doktor-72521
Inrikes

Läkare sparkas – hade negativa åsikter om invandring och feminism

Publicerad 9/5/2018
Annons

En hyrläkare inom psykiatrin i Västernorrland har sagts upp. Orsaken har inget med mannens skicklighet som läkare, läkarbehovet eller sjukhusets ekonomi att göra. I stället är det hyrläkarens åsikter sjukhusledningen ogillar.

Mannen anklagas för att ha ”extrema politiska värderingar”. Som belägg anförs bland annat att läkaren på Twitter uttryckt sig negativt om invandringen till Sverige och om feminister.

Han ska i sociala medier bland annat ha skrivit ”Jag tror kaoset i Sverige, våldtäkterna, otryggheten, anarkin, brända skolor m.m. beror på feministerna”.

Enligt ansvariga inom region Västernorrland går det inte att ha anställda som möter patienter och medarbetare med värderingar som står i strid med regionens, inte närmare preciserade, värdegrund. Det finns ingen uppgift om att läkaren ska ha uttryckt sina politiska åsikter inför kollegor och patienter på arbetsplatsen.

Enligt svensk grundlag är ”varje medborgare gentemot det allmänna tillförsäkrad frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor”.

I den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna som Sverige undertecknat finns en liknande skrivning som fastslår att ”var och en har rätt till … åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning”.

Vissa begränsningar i åsiktsfriheten finns, bland annat beträffande hets mot folkgrupp. Det är domstol som ska avgöra om ett sådant brott har begåtts. Enskilda offentliga aktörer, exempelvis vårdgivare, har inte den befogenheten.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons