning”. Den bank som inte uppfyller dessa åtagandens ska Finansinspektionen kunna straffa med böter.

LÄS MER: Riksbankskommittén: Banker skyldiga att ha kontanter

Tidigare polischefen Björn Eriksson som är initiativtagare till Kontantupproret välkomnar propositionen men är samtidigt kritisk till att den föreslagna lagen inte också träffar handeln:

– Vi har i fyra år arbetat hårt innan- och utanför riksdagshusets väggar för att skydda kontanterna. Vi gläds åt att en proposition äntligen ligger på lagrådets bord men oroar oss för handelns fortsatta avveckling. Det är extra sorgligt att se jätten Ikea fasa ut kontanter såhär efter Ingvar Kamprads död.