lunds-universitet

Lunds universitet.

Vetenskap

Läkarvetenskapen kan strida mot universitetets värdegrund – professor i blåsväder efter att ha påtalat biologiska könsskillnader

Publicerad 9/16/2018
Annons

Enligt den inom den genusteoretiska akademin förhärskande uppfattningen är kön endast en social konstruktion. På senare tid har det allt oftare börjat ställas krav på att de naturvetenskapliga disciplinerna ska anpassas till det synsättet. En professor på Lunds universitet avkrävs nu en ursäkt för att i en föreläsning på läkarprogrammet ha pratat om biologiska och anatomiska skillnader mellan män och kvinnor. Krav ställs på att han byts ut. Det skriver Academic Rights Watch.

Det är Germund Hesslow, professor i neurofysiologi, som nu riskerar att inte längre få hålla den kurs i ”Arv och miljö” på läkarprogrammet så som han gjort i många år. Några studenter som identifierar sig som transpersoner har upprörts av föreläsningarna och menar i klagobrev till universitetsledningen att det strider mot lärosätets värdegrund och likabehandlingsplan att påstå att det finns skillnader mellan män och kvinnor som inte är en socialkonstruktion.

Studenterna är förvånade och upprörda över att Hesslow tillåts hålla sin kurs, trots att den inte bygger på vad de menar är det i politiken och i övriga samhället vedertagna genusvetenskapliga [sic] synsättet. Nu kräver de en ursäkt och att Hesslow byts ut mot en föreläsare som för de blivande läkarna i stället berättar om det patriarkala förtrycket mot kvinnor och HBTQ-personer.

I ett brev till ledningen menar en kvinnlig student att Hesslow, genom att hävda existensen av biologiska könsskillnader, har en ”antifeministisk agenda”. Hon anser därför att han ska bytas ut mot en ”hen” som kan ”belysa hur kvinnor i århundraden könsstympats, tvångssteriliserats, lobotomerats och tvångsvårdats i den medicinska vetenskapens namn”.

Studenten skriver vidare att ”det som kvinna känns otroligt förminskande att en föreläsare inte känns vid de sociala strukturer som förtryckt kvinnor och fått oss att modulera våra beteenden för vår egen säkerhet”. Hon undrar hur den sortens föreläsning som Hesslow bedriver ”går ihop med det genusperspektiv utbildningen ska ha”. Professorn är enligt brevskrivaren även ”transfobisk”.

Brevet skrevs utifrån hörsägen. Den kvinnliga studenten hade inte själv gått kursen utan bara fått berättat för sig om Hesslows påstådda antifeminism och transfobi. Skrivelsen ledde ändå till att Hesslow kallades upp till universitetsledningen för ett samtal. Av ordföranden för Programnämnden för läkarutbildning, Christer Larsson, uppmanades Hesslow ta avstånd från ett antal formuleringar i sin föreläsning.

Larsson uppger att han inte vet om de åsyftade formuleringarna har förekommit i föreläsningen men menar att det är bäst att Hesslow ändå går ut och erkänner att de var ”olyckligt formulerade” och att ”det var ett misstag eller en lapsus” att han använt dem. Hesslow uppmanas också bedyra att ”tänka på i framtiden” att inte upprepa de eventuellt tidigare uttalade formuleringarna.

I samband med uppmaningen till Hesslow har ingen prövning gjorts av huruvida de ifrågasatta citaten har vetenskapligt stöd eller inte. Fokus för universitetsledningens kritik ligger i stället på att åhörare som bekänner sig till politisk genusteori kan känna sig kränkta av påståendena.

I ett brevsvar till ledningen skriver Hesslow att han inte har för avsikt att be om ursäkt för sina formuleringar. Han menar att universitetsledningens agerade i ärendet saknar rimliga proportioner och att läkarutbildningen helt skulle få läggas ned om så stor vikt skulle fästas vid varje student som har synpunkter på den ena eller andra formuleringen i föreläsningarna. Detta är ett beteende som inte bör uppmuntras och normaliseras, skriver Hesslow.

Hesslow avfärdar också anklagelserna om att han i stället för undervisning skulle bedriva en antifeministiskt eller transfobisk politisk agenda. Han menar att den inställningen bygger på en missuppfattning om att det skulle finnas vetenskapliga resultat som motsäger det Hesslow framför i sin kurs. Det gör det inte, förklarar Hesslow. Konflikten finns i stället mellan å ena sidan genusteoretisk ideologi och politik och å andra sidan vetenskap.

Vidare skriver Hesslov att i den mån han har någon ”agenda” så är det i så fall att försvara vetenskaplighet, som han anser bör genomsyra allt arbete på ett universitet.

Media har intresserat sig för bråket och bland annat har vänsterliberala Sydsvenskan intervjuat Hesslow om det inträffade. Han anser att medieintresset ger större skäl till oro än hur saken fått en oproportionell hantering inom universitetet.

Media har, enligt Hesslow och Academic Rights Watch som uppmärksammat saken, en påtaglig slagsida åt att favorisera sådant som politisk genusteori framför empirisk forskning, viket hävdas har lett till att ett vetenskapligt grundat synsätt kommit att betraktas som extremt och förkastligt i den offentliga debatten medan det vänsterorienterat genusteoretiska synsättet anses som normalt och berömvärt.

I skrivande stund är det ännu oklart om Hesslow får vara kvar på Lunds universitet och fortsätta hålla sin vetenskapliga kurs för läkarstudenterna.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
660Demonstration mot svenskt WHO-medlemskap
Annons