I stället för att röntga foten som kvinnan hade ont i fick hon värktabletter och blev hemskickad. Nu kritiseras läkaren av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Det var i början av 2019 kvinnan med diabetes sökte sig till en hälsocentral i Norrbotten, rapporterar SVT Nyheter.

Fem veckor tidigare hade hon gjort sig illa i foten och led fortfarande av smärta och svullnad.

Där blev hon hemskickad med Naproxen mot värken och rådet att återkomma ifall det inte blev bättre.

När kvinnan elva dagar senare återkom remitterades hon till röntgen där man upptäckte en fraktur på vadbenet. Kort därpå fick kvinnan en infektion i foten och fick den amputerad. Infektionen spred sig ändå och kvinnan avled.

IVO kritiserar läkaren på två punkter – för att han inte remitterade patienten till röntgen och för att ha åsidosatt skyldigheten att föra journal.

Även Region Norrbotten får kritik för att inte ha säkerställt att hälso- och sjukvårdspersonalen dokumenterar i patientjournalen enligt gällande författningar.

Man säger dock inget om förloppet efter att kvinnan fått infektionen och ifall något kunde ha gjorts annorlunda för att förhindra att hon avled.