Lunds universitet.

Läkarvetenskapen kan strida mot universitetets värdegrund – professor i blåsväder efter att ha påtalat biologiska könsskillnader

Delningar

Enligt den inom den genusteoretiska akademin förhärskande uppfattningen är kön endast en social konstruktion. På senare tid har det allt oftare börjat ställas krav på att de naturvetenskapliga disciplinerna ska anpassas till det synsättet. En professor på Lunds universitet avkrävs nu en ursäkt för att i en föreläsning på läkarprogrammet ha pratat om biologiska och anatomiska skillnader mellan män och kvinnor. Krav ställs på att han byts ut. Det skriver Academic Rights Watch.

Det är Germund Hesslow, professor i neurofysiologi, som nu riskerar att inte längre få hålla den kurs i ”Arv och miljö” på läkarprogrammet så som han gjort i många år. Några studenter som identifierar sig som transpersoner har upprörts av föreläsningarna och menar i klagobrev till universitetsledningen att det strider mot lärosätets värdegrund och likabehandlingsplan att påstå att det finns skillnader mellan män och kvinnor som inte är en socialkonstruktion.

Studenterna är förvånade och upprörda över att Hesslow tillåts hålla sin kurs, trots att den inte bygger på vad de menar är det i politiken och i övriga samhället vedertagna genusvetenskapliga [sic] synsättet. Nu kräver de en ursäkt och att Hesslow byts ut mot en föreläsare som för de blivande läkarna i stället berättar om det patriarkala förtrycket mot kvinnor och HBTQ-personer.

I ett brev till ledningen menar en kvinnlig student att Hesslow, genom att hävda existensen av biologiska könsskillnader, har en ”antifeministisk agenda”. Hon anser därför att han ska bytas ut mot en ”hen” som kan ”belysa hur kvinnor i århundraden könsstympats, tvångssteriliserats, lobotomerats och tvångsvårdats i den medicinska vetenskapens namn”.

Studenten skriver vidare att ”det som kvinna känns otroligt förminskande att en föreläsare inte känns vid de sociala strukturer som förtryckt kvinnor och fått oss att modulera våra beteenden för vår egen säkerhet”. Hon undrar hur den sortens föreläsning som Hesslow bedriver ”går ihop med det genusperspektiv utbildningen ska ha”. Professorn är enligt brevskrivaren även ”transfobisk”.

Brevet skrevs utifrån hörsägen. Den kvinnliga studenten hade inte själv gått kursen utan bara fått berättat för sig om Hesslows påstådda antifeminism och transfobi. Skrivelsen ledde ändå till att Hesslow kallades upp till universitetsledningen för ett samtal. Av ordföranden för Programnämnden för läkarutbildning, Christer Larsson, uppmanades Hesslow ta avstånd från ett antal formuleringar i sin föreläsning.

Larsson uppger att han inte vet om de åsyftade formuleringarna har förekommit i föreläsningen men menar att det är bäst att Hesslow ändå går ut och erkänner att de var ”olyckligt formulerade” och att ”det var ett misstag eller en lapsus” att han använt dem. Hesslow uppmanas också bedyra att ”tänka på i framtiden” att inte upprepa de eventuellt tidigare uttalade formuleringarna.

I samband med uppmaningen till Hesslow har ingen prövning gjorts av huruvida de ifrågasatta citaten har vetenskapligt stöd eller inte. Fokus för universitetsledningens kritik ligger i stället på att åhörare som bekänner sig till politisk genusteori kan känna sig kränkta av påståendena.

I ett brevsvar till ledningen skriver Hesslow att han inte har för avsikt att be om ursäkt för sina formuleringar. Han menar att universitetsledningens agerade i ärendet saknar rimliga proportioner och att läkarutbildningen helt skulle få läggas ned om så stor vikt skulle fästas vid varje student som har synpunkter på den ena eller andra formuleringen i föreläsningarna. Detta är ett beteende som inte bör uppmuntras och normaliseras, skriver Hesslow.

Hesslow avfärdar också anklagelserna om att han i stället för undervisning skulle bedriva en antifeministiskt eller transfobisk politisk agenda. Han menar att den inställningen bygger på en missuppfattning om att det skulle finnas vetenskapliga resultat som motsäger det Hesslow framför i sin kurs. Det gör det inte, förklarar Hesslow. Konflikten finns i stället mellan å ena sidan genusteoretisk ideologi och politik och å andra sidan vetenskap.

Vidare skriver Hesslov att i den mån han har någon ”agenda” så är det i så fall att försvara vetenskaplighet, som han anser bör genomsyra allt arbete på ett universitet.

Media har intresserat sig för bråket och bland annat har vänsterliberala Sydsvenskan intervjuat Hesslow om det inträffade. Han anser att medieintresset ger större skäl till oro än hur saken fått en oproportionell hantering inom universitetet.

Media har, enligt Hesslow och Academic Rights Watch som uppmärksammat saken, en påtaglig slagsida åt att favorisera sådant som politisk genusteori framför empirisk forskning, viket hävdas har lett till att ett vetenskapligt grundat synsätt kommit att betraktas som extremt och förkastligt i den offentliga debatten medan det vänsterorienterat genusteoretiska synsättet anses som normalt och berömvärt.

I skrivande stund är det ännu oklart om Hesslow får vara kvar på Lunds universitet och fortsätta hålla sin vetenskapliga kurs för läkarstudenterna.

Delningar

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.

827 KOMMENTARER

 1. ja att tokstollar ska få bestämma över Vetenskapen, det visar hur långt förfallet har nått i Sverige…

  I ett klokt land är det Vetenskapen som ALLTID ska gå först… inte något trams och PK-svammel.

 2. Det var bra länge sedan jag totalt tappade respekten för de vetenskapliga institutionerna i Sverige. De verkar ha utvecklats till rena dårhusen.

 3. Den här idiotin måste få ett slut. Det är självklart att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor och att könet inte bara är en social konstruktion.

 4. Nu går det snabbt utför. Den stora flykten av utbildade kommer att ta fart denna mandatperiod och 2022 står vi där med kunskapsdränerade universitet, i klartext ska våra studenter ska undervisas av efterblivna Mp-muppar.

  Det kan ju bara gå bra, eller?

 5. Det var just detta man inte ville läsa om. ”Kina varnar medborgare för ”brutal” svensk polis”. Var det den sk genuspolisen som visade prov på dialogsamtal.

  • Kina bör kalla upp den Svenska ambassadören och kräva en förklaring.Samt utfärda skarpa resevarningar för diktaturen Sverige.Flyglinjer dras in och strafftullar på svenskt gods införas.Sänk Sverige.Låt Sverige lida.

 6. Rakryggat av Hesslow!

  Undrar om jag, som inte är feminist eller tror på genus(icke)vetenskap och är konservativ också kan anmäla hit och dit eftersom att ”jag är av annan politisk åsikt och känner mig kränkt” var gång det ska värdegrundas..?

  Var hamnar vi om vänsterextremism står över vetenskap?! Dela det här överallt, på flera språk! Världen måste få upp ögonen för det här och tänka till.

 7. Vad e de som sker. Klima,genus och mer dærtill.Samhællet genomsyras i alla ændar av tro och galskap. Istællet før fakta,vetenskap och forskning.

 8. Kulturmarxisterna drar ner landet i djupare och djupare nivåer av galenskap och perversitet. Det börjar snart närma sig Weimarrepublikens dekadens.

 9. Hur länge ska det sista förnuftsbaserade motståndet i landet stå pall mot detta eviga tvåfrontskrig från massinvällningen och tokfeminismen som hela tiden flyttar fram sina positioner.
  Var är våra allierade i omvärlden? Det är faktiskt så illa nu att vi behöver ”mat och kläder” för att klara stundande vinter.

 10. Jag undrar – Får en kvinna ha typiska kvinnosjukdomar, t.ex. livmodercancer, äggstocksinflammation, menstruationssmärtor etc, eller strider det mot värdegrunden och allas lika värde?

 11. Universiteten är tillbaka i medeltiden när forskare och lärare måste underordna sig den katolska kyrkans lära oavsett vetenskaplig relevans eller ej.

 12. Den vänsterliberala cancersvulsten på samhället blir bara större och större.
  De som påstår att det inte finns biologiska och anatomiska skillnader mellan män och kvinnor får väl ställa sig framför en spegel och dra ned byxorna.
  Svårare än så är det inte.

 13. Utan att vara vetenskapligt utbildad så nog fan ser jag biologiska skillnader på män och kvinnor.
  Dessa idiotiska feministiska dumdrygheter som snurrar runt i världen måste upphöra!
  Ja visst ska man ha samma betalning för samma jobb oavsett kön.
  ”Men jag förbehåller mig rätten att bära snopp” som Östen Vanebrink sa på 70-80-90-talet

 14. Kanada var det första landet då politisk Aktivism och Vetenskapen möttes efter att lagen! ville tvinga folk att uttala den bisarra flora av sexuella profiler som politiska aktivister hade skapat, samt blivit ”sanningen” med Pk-medias hjälp. Vetenskapen är inte agenda sätta de då politiska Agendasättande sagor funkar inte med varandra.
  https://youtu.be/civE8_5SDYg

 15. Genusdårarna kräver att man får byta kön som man byter skjorta!

  Egentligen är det toppen! I en bolagsstyrelse där alla heter Kalle räcker det med att hälften påstår att de är kvinnor. Simsalabim!!! En exakt feministisk könsfördelning har därmed uppnåtts.

 16. förbjuden kunskap=))))).
  IQ variationer mellan olika populationer. ajabaja.
  att respektive kön har olika egenskaper. ajabaja.
  att det finns ett svenskt folk. ajabaja.
  att invandring kostar pengar. ajabaja.
  att islam är problematisk. ajabaja.
  ja, vart är vi på väg?

 17. Låter som ”genustokerierna” skulle stå för att man vid födseln tar bort könet på varje spädbarn så att alla spädbarn redan från födseln blir ”neutrum”.

  Det måste då kombineras med att man opererar om spädbarnen till hermafroditer så att människoarten kan överleva.

  Det spelar ingen roll hur mycket tokerier som spottas ut från ”genusgrottorna” för människoartens hanes och honas kön skapas av naturen, det blir ungefär 50% hanar och 50% honor.

  Dessa kön ser olika ut vilket är en fysisk/biologisk skillnad liksom att hanens och honans kroppar ser olika ut vilket är detsamma.

  Det står ju klart att genusteoretikorna anser att människoarten är av naturen felkonstruerad och att det bror på att naturen är patriarkal och därmed en fiende till genusetablissemanget.

  Som SD säger, ”en man är en man, en kvinna är en kvinna, så enkelt är det”.

  Alltför enkelt för att en genusteoretika skall förstå.

 18. Snippa och snopp. En tydlig biologisk skillnad. Snoppan går utåt, snippan inåt. Ännu en skillnad. Snoppen har ett klockspel.

  3 olikheter av 1000.

 19. Mitt gamla universitet, vad har drabbat dig? Det är inte Hesslow som ska försvinna, det är all inskränkt och korkad s k genusteori. Det är så långt från vetenskap som går att komma, helt i nivå med astrologi!

 20. I sammanhanget kan det vara värt att berätta om fallet David Reimer. Reimer var en kanadensisk man som föddes som en vanlig, frisk pojke, men genomgick en könsbytesoperation som spädbarn då hans penis förstörts efter en misslyckad omskärelse.

  Reimer uppfostrades därför som flicka. Fallet användes först som bevis för att könsidentitet i första hand är inlärt. Vid 15-års ålder började dock Reimer trots att han uppfostrats som flicka ovetandes om att han fötts som en pojke ändå leva som en man och gick ut offentligt med sin berättelse för att förhindra att liknande medicinsk behandling skulle betraktas som praxis.

  År 2004 begick Reimer självmord på grund av svår depression samt ekonomiska och äktenskapliga problem.

  Fallet visar väl klart och tydligt att kön är något medfött och inte någon social konstruktion.

  Här en liten kort video om fallet:

  https://www.youtube.com/watch?v=SLFGMWoQaCU

 21. biologiska könsskillnader skillnader lär ju finnas … men kulturella skillnader finns ju oxå och dom kan jag vara benägen se som en slags konstruktion, men dock med medfödda skillnader.

 22. Symtom och behandling vid t ex hjärtinfarkt skiljer sig åt beroende på vilket kön man fysiskt tillhör. Och denna skillnad blev ett erkänt faktum efter gedigen forskning. Men det går säkert att få sjukvården att bortse från det vid en eventuell behandling. Ett litet kort, typ donationskort, så får man behandling efter vilket kön man valt.

 23. Återigen bevis på att vänsterliberaler inte kan acceptera naturen som den är. Vad är nästa grej dom ska stoppa, att jorden snurrar runt solen?

  Att personer som är emotionellt överkänsliga och inte kan ta till sig vetenskapliga fakta ens ska få utrymme i main stream media handlar om att en enda sak- agendasättande. Är detta verkligen ens viktigt att ta upp i media? Är det verkligen något som universitetsledningen skall ta upp? Patetiskt.

  Extremisterna vet mycket väl om hur det ligger till, men genom att tvinga personer att ändra hur man uttrycker sig positionerar extremisterna sig så mycket det bara går, så ingen kan ifrågasätta deras egna agendor. Dvs snart vågar ingen påtala de verkliga skillnader som finns, för då väntar mediestorm och du ska förklara dig hos ledningen.

  Politiska styrningen av vårt samhälle har snart nått alla institutioner, och de kommer köra på ända in i kaklet, för ingen står upp emot dessa fåtal extremister. De får ju inte ens motfrågor av journalister, vad är detta för menlöst samhälle som Sverige blivit?

  SD måste satsa stora resurser på att skapa en egen mediekanal med dagliga nyhetsinslag, inte bara om invandring, utan kultur, matlagning, sport med mera.

  • Det stämmer som du skriver. De vet mycket väl hur det ligger till. Detta gör de för att avhumanisera och förnedra vårt folk. Det är som den där KGB-avhopparen sa. Under Sovjet tvingade de inte bara folket att leva under ett tyranni av lögner, de tvingade också människor att själva upprepa dessa lögner. När en människa ljuger för andra och sig själv uppfylls man av självförakt och tvivel och blir därmed lättare att kontrollera. Detta är psykologisk krigsföring avsett att fungera som en kontrollmekanism och bryta ned det psykologiska självförsvaret. Frankfurtskolan implementerad.

    • Så var det han hette, det stämmer. Ja, han är absolut värd att lyssna på. Mycket av det han säger ang psykologisk krigföring/psyops används också av andra fiender än det gamla Sovjet.

 24. Kvinnor och män ska vara jämställda, lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter – Genusfanatiker kan däremot gå tillbaka till köket där de hör hemma 😁

 25. Om man säger sig vara homosexuell och/eller transperson .. då måste man ju ändå utgå från dom traditionella definitionerna på kön

  • Men varför skall ens sexuella läggning vara så hysteriskt viktigt att stå och gasta ut för allmänheten, jag skiter i vad mina grannar gör sexuellt, bara de inte blandar in mig i det… Jag och fruns heterosexuella läggning och vad man gör håller jag och frun för oss själva.

  • ja exakt.. om man är man o vill bli kvinna.. så har man ju problem om man är hen.. ?? varför vill hen bli ngt som hen redan är???

 26. Dags för avbön! Jorden är platt och solen cirklar runt jorden. Precis som vetenskapsmän var tbungna att under medeltuden backa göt kyrkans enorma makt, så är vi nu på väg till samma plats igen.

 27. Sverige börjar allt mer likna det gamla Sovjetunionen där politiken styrde över vetenskapen. Frågan är om vi är tillräckligt många som fått nog av dårskap så att vi kan sätta stopp för den, annars är det kört!

  • I slutdebatten i TV sade JÅ det självklara, nämligen att invandrare till Sverige inte är svenskar och därför inte passar in etc. Detta fick Annie L att gå i taket och Svt påpeka att det var grovt generaliserande. Vad då? Jag har visserligen hört begreppet ” nyanlända svenskar”, men det är en galet. Invandrare ÄR inte svenskar! Hur svårt kan det vara!?

 28. Stackars den ny exade läkare som hittar olika saker i byxorna hos människor. Titta världens största hemoröjd med mellanvägg. Sverige går mot kommunism. Genus o jämställdhet slutar i kommunism finns bara en lära och människan är slav åt staten en fördummad slav som inte är självtänkande. Utan bara arbetar åt staten. Björklunds liberalism samma sak mot världsdiktatur. Människor måste börja kämpa sen kommer dom så kallade flyktingarna hit för ett bättre liv dom behöver inte följa den här skiten utan lever som människor i sin kultur även fast dom mördar varandra. Men det här är ju självmord för svensken.

  • nää jämförd med kommunismen så röstar jag hellre på kommunismen än på feminismen… det som sker är mkt värre än kommunismen ..

   fast det är svårt att välja mellan pest o kolera

   • Har man fått kommunism eller feminism o genusvetenskap som styr oss. Så går inte något dera att rösta bort så det är samma sak.

 29. Nu när F! blev reducerat från ett 3% parti till ett 0,5% parti – så borde man nog inte längre, fästa något större avseende på förekommande patriarker.
  Men håll med…Var är Gudrun Schyman?…Inga intervjuer medan tystheten är nästintill total.

 30. Såg ett intressant test på tv för några år sen, man gick in i ett apreservat och tömde ut två säckar med leksaker, den ena med leksaksbilar och den andra med dockor.
  Aporna kom ner från träden och SAMTLIGA hannar började leka med bilarna och SAMTLIGA honor valde dockorna. Jag brukar ta upp det i diskussioner med feminister.

 31. Men likväl är det en tydlig skillnad mellan två lättidentifierade kön. Och den skillnaden är efter vad jag förstår och tycker väldigt uppskattat

 32. germund.. du kan alltid åka till polen o jobba där.. engelska o tyska fungerar bra på univeristet… o inom läkarvården.. kan du dessutom latin så är saken biff… synd att sverige förlorar en kompetent person…. o ersätter denne med hen… som pickar maskar med andra hens….. tyvärr.. så håller sverige på att bli som en hönsgård!!!

  jag finner inga ord.. o klarar inte av att kommentera.. att könen är social konstruktion o att snipor o penisar har inte med saken att göra… det är ofattbart arrogant.. o nonchalant att hålla på så…

 33. Tack för en bra artikel som vanligt.

  Kan ingen stoppa vansinnet i Sverige, är sjuk mycket galenskaper som sker i mitt tidigare fina hemland.

  I landet Upp&Ner är inga galenskaper omöjliga att genomföra och allt stöttas av en lika verklighetsfrånvänd regering… Vi har en Disneyministern som rattat barnprogram…en miljöpartist som pendlare Arlanda-Bromma, en som flyger istället får tåg då hon vill vara fräsch och samtidigt inför flygskatter.

  Tidigare var man stolt över att vara Svensk, ett tryggt land med riktigt bra företag som Volvo SAAB Scania Bahco Sandvik Electrolux ASEA mm. Bra skolor som Chalmers och lund mm.

  Nu har de flesta företag utländska ägare och staten delar ut det mesta av värde vi sparat ihop och ger det till män med okänd härkomst. Och nu skäms man att säga att man är Svensk när man reser ute i världen.

 34. Tydligen är det inte lönsamt att bota Psyksjukdomar. Det är mer lönsamt att hålla sjukdomar vid liv och ha återkommande kunder. Ändå finns det de som gjort könsbyte som ångrar att de någonsin gjorde det och har ändrat tillbaka och insåg att ändra första gången var ett stort misstag. Det finns även en stor självmordsrisk och många inom denna grupp har som sista utväg även begått självmord eftersom de inte fått den hjälp de verkligen behöver utan bara medhåll att de gör det rätta.
  ”Want My Sex Back. Stories of detransitioned transgender people who regretted changing sex”
  https://www.youtube.com/watch?v=0R7DXnqkfJw

  • ja som islam i sv. istället för att integreras o bli en del av samhället så byggs det mosker o liknelsen är att hela samhället blir sjukt…

 35. det ser ut som vi har ett nytt experiment. social experiment i sverige…som är ”värde grundande” hahahaha typisk sosse experiment.. som vanlingt

 36. Är i sammanhanget rätt länge sedan jag pluggade i Lund. Men redan då såg universitetet ut som det gör idag. Är bilden från 1800-talet eller vad?

 37. Det spelar ändå ingen roll, alla personer som upptäcker att dom inte känner sig vara av traditionell könstillhörighet eller läggning kommer alltid att må dåligt oavsett. Detta då dom inte tillhör normen eller hur naturen tänkt att det skall vara.

  Dessa människor tycker jag inte skall påtvinga oss andra hur dom mår, dom kommer ända alltid att må dåligt när dom kommer fram till att dom är utanför normen, oavsett om resten av samhället inte bryr sig ett skvatt eller ens höjer på ögonbrynen.

  Problemet ligger i dom själva och deras egna könslor in för sin upptäckt.

  • Det är ’normen’ de ifrågasätter!
   Självklart kan man göra det.
   Men, det är en diskussion på ett annat plan. I en annan sfär.
   Vetenskapen presenterar den för dagen rådande ordningen. Den ifrågasätts och omprövas kontinuerligt. Emellanåt korrigeras tidigare gällande ordning. Naturvetenskapen ser systematiken revideras, molekylära strukturer ges ny innebörd och ’orsaks/verkans’-förlopp omvärderas. Allt detta utmynnar i empirisk vetenskap.
   Och därav följer att vi måste acceptera de teorier som presenteras av de flesta, alternativt de främsta, forskarna för dagen.
   Jag ska äta upp min sko den dagen, denna omprövande metodik fastslår, att genus är en social konstruktion!
   Social miljö, psykisk stress, fysisk stress, isolation, klimat, mikroklimat m m utgör tillsammans med mutation, själva grunden för evolution. Men aldrig någonsin kommer en biota som befinner sig i den s k högre systematiken, och bygger på sexuell fortplantning, nå ett stadium där två genus blivit ett! Eller tre, eller 66 för den delen.
   Genusflummarna gick tydligen inte på biologilektionerna i högstadium eller gymnasium. Eller så var deras lärare goda skådespelare, förvirrade, berusade eller politiskt hjärntvättade.

 38. Det är väldigt illa om en vetenskaplig föreläsning inte ska få vara i fred för klåfingriga halvkunniga eller för icke-vetenskapliga kommentarer.

 39. Milda makter ! Så har då genusteoretiker fått fullt genomslag på våra högsta lärosäten och bedriver rena alkemin……Inga skillnader på män o kvinnor,rent biologiskt….? det visste jag inte.Och universitetens ledningar har sedan tidigare vikt ner sig och darrar inför detta yttersta trams för att inte vara fobiska av alla upptänkliga slag.
  Skarpt av Hesslow att inte vika ned sig utan hävda vetenskapens försteg framför rent flum kopplat till vänstefeministisk ideologi. Skvatt galna elever skiljas från allt samröre med utbildning baserad på empiri.

 40. mao…. carl von linne.. har fel.. det finns inga arter.. allt är social värdegrund….

  så varför får man läsa om linnes forskning… o namn på olika livsformer.. .. radera allt.. en groda är en elefant.. o lövfen är elefant.. o fåglar har bara social genus därför flyger dom.. ehhhh kan man bli mer förvirrad???

 41. Det är naturligtvis OK att ha märkliga åsikter om kvinnor, kön, likheter eller olikheter mellan kön eller icke osv, men vetenskap ska vara vetenskap, inte snack.

  Det finns naturligtvis mycket i den rena vetenskapen om kroppen och allt vad det innebär om hur den utvecklas, används och slutligen tynar bort, men ska nå¨got diskuteras så ska det vara på vetenskaplig grund och inte snack.

 42. Har någon här provat att söka på Google med sökorden ”happy American mother”
  och sen sett vad alla bilder föreställer? Det kommer att framgå väldigt klart vad Google har för politik. För visst är det glada vita Amerikanska mammor ni får se på.

 43. I ett normal fungerande samhälle baserat på erfarenheter så finns det inte plats för ogenomtänkta, obeprövade idéer utan får utredas, diskuteras i mindre projekt utan att störa andra samhällsfunktioner.
  Däremot, i ett samhället i fritt fall, utan styrning och ledning kan irrationella idéer få fotfäste hos kultureliten och snabbt fånga en stödgrupp som är lika vilsna och osäkra men övertygade, där envisheten är det största tillgången.

 44. Man har skrattat och tyckt att folk var så otroligt korkade förr som vägrade tro att jorden var rund och såna saker….men frågan är om vi är så mycket smartare nu, samma beteende går igen och det är lika korkat! Det är inte vad eller varför man tror och tycker nått utan att man tycker eller tror rätt som betyder nått….

  • Om jag påstår att jorden är platt skall ingen jäv.. tala om för mig att jag har fel. Kanske bäst att jag kollar med Södertörn först.

   • De studerar mestadels eget och andras navelludd och huruvida man har rätt att tro att man är en brödrost.
    ’Tung forskning’ s a s.

 45. Ja tänk så hemskt att eleverna inte får leva i sin fantasivärld när dom är i skolan, det måste vara kränkande att få lära sig om verkligheten och vetenskapen för genus kommunisterna.

 46. Lika dumt som att påstå att män också har rätt att få kunna bli gravida och föda barn, eller att ensamstående män också ska kunna få barn med medicinsk hjälp, på samma sätt som ensamstående kvinnor får idag

  Det här genustramset har gått för alldeles för långt.

  Om det inte finns någon biologisk skillnad mellan kvinnor och män – varför ska vi då ha könsseparerade omklädningsrum överallt? Badet, gympahallen, etc…

  Om jag påstår att jag identifierar mig som kvinna, kan jag då byta om i kvinnornas omklädningsrum utan att någon får slänga ut mig ? 😉

 47. Som så ofta på senare tid kan man inte särskilja det som är verklighet eller det som är satir. Denna anmälan kan lika väl vara en parodi på det samhällsklimat som utvecklats efterhand som åren gått. Anmälaren är med 99,9 procents säkerhet medlem i den framgångsrika organisationen Fi som till allmän överraskning fick ca 0,5 procent i senaste valet. Själv hade jag trott på ca 0,2 procent. Oavsett det överraskande valresultatet anser medlemmar att de har behörighet att sätta agendan vad som får sägas och inte sägas inklusive inom vetenskapen. Kan förfallet inom landet bevisas tydligare. Verkligheten är att det finns två kön, manligt och kvinnligt. Sedan finns det manliga som ser sig sim kvinnliga och tvärtom. Inget konstigt med det men trots det har man endera könet. Om någon känner sig som en groda har det ingen betydelse hur mycket de än hoppar omkring, de är inte en groda ändå.

  • Enligt en studie gjort på Södertörns högskola, av gruppen ”Granskning Sverige”, så tycker många elever där att om man tycker att man är en höna, så har man rätt att tycka så och bli respekterad för att vara det som man anser sig vara.

 48. Har evolutionen fått hicka !
  Ju mer hjärnan utvecklas med ny information, ju mer verkar en grupp studera sitt kön. Studier på apor som får leva i ensamhet har samma symptom.
  Det finns en biologisk och psykologisk syn på kön, en del har bara mera fokus på det och tycker om att prata om det, andra lägger inte ner så mycket tid på det utan har andra intressen.

  • Det har alltid funnits en viss procent som är idioter, och som Evolutionen kommer att sålla bort rent naturligt, genom att man skaffar barn med såna som inte är idioter. Men vi som skaffar barn får alldeles för få barn idag. Alla svenskar borde sikta på att skaffa och uppfostra 5 barn, en hockeyfemma alltså, så att befolkningen inte dör ut.

   Att skaffa färre än 3 funkar inte, för för varje 2 personer som skaffar barn så behövs 2 nya, men av olika anledningar kommer inte samtliga barn få egna barn. Ska befolkningen öka måste varje genomsnittsfamilj få minst 3 barn.

 49. Underbart välformulerat och korrekt svar av Hesslow till PK-dårarna i universitetsledningen.

  Säg inget om det här till Jordan Peterson bara – då kommer han spränger skiten i luften. Han är mer än lovligt less på detta genusvansinne som tillåts breda ut sig i västvärlden.

 50. ” Sverigesjukan” ett kommande begrepp som kommer att användas världen över i framtiden.

  Kom ihåg var ni hörde det först..

 51. Ordet värdegrund borde strykas ur ordlistan, för tänk så mycket elände detta troligen av vänsterjournalister uppfunna ord ställt till med.

  • Jag har aldrig hört talas om någon läkare som är trans. Min gissning är att transpersoner mår alldeles för dåligt för att både komma in på en läkarutbildning och sen fullgöra den. Ja är ganska säker på att läkarutbildningar i Sverige inte har några transpersoner på sina program.

 52. Sverige har förvandlats till en tokig och ond häxa som främjar splittring med sjuka teorier, massinvandring och islamvurmande. Feminister, genusteoretiker, HBQT-personer är besatta. Islam som är ett barbariskt svärd mot bl.a. feminism, genusteorier, HBQT-personer, och mot oss alla främjas av bl.a. dessa besatta. Sverige är en lekstuga för trams och ondska

  • Kan inte dessa transar, Metoo, Feminister, hens börja i moskén omgående nästa fredag, va fan är problemet!! Mia hjälp mej!

  • Ibland kan jag tycka att det behövs ett krig eller nåt liknande. Då skulle könsskillnaderna verkligen synas. Gråtande kvinnor som bönar och ber att männen beskyddar dem.

 53. Helt klart har senare generationer problem med psykisk ohälsa, man kallar det enkelt för stress och utbrändhet då man inte ännu förstår dom bakomvarande orsakerna.
  Mindre former av osäkerhet av sin identitet tar sin form i tatueringar, piercing, Botox , redigerade selfies.
  Den här osäkerheten plockas upp av olika inresegrupper där ungdomar utan erfarenhet är troligtvis dom första som åker med.
  Tror att problemet kommer av att ungdomar har allt mindre kopplingar till föräldrar i första och andra led och hittar sina föredömen från det som Media branschen presenterar.

 54. Germund Hesslow är en av de skarpare hjärnorna av många skarpa hjärnor i Lund. Det är bedrövligt att dessa ska behöva ”stå till svars” mot genusinfekterade fjollor som endast vill få uppmärksamhet. Lunds universitet har tidigare agerat med gummiryggsbeteende och placerat in genuslitteratur på kurser där de inte över huvud taget haft med kursplanen att göra.
  Det gäller att sätta stopp för denna lilla och icke-representativa klick att förstöra de bästa svenska lärosätena. Flytta dem till Södertörn i stället. Det är redan förstört.
  Till redaktionen: Bilden föreställer Lunds universitetsbibliotek. Universitetshuset är ett stort vitt nyklassicistiskt.

 55. Jag tänker vilken makt ett fåtal i den kulturmarxistiska eliten fått. Kulturmarxismen har fått ett oerhört genomslag i vårt samhälle. Sverige har blivit dårarnas paradis där få öppet vågar ha en annan åsikt än den kulturmarxistiska och de som vågar hängs ut offentligt för att inga andra ska våga ha en annorlunda åsikt.

  • Inprioriteringar du vet….där dom som är sämst lämpade ska få en plats på de kompetentas bekostnad.
   Du vet lite som den där muslimen som var poet som fick anställning som brandman…..trots att det fanns flera utbildade brandmän med specialkompetens som sökte jobbet. Men en poet med rätt hudfärg o religion fick nu jobbet…jag är glad att min familj inte bor i det området!

 56. Det blir allt tydligare att begreppet ”värdegrund” är detsamma som kulturmarxism. Av den anledningen borde alla ifrågasätta når någon börjar prata om ”värdegrund” om vad som menas med det och ifall det är ett försök att censurera obekväma åsikter. Jag hörde ett mycket bra radioprogram om Venezuelas förfall på SR. Det märkliga är att journalisten inte verkar se liknande processer i Sverige. Sprid gärna länken till radioprogrammet och ladda ner det innan det försvinner: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1144461?programid=1300

 57. Hahaha jeg må bare le, men det er kanskje best om jeg gråter. Hvordan er det mulig at ren genus galskap får overta Sverige uten noen form for motstand fra sin egen befolkning.

 58. Jag fattar inte varför de vänsterextrema genusfanatikerna ska lägga sig i undervisningen på läkarutbildningen? – De kan ju ingenting om medicinsk vetenskap.

  • De är ute efter makt, och de avancerar överallt där de kan.
   Till slut blir deras fronter allt för långt framskjutna, och omöjliga att hålla.
   Då brakar alla deras linjer samman.

 59. Dom har moraliskt och ekonomiskt stöd från regeringens kultur och feminist satsningar. Krav på empiriska studier har ersatts med lovord för nytänkande och normkritik.

 60. Jag hoppas att någon manlig student på läkarprogrammet i Lund säger åt den kvinnliga brevskrivaren att hon skall gå ner på knä och ta hans stora i munnen… Att hon skall ta säden där den kommer och vara tyst och lydig.

 61. I det här sammanhanget, så skulle jag vilja uppmana alla till hets mot folkgruppen ’allas- lika-värde-sägararna’….. Bekämpa dessa tankeförstörare!….. Upp till kamp!
  Fråga dem alltid : ’Hur märker jag, att jag har mindre värde än någon annan, dig till exempel.” Fråga, fråga, fråga! …. Och nöj er aldrig med slabbedassvaret ”det förstår väl alla!”
  (Jag vill mena att INGEN lever enligt principen ’allas lika värde’, eftersom den är omöjlig)

 62. Vilka fanatiker! Det är nästan skrattretande om det inte vore så tragiskt. Hjärntvätten från förskola och framåt fungerar tydligen, och har skapat den första tramssexuella (inte felstavat) generationen….

 63. Jag undrar om ”humanistiska” skeppet på väg mot ljusa framtiden stannar vid medeltidersnivå eller sjunker ända ner till stenåldern.

 64. Vi får väl be Anders Borg komma dit och vifta med sin sociala konstruktion på nåt stormöte – så att HBTQ studenter , genustransor och universitetsledning lär sig veta hut.

 65. Allt följer samma mönster: nationsgränser, etniska gränser och könsgränser skall suddas ut och mänskligheten skall därmed göras till en rotlös och lättstyrd massa.
  Endast det ”utvalda folket” skall lämnas ifred, de som enligt greve Kalergis paneuropeiska vision skall styra massorna.

 66. För många år sedan hävdade en ledamot i franska nationalförsamlingen att det inte fanns några större skillnader mellan män och kvinnor, varpå en annan ledamot rusade upp i talarstolen och ropade: ”Vive la difference”. Den skillnaden ska vi vara rädda om – men inte rädda för.

  • En viktig skillnad är att i Sovjet förstod alla att staten ljög. I Sverige tror de flesta att islamister är svenskar som typ provar på yoga och vegetarisk mat. Det är den enda föreställning svenskar har om vad kultur är för någonting.

  • Det är ganska lika även om Sovjet var ett snäpp värre. Där förbjöds genetisk forskning helt under lång tid. Den gick ju på tvärs med marxismens form av socialism, där alla egenskaper anses inlärda och politiska.

 67. När ska vi inse att denna tramsdebatt om genus, feminism och ”allas lika värde” inte leder någon vart och slänga det på den mentala sophögen. OCH kräva att alla förespråkare av detta trams ska skämmas? När sans åter råder, kommer det att stå om detta i historieböckerna, och framtidens studenter kommer att undra vad det var som drabbade oss.

  Att vara homo, bi, trans, och alla andra läggningar, det har inget med vetenskapen att göra. Är man trygg i sin läggning, bryr man sig inte. Man accepterar vad man är, man letar efter en lämplig partner och svårare än så är det inte. Men de som ska göra ett himla väsen och tramsa till det, de är otrygga på så många olika nivåer, de behöver ett vadderat rum, bära en tröja med extra långa ärmar, daglig medicinering och att man spelar lugn musik för dem. För de klarar inte verkligheten. Och jag tycker faktiskt synd om dem.

  Om vi ska lägga ner medicinen för att de inte tål det, vad ska vi då ha? Enligt vissa muslimer är kamelurin botemedel mot allt, inklusive cancer. Är det sådan medicin vi ska införa? I så fall kan jag påpeka för dessa fragila, sexuellt vilsna varelser att islams ”botemedel” mot deras läggningar är hängning, alternativt bli utkastade från höga tak. Kanske lite värre än att bli ”kränkt” av en professor som pratar om biologiska könsskillnader.

  • Det finns 100 – om inte tusentals betalda konsulter,tankesmedjor, egenföretagae som lever på att debattera dessa frågor (UR, SVT forum)
   Staten betalar ut stora bidrag, många ansöker och får ut bidrag från EU.
   Det finurliga med dessa är att det inte behövs någon annan kvalifikation annat än en åsikt och en tydlig röst.

 68. Vi består av 46 kromosomer, en mängd celler och atomer,.
  Dessa blir en individ med möjligheter att leva ett lyckligt eller olyckligt liv i den miljö man befinner sig i. Alla börjar med ett vitt oskrivet bland och var och en kommer att
  skriva sin egen historia. Dom första kapitlen handlar om lek, lärdomar medan dom sista om vad man gjort med sitt liv.
  En del kommer att vilja förändra samhället, andra till att förvalta den på bästa sätt.

 69. Bedrövligt att ett universitet kan anta ett förhållningssätt som överhuvugtaget inte bygger på vetenskap. Genusteori är, just det teori, inget som kan beläggas med vetenskapliga bevis.

  De brott som utförts mot alla i vetenskapens namn är lika illa, men kan inte ligga till grund för svammel. Bekämpa brotten, men håll er till juridik och inte till personliga åsikter. Kan man inte förstå att detta är lika trovärdigt som nazistiska teorier, rent vetenskapligt, då hör man nog inte hemma på universitet. Det ska inte delas ut examina till människor som inte kan förhålla sig objektivt till vetenskap och utbildning. Det kanske är bättre att de söker till Hogwart!

 70. Det märks att det är söndag!
  Artiklarna är få. Kommentarerna desto fler. Kul med engagerade och NORMala människor!

 71. Den klagande kvinnan kan inte komma in på läkarprogrammet… Hennes förmåga att förstå biologi är nog kraftigt begränsad…

  • Ja, så är det. Samma med mig. Man blir totalt matt och slut i skallen av alla dessa tokigheter. Allt är upp och ned vänt.

 72. När man nu hör Löfvén och Kristersson i ankdammen kvacka om vem som är störst är det så man undrar om man ska skratta eller gråta, det är Sveriges partiledare vi talar om inte undra på att Sveriges förfall accelererar förtvivlat snabbt.

 73. Ett sånt jä**a dravel den där så kallade ”genusvetenskapen” är.
  Hur dumma i huvudet är de egentligen?

  Då kan vi lägga ner all damidrott och låta damerna tävla mot män, för enligt ”genusvetenskapen” är det ingen skilnad på män och kvinnor.

 74. Det borde satsas mer på att ta reda på varför så många svenskar blivit så knäppa.
  Könet-en social konstruktion vilket dravel.

 75. Ordet Vetenskap används som intäkt för att legitimera politiska eller kommersiella imtressen.
  Genusvetenskap
  Populärvetenskap
  Konstvetenskap
  Filmvetenskap
  o s v
  Men Naturvetenskapen bygger på empiri och axiom.

 76. … ”att påstå att det finns skillnader mellan män och kvinnor som inte är en socialkonstruktion”
  ”Studenterna är förvånade och upprörda över att Hesslow tillåts hålla sin kurs, trots att den inte bygger på vad de menar är det i politiken och i övriga samhället vedertagna genusvetenskapliga [sic] synsättet”

  Hur har dessa lågbegåvade stupida humanoider kunnat platsa in på ett universitet?

 77. Att detta ens är ett problem, att studenter inte kan acceptera verenskapliga fakta pga flumteorier, genustrams och politisk övertygelse är tragiskt.
  Att lärosätet accepterar att göra detta till ett problem diskvalicerar LU som seriöst universitet.

  • Ja, det räcker ju med att ta en titt innanför respektives byxor. Vad som finns där har inte blivit till på grund av olika yttre, utanför byxorna, sociala förhållanden.

   Och brösten? Vad är det en frukt av för nivå på respektives bankkonto?
   Och om det är hängande eller mera utstående, vad beror det på för sociala begränsningar i bostadsområdet?

 78. Jag har själv varit med om hur genusmaniska egocentriska rabiata feminister har fått lärare på Lunds universitet avsatta. Dessa avarter av kvinnor är experter på att sätta igång drev. De driver på snabbt och folk vågar i allmänhet inte gå emot dem eftersom man då också blir anklagad för att vara antifeminist, alternativt manschauvinist. Dessa typer besitter nämligen ofta poster som elevrepresentanter eller har någon annan politisk position vid universitetet. Det är absolut vidrigt hur man infiltrerar lärosäten och även juridiken genom nätverk som Ruben&Hilda. Det handlar aldrig om de bästa studenterna utan bara dessa ”politiker” som gapar högst.
  Lunds universitet måste sätta ned foten nu.

 79. För ett tag sedan avskaffade socialisterna Sveriges enda professur i LATIN.
  Säkert påhejade av parasiterna i ”alliansen”?
  Törs någon berätta?

   • eller i ”Genusvetenskap” som måste ha ordet ”vetenskap” tillfogat…

    Allt som du kan läsa på universitet som slutar på ”-vetenskap” är ljusår från att vara just vetenskap.

    Tex Kulturvetenskap, Klimatvetenskap, Genusvetenskap, Kvinnovetenskap, etc

 80. Minsta,”dagisbarn” kan skilja på Snoppar och Snippor. men att se hur det står till i hjärnan på ”folk” med hjälp av en okulärbesiktning blir nog en övermäktig uppgift för barnet-Tror jag iallafall-.

 81. Om jag vill klassa mig själv som en kondom så får ingen ifrågasätta. Från och med nu är jag en kondom. Och en använd dessutom! Hör sen!! Jävla nazister! Ni är oanständiga jag är bästigaste av alla!

  • Det ena utesluter ju inte det andra.

   Någon eller Något måste ju ha skapat det vi idag kallar för Big Bang, något som var utanför Space-Time, dvs något utanför det som kom att bli vårt universum.

   Det lättaste är att kalla denne ”Någon eller Något” för Gud för att förstå att vi pratar om en yttre kraft, en yttre vilja.

   Sedan kan vi resonera om hur vi ska definiera Gud. En person? Ett väsen? Gravitationen? En slumpmässig kraft? Något intelligent? Andra livsformer ifrån andra universum? Oss själva från framtiden då vi lyckats ta oss utanför universum och därmed kan röra oss fritt i tiden? etc…

   Eller bara hände det när en kritisk massa uppnåddes – på samma sätt som solen tändes av sig självt när trycket längst in i gassamlingen nådde den kritiska massan som tände stjärnan genom att sätta igång kärnkraften?

   Om vi påstår att det skedde per automatik och utan yttre vilja, så flyttar vi bara frågan i tiden, vad startade i så fall universum före vårat, eller det allra första av universa?

 82. Dagens ungdom/studenter är helt förvirrade.
  Mycket är väl orsakat av att Hollywood och musikindustrin pumpar ut sitt budskap där alla möjliga abnorma beteenden marknadsförs som normala.

 83. Och vart har våra Svenska tidningar tagit vägen?

  Man blir så trött av fejkmedias ständiga hyllningar av ”mörka”, inte en dag utan att det är något gullande. Även reklamen har blivit ”mörk” för att vi skall vänja oss, själv ser jag det som att de säljer saker för araber och då undviker jag dessa företag. Men varför finns ingen reklam med asiater som sällan belastar vårt samhälle eller ställer till det med bilbränder och våld… De har inte ens översättning av vanliga dokument på FK, araber har en egen site på arabiska…

  Men allvarligt så skiter jag i dessa tidningar för jag är så trött på att höra om dessa bidragstagare som har gräddfiler, extra bidrag, får ändra vårt samhälle och skapa mini kopior av sina hemländer, begå brott utan att straffas.

  Sen håller fejkmedia på att jaga en så man skall betala ett dyrt abonnemang?
  Kommer aldrig att hända.

 84. Ideerna om sociala kön en marxist teori och liknar de teser som Agronomen Lysenko framförde om genetik det sociala arvet.Där men förkastade genitiken.Detta stöddes av Lenin samt bolsjevikerna.Resultatet blev en katastrof och missväxt av skörden.

 85. Går det göra något så detta ej sprids utomlands? Morgan Johansson jobbar ju med att inskränka YGL och TF, våra gamla grundlagar…..man talar även om att vi ej får förstöra ”Sverige bilden” utomlands. Detta är en typisk sådan nyhet, tycker jag…..

 86. Den vänsterliberala politiska genusteorin är en psykisk störning och betecknar som regel att någon avviker från vad som anses normalt.
  Verklighetsuppfattningen är störd det är uppenbart !

 87. Det ena dumhuvudet efter det andra
  Vad är de ute efter ?
  Har de inte haft en trygg och bra uppväxt med alla förmåner det inneburit och som har betalats av skatter som MÄN OCH KVINNOR jobbat ihop !
  Varför duger inte detta åt dumhuvudena ?
  Hitta på en massa skit och tyvärr belastas skattebetalarna och dessutom uppbär dumhuvudena oftast lön av dessa skatter likaså.
  Nu måste det få ett slut med det här genusflummet av de vänsterblivna.
  Kan ju tyvärr bara sluta i fullständigt kaos på alla sätt.

 88. Detta med sunt förnuft och logiskt tänkande verkar ju vara en bristvara hos majoriteten. Vissa på jorden kan t.e.x föda barn, de är kvinnor i min bok. De andra kallas män. Det är inte en social konstruktion. Jag litar på evolutionen och vetenskap, inte feminister som lever i nån vanföreställning.

 89. Professorn: ”Här på bilden ser ni att mannen har en penis medan kvinnan har en vagina”
  Läkareleverna: NEEEEJ, det är en social konstruktion.

  Hmm, tror det är bättre att undvika att gå till läkare i framtiden. Kan bli tråkiga feloperationer när man vill ha ett nageltrång åthjälpt.

 90. Behövs det starkare och klarare besked om att det är idioter som styr Sverige?
  Så långt har det gått, så illa är det, så växer upp engeneration av ensamstående mammors gullegrisar som utan manlig förebild blir någonting som varken den ena eller den andra. Och sedan går de på universitet och blir kränkta av verkligheten.
  Jag skulle aldrig har stängt dårhusen i Sverige.
  Vilken tur att vi har en feministisk regering och en feministisk utrikespolitik, så slipper vanlig folk ”förstöra Sverigebilden utomlands”

 91. När ska detta politiskt korrekta vansinne ta slut?

  Naturvetenskapen, där varje rön kan upprepas och verifieras, är ljusår från genus-”vetenskapens” floskler som tyvärr har infiltrerat akademins alla grenar med indoktrinering i stället för verifierbar kunskap.

  Och inte nog med det, även många av våra myndigheter har kapitulerat inför den postmarxistiska agendans locktoner, till och med Försvarsmakten med deras destruktiva ”värdegrund”!

 92. Men . . Det är ju helt underbart perfekt !
  Om en kvinna kommer till läkaren och får diagnosen äggstockscancer , då behöver hon bara intala sig att hon är en man så finns det inga äggstockar och då finns inte cancern heller . . . Man slipper allt detta med atrålbehandlingar och mediciner som skadar immunsystemet samt håravfall !

 93. Kränkthetens diktatur. Alla tycker att de och deras åsikter och upplevelser är viktigare än alla andra(s). Är det nåt sorts mindervärdeskomplex som inverteras?
  På ett sätt kan jag tycka att sociala medier och internet har gjort mer skada än nytta. Om jag på 90-talet inte tyckte som min lärare kanske jag skulle ha surat över det nån dag och sen gått vidare. Och här talar vi om en så grundläggande sanning som naturliga könsskillnader, och ändå blir det kontrovers av det.

  • Den ideologiska blindheten tillåter inte längre ens att se picken resp. fittan mellan benen! Ja då är det svårt att sakligt diskutera…

 94. Man kan undra vad det är för biologisk defekt i hjärnan på dessa personer som tror att kön är en social konstruktion?
  Något står inte rätt till i alla fall.

  • På mentalsjukhus finns det massor av förvirrade personer som tror att de är Jesus eller Elvis. Problem uppstår dock när samhället i stort måste gå runt och låtsas tro att dessa förvirrade stackare är Jesus eller Elvis. Det är där vi är nu med detta genusvansinne.

 95. Ja då ser vi hur illa det kan gå med ”provrörsbarn” som växer upp….
  kanske man inte skulle skrapat upp det direkt och hällt allt tillbaka.. när dom verkar
  ha tappat ALLA rör i golvet…??…
  Det blev en jäkla röra i.a.f…;(

 96. Det finns grundläggande fysiska och psykiska skillnader mellan män och kvinnor som inte har med miljö att göra och den som påstår något annat ljuger.

  För övrigt behöver hela skol- och utbildningssektorn totalsaneras från marxism och marxister. De ska inte vara där de kan göra skada.

 97. Blivande läkare som mixtrar med patientens kön?

  Vem skulle våga vara patient hos en sån kvacksalvare? Som kvinna kan man riskera att gå därifrån med diagnos på prostatabesvär…

 98. Inget ont som inte har något gott med sig: Muslimerna kanske tvingar dessa vrickade idioter att lära sig skillnaden mellan man och kvinna…

 99. Sinnessjuka som tagit över och börjar styra helt galet!
  Boken ”Män från Mars, kvinnor från Venus” måste således förbjudas då den går emot de sinnessjukas floskler?

  Kvinnor skall således tvingas att arbeta i tunga mansdominerade yrken då det inte finns någon skillnad?

  ALLA flickor/kvinnor jag träffat är garanterat annorluna än alla pojkar/män jag träffat och umgåtts med i flera decennier. Tänker och agerar annorlunda.

  Dags att stänga av dessa vrickade människor från all sorts makt och påverkan.

  Värdegrunden kan ju vara precis vad som helst och ändras när de tokiga anser det gagnar deras syften.
  Veckans vrickade idéer kan det ju kallas för också.

 100. Läkarstudenter som förnekar biologiska skillnader!? Har de inte ens varit på en badstrand? Det enda raka är att stänga av dem från läkarutbildningen.

 101. Jag hoppas denne Germund Hesslow är en starkare människa
  än den vanlige dumsvensken…
  tar detta till allmänhetens kännedom och med advokat hjälp tar detta
  till domstol.

  Tänk att i stasi-tv få se löven förklara för ”svensson” att från och med nu….
  har ni varken xxx eller yyyyy….
  Ni har en social konstruktion !!
  allt annat är bara KÄBBEL…..

  ””I ett utsatt område blev en minderårig flicka utsatt för en grupp-konstruktion…
  av sociala orsaker ””

 102. Idiotin lyfts till nya höjder i vår kära fosterland och de styrande på universiteten känner tydligen att de måste hålla en tätposition även på detta område.

 103. Den läkarstuderande som inte ställer upp på vetenskap och beprövad erfarenhet ska avskiljas från utbildningen och lämna plats till riktiga läkare.

 104. Hur ska dessa kunna arbeta som läkare om de inte vet skillnad på könen. En sak att flumma genus privat och en sak att vetenskapligt utföra rätt vård.

  • Jag tippar att dessa får en smärre chock..när dom kommer ut i verkligheten…
   alla vi andra har sett den lilla skylten där Pelle och Lisa kikar ner i respektive
   underkläder…och konstaterar att det INTE är någon social konstruktion dom ser i.a.f…;)..

 105. Snart är det Ok att vara pedofil. De som tycker det är fel blir säkert straffade.

  Kan detta tokiga resonemang hänga ihop med att vara vegan eller ha liknande ätstörningar? Brist på animaliskt protein ger underutvecklad hjärna. Brist på fett, psykiska störningar mm mm.

  När de galna tar över kan de straffa bort dem som fattar något Detta är början på ett samhälles undergång.

  • Absolut en möjlighet. En kombination av onaturligt tidig och brutal separation från modern, fel näring samt konstant hot om utfrysning från lärare och kamrater om du tänker själv och ifrågasätter på riktigt, kan nog producera dessa galningar.
   Lägg till lite östrogenliknande föroreningar i vattnet och saken är biff.

 106. Eftersom du inte kan definiera och exakt vid vilken molekyl bordet framför dig slutar (om man zoomar in på minsta molekylnivå), så finns inga bord!

 107. När man ena dan tror att idiotin i dårhuset PK-Sverige nått lågvattenmärket, upptäcker man till sin fasa nästa dag att dårskapen är än värre och bara eskalerar.
  Jag tror inte att det per capita finns fler idioter och stollar i Sverige än i andra jämförbara länder, men Sverige är det enda civiliserade land där obegåvade fjollor, batikhäxor och HBTQ-certifierade hennar har röstats till maktposition (alternativt blivit inkvoterade) av det sovande och hjärntvättade folket.
  Vad krävs för att svenska folket skall vakna och inse vad som pågår?!
  Saknas helt ansvar och intresse för våra barns framtid?
  Finns det ingen respekt för tidigare generationer svenskar som skapade vårt land?
  Jag är förtvivlad.

  • nej, de hatar oss vi det vita folket, de gör allt för att förinta oss, extrema skatter, feminism, anklagelser osv, deras mål är att förinta det vita folket. Det är dags att slå tillbaka. En svensk tiger inte mer, en svensk ryter ifrån. De kommer få betala för sina brott mot det vita folket..

 108. Det enda arv det är tillåtet att tala om i PK-demokraturen Svärje är berättelsen om den vite mannens koloniala arvsynd.

 109. Antagligen är det några få feminister som alla heter Maj-Björn och vill göra sej lite märkvärdiga i hopp om att få applåder från likasinnade.

 110. Vänsterterrorn gör svenska män impotenta. Man får avsmak av bara tanken att skaffa barn i detta sjuka jävla land!

 111. Och hur ser landets muslimska ledare på denna värdegrund. Kan inte Löfven fråga 14 % av sina väljare om de har ”rätt” värdegrund? Om 14% av sossarnas väljare har ”fel” värdegrund… Vad gör/säger Löfven då?

 112. Har ni tänkt på att sporten på TV numera, som igår, alltid börjar med damfotboll men kallar det bara för allsvenskan. Sen på slutet kan man få se lite om riktig fotboll. Undrar hur länge det dröjer med krav på att all idrott ska vara tvåkönad – förlåt 15-könad eller vad genusflummarna numera kommit upp till!

  • Kanske är jag gammeldags, men jag klarar inte att lyssna på en kvinna som refererar en manlig fotbollsmatch på radion. Det går så långsamt, och det är så mycket onödiga detaljer om själva spelarna och alldeles för lite om vad som händer på planen… Rösten är också alldeles för sensuell för att jag ska hålla fokuset på fotbollen.

  • Jag som inbiten fotbolls/sportfantast tittar numera sällan på SVT sportnytt. Vem tusan är intresserad av Damallsvenskan???

   • Jag ser hellre på damallsvenskan, för det känns som om de gör fler mål än herrarna.
    Damfotbollen har dessutom säkert tack vare Marta blivit mycket mer teknisk, även om de aldrig kommer att nå Zlatans astronomiska fotbollsklass. Sevärd är dagfotbollen idag, helt klart!

 113. Min värdegrund är grundvärde. Jag grundar mitt värde på att migranter ger sej av. Ni är ingen tillgång. Bara ett sänke.

 114. Skall börja klaga på att inte jag blir kallad till mammografi, när min fru blir det.
  Lika vård för alla oavsett kön bla bla.
  Kanske en natt summa kränkthetsersättning att kamma hem?
  All idioti verkar ju gångbar i detta fjollornas, batikhäxornas och de HBTQ-certifierade hennarnas förlovade land.

 115. Kan vi då trösta oss med i denna underbara värld…;(..
  att vi då alla kan pusta ut…??…
  För då blir vi väl alla …hmmm..??..ja vad faan blir vi..??..
  Vi kan ju varken vara ”vita kränkta män”..
  och vi kan väl heller inte vara feminister…??…
  och inte dom heller för då finns det ju inget kön att anklaga för alla våldtäkter
  mm som sker…??… eller…??…

  Problemet med det är att det finns en FRISK värld där utanför våra gränser..
  och där bor jag…och jag vet exakt vad jag är och har.

 116. Lägg ner gyn.avdelningar och BB. Behandla inte prostatapatienter.
  Ge lite utbildning I genustrams och LAS så ordnar sig allt.

  • win win…allt under midjan finns egentligen inte och kan därför
   inte klassas som sjukdom.
   Hälsar förskingringskassan.se …

 117. Många har säkert sina aningar, men i en socialliberal demokrati som saknar åstiktsfrihet, får man inte säga eller skrivia hur man tänker.
  Tänk att det ska finnas vissa i detta moderna samhälle, som man inte får peka ut som huvudansvariga, till det som nu pågår i västvärlden.
  ”Hämnden”, är tydligen mycket ljuv och den ska ske på olika subtila sätt, så inte den ska bli alltför uppenbar för alltför många i befolkningen.
  Man känner verkligen att munkaveln sitter hårt fast……

 118. Snart är vi där…som i filmen med stallone som uppväckt polis i framtiden…
  Fy faaan för att gå på toan med tre snäckskal…;(;(…

 119. Kan detta ha nagot med den okande CO2 halten att gora? Att manniskor blir totalt tokiga och allt sunt fornuft bara forsvinner verkar ju konstigt. Att en fakultet for genus-forskning placeras pa en teknisk hogskola.
  Ar det orsakat av for hog halt av ”oxytoxin’ i dricksvattnet? https://en.wikipedia.org/wiki/Oxytocin#Sex_differences
  Nar klimat- och genus-forskning blir relion som sa mycket annat, har vi plotsligt trillat tillbaka till 1500-talet eller tidigare.

  • Min teori är, att det har att göra med normalfördelningskurvan (klockkurvan).
   Vissa blir sådana, och vi får klandra vår Herre för den saken.
   Att vi låter dom hålla på däremot är vårt eget fel.

 120. Det var alltså inte ens en läkarstuderande utan anmälan baserades på hörsägelse!!
  Det förekommer alltså en genusinkvisition på Lunds universitet. ”Rykten hävdar”, ”en föredragshållare hävdas ha sagt…” osv osv.
  Detta är ju mer än skrämmande. Professor Germund Hesslow har haft en lång och lysande karriär på Lunds universitet och blir nu satt i försvarsposition baserad på rykten av en icke närvarande icke läkarstudent.
  Ledningen på Lunds universitet måste visa att vetenskap går före i alla lägen och dessa genus/anus-teoretiker bör söka sig till Södertörns sk skola.

 121. Det här skulle man haft som ett tillhygge i Valet hur korkade typer som inte ens vet hur en människa är beskaffad och hyllar inte de som är normalt Heterosexuella av sin natur!
  Alltså Flator och bögar är en livsstil för att vi är de normala säger de och de heterosexuella är det fel på.
  Kan så vara, om det handlar om 7-klöverns politiker för det är ju just något fel på dem. Men tyvärr genustomtarna ger sig inte på dem, som det är sannerligen något fel på!

 122. Ja..nu kan inte tjej-konstruktionerna klaga när kill-konstruktionerna

  väller in och spanar på dom inuti skolans toaletter…
  eller blir det ännu ett undantag som i tusentals ger fördel mot en grupp jämfört mot en annan..?:.

 123. sitter ännu och försöker förstå varför Åkesson ställde upp för att förnedras av Skavlan. Återigen. Han anses inte så rumsren så att man kan ha andra gäster samtidigt, tex.

  • Känns mer som JIMMIE satt och log…inombords men uppfostrad som han är så sa han aldrig: I TOLD YOU SO about massimmigration !!

   • Jag tror faktiskt att vetenskapsmän och praktiskt taget alla läkare inte ”går på” genusvansinnet. Problemet är att så få bemöter idiotierna i offentligheten.

    Ett annat undantag är David Eberhard som är överläkare vid psykiatrin i Danderyd och som kommit med ny en bok i ämnet.

  • Intelligens – kapacitet att tänka logiskt/kritiskt och lista ut saker.
   Bra betyg – kapacitet att lära sig saker utantill (och detta stämmer för alla nivåer, även om det på master-nivå på vissa utbildningar börjar ställas lite krav på att eleverna också ska kunna tänka, dock beror det främst på den som håller kursen).

   Läkare generellt är rätt självsäkra, och de är smartare än genomsnittet (vilket inte säger nåt), men med undantag för de som också forskar så är de oftast inte speciellt smarta, i min erfarenhet.

   • Så är det! Alla har vi någon gång farlig offer för den inkompetenta MENA Läkare på VC som underpresterar i sitt arbete.

 124. Jag kommer ihåg när jag gick grundkurser kopplade till biologi (genetik etc). Det var några år sedan, så genustramset hade inte tagit över, det gick t.o.m. att föra (lätta) diskussioner om extrem inavel bland ”romer”, araber etc, även om vissa av studenterna (och föreläsare) såg relativt besvärade ut när man diskuterade fakta som inte var politiskt korrekt.

  För de som undrar så blir det bättre när det handlar om påbyggnadskurser (det är inte svårt att komma in på seriösa utbildningar, men de flesta våpen försvinner redan under det första året). På grundkurserna så finns sådana som egentligen hör hemma på genustrams eller socialbidrag kvar.

  • Det går bra att applicera dessa teorier på svenska grupper från olika isolerade områden. Våmhus utanför Orsa och Älvdalen är två områden som nämndes i svensk genetisk forskning tidigare.

   • Absolut, skillnaden är dock att den gruppen idkade inavel i brist på alternativ (så fort utökade möjligheter till rörelse mellan orterna uppstod så försvann beteendet, även om effekterna lever vidare i flera generationer). Tidigare nämnda grupper idkar inavel pga en efterbliven kultur (som i sin tur såklart bara är en bieffekt av folkgruppen, som kulturer alltid är).

    • Intressant att du nämner fortsättningen. Flera av dessa områden har också skapat genier och lyckade avkommor. Kanske liknande växtförädlingens heterosis när friska/saknade gener kommer in i populationen. Ett exempel är Våmhus och storbyggmästaren och industrialisten Anders Diös

     • Möjligt, om än inte speciellt troligt (baserat på vad jag vet om det hela). Problemet med inavel är som bekant att avkomman kan bli homozygot för recessiva gener. Det är alltså inte en fråga om att ”friska” (vilka tenderar att vara dominanta) eller ”saknade” (lite osäker på vad du menar med det) gener kommer in i populationen. Men bara för att inavel idkas i hög utsträckning i en viss folkgrupp så betyder det såklart inte att a) alla individer i gruppen idkar inavel, eller b) att det leder till dubbel uppsättning recessiva gener (även om hur många generationer såklart spelar en roll, 1400 år med inavel ger en statistiskt rätt låg chans att man kan undvika det helt).

      Uppenbarligen så har jag ingen som helst aning om Anders Diös släktträd var en buske eller inte, men det kommer alltid finnas undantag. När det gäller växter, eller husdjur, så är också frågan vad som är att betrakta som positivt. Sett ur ett långt/naturligt perspektiv, så är inavel inte något positivt. Pudel, chihuahua, bulldog etc må vara raser som ger många människor glädje, men inte f*n är det något friskt.

      Likaså är de bananer vi äter goda bär, lätta att äta och ypperliga på många sätt…men de är så långt ifrån naturligt friska som man kan komma, och det finns en stor risk att även dessa bananer raderas ut (likt den tidigare överlägsna varianten Gros Michel). Självklart finns det stora skillnader mellan inavlade människor och banankloner, men jag tror att du förstod min poäng, och att vi bör undvika inavel.

      Vi bör också, enligt mig, låta bli att idka avel med, för arten, underlägsna individer. En hund, som exempel, kan vara otroligt trevlig och snäll, men om den har grava genetiska defekter, som t.ex. manifesteras i extremt låg IQ (åter igen bara ett exempel), så bör man undvika att låta den hunden föröka sig, då genuppsättningen för med sig såpass negativa saker. Dock är det som sagt en fråga om vad man är ute efter. Vissa grupper har naturligt eller artificiellt selekterats för deras fysiska attribut, de kan t.ex. vara väldigt duktiga på att springa fort (jag tänker såklart på Greyhound och dylikt, och inget annat), och då kanske intelligensen inte spelar någon roll. Så vad är det man vill ha i samhället, och vad är då viktigt?

    • Vi vet i alla fall att inavel är skadligt och har därför lagstiftat om begränsningar mot äktenskap mellan nära släktingar

     • Mellan syskon (och föräldrar-barn, antar jag, men orkar inte kolla upp). Med vissa få undantag så idkar inte araberna/zigenarna den typen av inavel, utan de håller sig främst till kusiner, något som är helt lagligt i Sverige. Att svenskar inte nuppar familjen har inte med lagen att göra.

 125. Helt j-la sanslöst!

  Hesslow kallades alltså upp till universitetsledningen pga ett brev som skrivits utifrån hörsägen (?!). Där uppmanas han av orföranden för programnämnden för läkarutbildning att ta avstånd från vetenskapliga formuleringar, trots att ordföranden inte ens vet om formuleringarna förekommit i föreläsningen.

  Det här verkar vara värre sandlåda än sveriges riksdag.

 126. Har våra muslimer de rätta värderingarna, även om de framför allt i första hand följer sharialagara?
  Är sharialagarna anständiga Löfven?

 127. Sanslöst! Landet i ett nötskal! Så skriver några här nedan. En utmärkt sammanfattning.

  Bra att det finns sådana som Germund Hesslow som vågar sticka ut hakan i offentligheten och strida för vetenskapen mot genusvansinnet som brer ut sig alltmer.

 128. När polisen tar fast blottaren frågar polisen varför visar du snoppen för folket , blottaren svarar jag visar inte snoppen jag är en hen har varken snopp eller snippa

 129. Jaha.

  Vi är tydligen tillbaka till före upplysningstiden. Professorn är anklagad för kätteri och blasfemi. Och Vetenskapen kolliderar med moderna religiösa dogmer.

  Ignorera snöflingorna, hur mycket de än lipar.

 130. Den galenskap som genomsyrar politiken och det enorma fokus pk medier lägger på att hylla och rättfärdiga vänsterliberalernad galna fanatiska åsikter påminner om 1600-talets häxprocesser. Då var det ofta unga söta kvinnor som, av svartsjuka kvinnor, pekades ut som häxor som bolat med djävulen… i sina s.k. sanndrömmar. Skillnaden är att idag är det SDare och normala kloka svenskar som brännmärke, hotas, hatas och åtalas och brännmärke som onda, d.v.s. På ordnande sätt som skett med professor Germund Hesslow stigmatisering utan grund. 1600-talets häxprocesser är här igen. Men i en annan form..
  /CC

 131. Det finns tydligen allt för många människor i vårt samhälle som är korkade på riktigt…. Obehagligt att dessa rabiata verklighetsförnekande element fått sådan enorm makt i vårt samhälle och att det stora flertalet bara viker undan istället för att plocka ner dem på jorden. Läkarstudenter så väl som läkare som inte kan acceptera att kvinnor och män har så väl psykiska som fysiska skillnader är olämpliga för yrket och bör avvisas från utbildningen…

  Acceptera att biologin skapat oss olika med de fördelar det innebär. Respektera att kvinnor och män är olika och att vi kompletterar varandra på ett positivt sätt. Inte minst i familjelivet och vid barnuppfostran.

  För somliga misslyckade och vilsna kvinnor tycks det istället handla om ett pågående krig där det enbart och till varje pris handlar om att skapa sig mera makt och flytta fram sina positioner. Ofta har dessa kvinnor också mycket åsikter om andra kvinnor som är mera framgångsrika hos det motsatta könet…

 132. Dessa upprörda ”genusvetare” är på samma nivå som religiösa fundamentalister som skulle bli upprörda när föreläsaren i geologi säger att jorden är flera miljarder år gammal.

  Egentligen är ”genusvetenskap” lika vetenskaplig som bibliska kreationismen. Båda är en tro och båda är lika galna.

 133. Ursäkta svordomen men den är faktiskt befogad, hur hela helvete tänker dessa idioter. Män och kvinnor är ju faktiskt olika skapta av naturen. Och detta är ju en underbar sak.
  Om nu några förvirrade själar inte kan acceptera detta så är det deras bekymmer inte ska man skriva om verkligheten för deras lättkränkta små själar.
  Fakta och vetenskap ska aldrig böja sig för modenycker.

 134. Det är givetvis fruktansvärt oroande att ett ideologiskt styrt ”tänk” börjat ansätta även vetenskapliga institutioner. Sådant kan bara leda till kunskapsförfall och intellektuellt mörker. ”Genus”-raseriet är Sveriges egen version av Lysenkos sovjetbiologi.

 135. Nu får de faan ge sig i alla fall, hela djävla världen och folk faller i bitar och antichist hantlangare värnar om sådant trams, fjant att nu får inte forskningen ens vara ifred.
  För hell folk nu får ni säga ifrån, annars kommer det stå hen, mm trams på id handlingar mm namn som skiljer kön åt lär också till slut försvinna, färger, på kläder, kroppsformer etc. SATAN I GATAN LÄGG NER

 136. genusteoretiska akademin? vad fattas er? ni kan omöjligt vara komp inom läkarvetenskap, medicin, gener, etc, sluta flumma för hell, ni förstör ungar, folk och världen med tramsande. Vad är det för akademi som flummat upp? sagovärlden där man vill ha 2 i 1 dvs man+ kvinna i en person.

 137. Värdegrundsterrorn fortsätter och bryter in på område efter område. Det börjar påminna om när Galileo Galilei offentligt tvingades avsvära sig sin tes om den heliocentriska världen.

 138. Har han pudlat än? Jag väntar bara på det, annars blir han ju av med jobbet. Han måste väl fly till Norge som alla andra högutbildade dissidenter.

 139. Det finns skillnader i biologiskt,socialt och i upplevt kön (eller inte alls upplevt könstillhörighet) och man får göra klart för sig vilken variant man pratar om annars skär diskussionen lätt snett.

 140. Detta påminner om hur Toronto universitetet hotade Prof Jordan Peterson när han vägrade att låta sig tvingas att använda artificiella pronomen för transpersoner som så önskade. Men det universitetet fick krypa till korset. Jordan är nu en av de skarpaste kritikerna av både ”genusteologi” och politisk korrekthet på universiteten.

 141. Ungdomar som inte är vuxna nog för att handskas med att få sina ”känslor sårade” på ett universitet borde stanna i småskolan. Universiteten är för vuxna människor.

 142. Stå på dig Hesslow. Universiteten ska syssla med vetenskap, d.v.s. vaska fram kunskap utifrån kontrollerade experiment, som om de upprepas under samma förutsättningar ger lika och tydliga resultat. Idé till ett experiment kan förstås komma ur en tanke och/eller teori, därför måste också genusteori genomgå vetenskapliga experiment, grundligt rensat från vänsterliberal politik, innan det får vetenskaplig prägel.

 143. Det sägs ofta att man inte vet, om man ska skratta eller gråta. Enligt min egen ödmjuka mening, finns det mer än lite anledning att svaret allt oftare borde vara gråt.
  Gud förlåt dem ty de vet inte vad de gör. Detta säger jag trots att jag är ateist. Om saker och ting fortsätter, med genusidioti och annat fjant, så kommer det att leda till samhällskolaps snabbare än vad de flesta kan föreställa sig.
  Jag har just genomgått min andra operation för prostatacancer (en sk lymfkörtl-utrymning) pga att jag på nytt fått psa-värden, trots en prostatektomi för drygt 2.5 år sedan.
  Jag fasar för att ens tänka på, vad som kommer att hända med folk som drabbas av typiskt manlig eller kvinnlig cancer i framtiden, när totalt genus-fixerade idioter har lyckats genomdriva sina idiotiska idéer om att kön bara är en samhällskonstruktion.😠

 144. Den ultimata stöten mot Sverige som en vetenskapsnation. Det är dessutom tyst från media och riktiga professorer (om sådana finns längre i vårt land)-

 145. OT: varför står det inget här på sidan om slutgiltiga valresultatet?
  Och är det bara jag som tycker det hela är tragikomiskt alternativet en fars, hela det här valet. Varför får vi inte reda på vem som blir statsminister? Löjligt alltihop

 146. Jag vidhåller med säkerhet att där finns kroppsliga och själsliga skillnader mellan mig och min hustru.Åtminstone hon håller med mig.

  • Jag har samma ”problem” som dig. Den kvinna jag lever tillsammans med menar också att det finns biologiska skillnader mellan kvinnar och män.

 147. I Sverige verkar tyvärr politik stå över vetenskapen även på våra mest anrika universitet numera.
  Hur har man tänkt att Sverige skall kunna behålla de briljantaste individerna inom forskning och utveckling när man låter politik stå över F&U?

 148. Som förr, då brände man på häxor och många kvinnor brändes på order av präster, nu bränns iproffesorer på order av feminister, tack gode gud för att fi forlorade stöd i valet.

 149. Det här skulle man haft som ett tillhygge i Valet hur korkade typer som inte ens vet hur en människa är beskaffad och hyllar inte de som är normalt Heterosexuella av sin natur!
  Alltså Flator och bögar är en livsstil för att vi är de normala säger de och de heterosexuella är det fel på.
  Kan så vara, om det handlar om 7-klöverns politiker för det är ju just något fel på dem. Men tyvärr genustomtarna ger sig inte på dem, som det sannerligen är något fel på!

 150. Det påminner om när man påstod att jorden var rund och blev motarbetade men till sist fick rätt. Sverige är befolkat av bakåtsträvare både när det gäller politik och kunskap och till sist är tillbaka på medeltiden.

  • Att jorden var rund visste man, och kunde beräkna, för minst 2000 år sedan. Man visste också redan då att kvinnor är olika männen.

 151. Sverige verkar vara förlorat.

  De största idioterna är de som lyssnar på de andra idioterna där genus verkar vara det största trolleriet.

  Kommer de att nå de totala målen där alla människor är tvåkönade? Förekommer ju i naturen bl a hos mördarsniglarna (om de nu är några att jämföra sig med?).

 152. Alla kränker alla, vem tar hänsyn till det?

  Svenska Folket som upplever att Svenska Samhället är härligt nu och bättre än i Landet Sverige, behöver inte vara med.

  Vi andra som anser att Landet Sverige höll ihop Svenska Folket, att Landet Sverige var tryggare, säkrare, lugnare, etc…

  …Vi ska hålla ihop.

  Kan berätta att vid studiebesök i Linköpings simhall, talade majoriteten arabiska och andra språk från MENA.

  Dessa språkgrupper hade klätt sina flickor i rosa och liknande baddräkter. Pojkarna hade svarta eller blå badbyxor.

  Ändå får de bada för svenska feminister, hbtq-rstu-vwxy-zåäö grupperingar.

 153. Snacket om människor som inte passar in i man/kvinna-definitionen var ju uppe för några år sedan i USA, men det tragiska var att det efter ett tag inte räckte med bögar och flator, utan antalet grupper med olika exklusiva avvikelser ökade och nådde absurda antal, vad jag minns gott och väl uppåt tretti.

  Och de bråkade inbördes om detta.

 154. Jag känner mig kränkt varje gång jag läser om dumhet, Uppsala universitet blir därför tvungna att stänga ner och betala mig skadestånd för detta påfund.

 155. Ja picken är en tanke konstruktion liksom brösten….ju mer man fokuserar tanken ju större organ…men som sagt bara en tanke konstruktion…tänk på det genus vetare!!!

 156. Ska den som har anmält bli läkare?
  Om jag är kvinna och läkaren anser att jag inte är det?
  Vilka konsekvenser kan det bli, operera bort mina kvinnliga attribut?

 157. I min lilla värld är livet lätt,där finns bara pojkar o flickor,killar o tjejer o män o kvinnor.För så ser livet ut,resten är efterkonstruktioner o hittepå efter behag.Enligt mej.

 158. Förlorar vi grunden att kunna påvisa saker vetenskapligt, och säkerställa fakta utifrån experiment eller tester och klart mätbara parametrar, behöver vi inte forska fram något mer för människorna.

  Då tycker jag vi bryter all läkemedelsutveckling. Låt människorna dö. Bara de får identifiera sig som vad de vill, utan att bli litet kränkt.

  Jag är så less dessa ”kränkta” människor. Livet är hårt. Livet är inte alltid rättvist. Men vi måste respektera vetenskapen om vi skall ha en chans att stödja ett fortsatt levande och en tro på att fakta, vetenskap och forskning måste förbli korrekt, saklig och evidensbaserad. Annars lika gärna bara lägga ner!

  • Glöm inte klimatet! CO2 gör ju att det växer så det knakar när växterna tar upp CO2, öknarna minskar, människorna får mera föda. Jorden hämtar sig från människornas tidigare skövlingar av skog och slätt. MP är också en av de ovetenskapliga med ensidiga analyser.

 159. Vetenskapen får stora problem när sanning, fakta och statistik är förbjudna. Den enda godkända utsagan är ”Allas lika värde”.

 160. Hade män och kvinnor varit biologiskt lika så hade väl män varit utrustade med en livmoder och kunnat föda barn. Hur dum i huvudet får man vara för att förneka skillnaderna mellan könen?

 161. En framtid där kön opereras bort vid födseln, och barn enbart blir till i laboratorier känns inte alltför avlägsen….

 162. ” Hon anser därför att han ska bytas ut mot en ”hen” som kan ”belysa hur
  kvinnor i århundraden könsstympats, tvångssteriliserats, lobotomerats
  och tvångsvårdats i den medicinska vetenskapens namn”. ”

  Ja, vad fan ska man säga… Lögner, hjärnspöken, hittepå och paranoia präglar dessa sinnessjuka feministdårar. Så länge dessa daltas med kommer vårt samhälle endast sjunka i nedåtgående trend. DETTA MÅSTE UPPHÖRA.

 163. Som tur är så är feministerna ett utdöende släkte. Bara 0,4 % i Riksdagsvalet gör att vi kan börja ignorera dem fullständigt. Med bara 0,4 % stöd så är 99,6 % antifeminister, så hör ni nån sån här dumhet ska ni inte vara rädda från att resa er och säga ifrån, då den tysta majoriteten stödjer er.

  Lägg istället energin på att ta debatten mot Miljöpartiet så de försvinner ur Riksdagen vid nästa val.

 164. Den vänsterpolitiska uppfattningen om hur genusvetskap skall bedrivas, är ett förvridet virrvarr av idiotismer.
  Det har tydligen inget alls med adekvat läkarvetenskap att göra.
  På det här området liksom på så många andra områden, har vänsteranhanget konstruerat normer som saknar all vetenskaplig substans.
  De har konstruerats som ett politiskt styrmedel i ett visst mörkt syfte.
  Vi befinner oss verkligen på ett onaturligt plan, där lutningen tilltar för varje gång en idiot yttrar sig.

 165. Återigen krockar ideologi med vetenskap och idealisterna kräver tolkningsföreträde för att inte känna sig kränkta.

  Om man är normalt funtad så kan man istället känna sig kränkt av påhoppet på lärarens sätt att undervisa och passar det inte kan man byta lärosäte. Det skrämmer mig att dessa känslostyrda feministdårar skall ta beslut om människors hälsa i sin karriär. Skrämmande.

    • dom lektionerna är ersatta med 40min SD-hat
     mina ungar kom båda 2 hem i veckan innan valet å berättatade att snart ska det vara val av han som bestämmer…
     jaha…sa jag inte alltförvånad då jag 1: visste att det skulle vara val och 2: jag vet hur skolan jobbar.
     sedan fortatte dom…det finns ett parti som är jättedumma!
     jahaaa…sa jag vilka då?
     dom kom inte ihåg namnet så jag hjälpte dom…
     jaaa dom är det dom är aselaka!
     sedan hadde jag fullt upp hela kvällen att försöka förklara för dom…tack för den skolan!
     ni skall ge fan i att lägga er i politik!!! annars jävlar skall jag komma å sitta med på varenda lektion!

    • Jaha….och sen när presenterae skolan fakta?????
     Se bara hur de presenterar klimaaaaaaat”hooootet” och ”förinnnntelseN” för att nämna några…

 166. En sak som jag länge undrat: Är det inte könsdiskriminering att det finns herridrott och damidrott? Varför ska herrar och damer delas in i olika lag när det gäller friidrott, fotboll och andra sporter? Något för genusforskarna att bita i! (???!!!)

 167. Läkarutbildningen måste hålla internationell standard annars blir det ingen läkarexamen. Vill alla hen kan de sitta och filosofera om sina dumheter men ge dessa idioter ingen läkarlegitimation.

 168. I sanningen ett av världens och förmodligen historiens mest rubbade land.
  De som identifierar sig som transpersoner kanske snarare borde söka psykologisk hjälp och inte påtvinga oss andra deras flum.
  Ett universitet ska baseras på fakta och vetenskap, inget jävla hokus pokus och vänstersmörja till hittepåforskning.

  • Transar får vara transar, bara vi andra inte behöver vara det! Helt hemskt när småflickor på dagis inte vet om de är flickor eller pojkar. Man försöker ta ifrån oss all identitet, helt enkelt. Den politiska agendan är att människor utan identitet är lättare att styra… och tokstollarna på universitet har sin egen narcissistiska agenda, göra sig märkvärdiga!

 169. Alla som tycker det här är flum flum? upp med en hand✋….ehh vänta lite…🤚🏿, en sån hand måste ju va med. Det va nära en undanlåtelse av ”alla likas värde”….kan ju bli dyrt.:)))

 170. I Sverige är vi alla hens!
  Kackelkackel låter det från varje villaområde/höghus o snart blir det nödslakt då den mentala hälsan på alla hönor gått rakt in i kaklet

  • Finns ju en anledning till att lobotomering var en vedertagen metod att komma till bukt med yra kacklande höns (nu utvecklat till hens).
   De är ju inte det skarpaste knivarna i lådan och hade vi människor levt under samma premisser som de vilda djuren så hade dessa personer aldrig överlevt till vuxen ålder.

 171. Vi går tillbaka till medeltida resonemang.
  Om vetenskapen inte stämde med kyrkans ord så åkte vetenskapsmännen i fängelse eller dödades, och lite tortyr som käckt inslag.
  Idag är situationen den samma, kyrkan är i stället en socialist sekt, makten är lika stor. Om vetenskapen, empiriskt fastställd, inte stämmer med deras flummiga teorier så måste vetenskapsmännen undanröjas.

 172. Från Transportstyrelsens nya, förenklade förarprov. Anpassat så att ingen ska känna sig kränkt eller riskera att bli underkänd på grund av petitesser, t ex obefintliga trafikkunskaper, IQ fiskmås eller bristande kunskaper i svenska språket.

  På vilken sida sitter ratten?
  A. I bagaget.
  B. Till vänster. Där fram.
  C. På läsidan.

  Var fyller man på bensin?
  A. I reservhjulet.
  B. I tanklocket.
  C. I takräcket.

  https://nyheteridag.se/forarutbildningen-ska-goras-om-for-manga-kuggar/

  • Ha ha, hur dumt får det bli?
   ”Bensin frågan” har man dessutom gjort så enkel att man inte behöver veta om det finns en tank. Man fyller bensin ”i tanklocket”. Det blir inte mycket bensin.

 173. I 1970’erne havde det her været en joke af Monty Python, anno 2018 er det realiteterne i et moderne europæisk demokrati🤣🤣🤣

 174. Imponerande att han inte pudlar. Genus”vetenskap” är ett hokuspokus, ungefär såsom alkemi. Något som skrämmer mig är att det kommer ut läkare som inte vet den fysiologiska skillnaden på män och kvinnor.

   • Han kommer tyvärr inte vinna denna strid. Ledningarna på universitet världen över, dvs Storbritannien, Kanada, Australien, mfl länder, har alla gett med sig när studenter blivit högljudda. Det sporrar till än mer klagomål och absurditeter.

 175. Socialister är, per definition, idioter.
  Och man kan aldrig argumentera med idioter, för förr eller senare kommer de att dra ner en till deras nivå och därmed slå dig på ren erfarenhet.

 176. Så har tramset som började i USA på allvar befästs även i detta lilla land. Vi behöver genast i så tillåta män som känner sig som kvinnor att tävla mot andra kvinnor. Allt annat vore diskrimination.

 177. Kan berätta en historia från tiden jag jobbade på vårdcentral.
  Jag har noterat att när män och kvinnor kastar ser det så olika ut, så när jag hade läkarvetenskapen samlad på vårdcentralen frågade jag
  – jag har noterat att det ser olika ut när män och kvinnor kastar. Är det månne någon fysiologisk skillnad?
  Ja, svarade läkarna med en röst, men inte på det de kastar med.

 178. Vänstern är helt faktaresistenta, pseudovetenskap får företräde. Ta t.ex CO2 frågan.
  Man hatar västvärlden så mycket att man vill reducera livets gas i väst. Kina, Indien och Ryssland får däremot släppa ut hur mycket som helst, de skall gudbevars komma i kapp väst i välfärd. Vilken enfald om man nu är övertygad om att det finns ”klimatgaser” och att det är angeläget att minska dessa så borde väl de största utsläpparna stoppas helt.

 179. Det kallas för kulturmarxism. Kulturmarxism är en samhällsomstörtande ideologi som skapades som i Frankfurt, Tyskland under 1920-talet. Samtliga grundare var revolutionära marxister som ville störta den västerländska civilisationen och i dess ställe bygga ett perfekt marxistiskt sådant.

  Men till skillnad mot de våldsrevolutionära marxistgrupper som härjade på gatorna i Europa så insåg kulturmarxismens grundare att kommunism inte skulle kunna uppnås i Europa genom våldsrevolution. Man föreslog därför en helt annan väg till målet.

  För att kunna skapa ett kommunistiskt samhälle så behövdes först de fundament som vår civilisation vilar på krossas. Man identifierade framför allt kristendomen, familjen och den traditionella moraliska synen på gott och ont.

  Man insåg att de skulle krävas gott om tid och tålamod för att krossa dessa civilisationsfundament. Den föreslagna modellen var att nästla sig in i alla offentliga institutioner, i kyrkan och i icke-statliga organisationer som arbetade inom områden som kom allmänheten till del.

  Dagis, skolan, kyrkan, scouterna, sexualupplysningsgrupper, hjälporganisationer och en lång rad andra liknande institutioner var måltavlor som ideologiskt rättrogna skulle söka anställning inom. Inom den kulturmarxistiska litteraturen så kallar de processen för den långa marschen.

  När de marxstiska infiltratörerna väl lyckats få anställning så skulle de arbeta för att förändra från insidan i ett långsamt temp.

  I cirka 100 år har denna onda krigföring fått pågå utan att möta motstånd. Och vi ser resultatet idag. Skolor får se sin personal åtalas om de lär ut biologi. Det sker överallt och inom alla områden.

  Man har söndrat hjärnan på hundratals miljoner barn på ett sådant sätt att de tror att marxism och islamism är gott och motsatsen ondska.

  Trump är den första person med reell makt som har angripit kulturmarxismen genom frontalangrepp.

  • Av Frankfurtskolans grundare var allihopa judar. Kulturmarxism är en judisk uppfinning avsedd att förgöra det vita folket.

   • Det är korrekt att andelen judar bland grundarna av kulturmarxismen var hög. Viktigare är givetvis det relevanta, nämligen att de alla var marxister. Efter grundarnas insats så spreds ideologin under flera årtionden till ett mycket bredare lager där ideologi och metoder förfinades.

    Att det skulle finnas ett mål som syftar till att utrota just vita europeer är knappast korrekt. Ingenting sådant står att finna i den kulturmarxistiska litteraturen.

    Målet var, och är att påtvinga Europa kommunism.

  • Det skulle jag kalla en alldeles utmärkt sammanfattning. Saken blir ju inte bättre av att sanningen och vem som är god och ”ond” i decennier dikterats av Hollywood.

 180. Trevligt när någon som Hesslov står upp
  för verkligheten i stället för att hyckla så
  vänstertramset skulle framstå som en
  möjlig vetenskap. Han är karl för sin hatt.

 181. Hade det varit stake i professorn hade han bett klagande att ställa sig bredvid och dra ner trosorna och han dragit ner kallingarna och sen hade man frågat auditoriet om de ser någon skillnad…

 182. Det här skulle man haft som ett tillhygge i Valet hur korkade typer som inte ens vet hur en människa är beskaffad och hyllar inte de som är normalt Heterosexuella av sin natur!
  Alltså Flator och bögar är en livsstil för att vi är de normala säger de och de heterosexuella är det fel på.
  Kan så vara, om det handlar om 7-klöverns politiker för det är ju just något fel på dem. Men tyvärr genustomtarna ger sig inte på dem, som det sannerligen är något fel på!

  • Även flator och bögar måste till slut se den verklighet de lever i? Med islam/judehatare/ lesbiska/gayFiender på krigsstigen? Här i det fria Sverige/fria länder, inga problem alls, för vi är ”upplysta” DET är inte medeltida klaner/islmister? Tydligen fattar de inte det?

   • De medverkar till att hålla 7-klöverns politiker över vattenytan och då vill man undra över vilka värdelösa väljare som varken hör eller veta den sanning det råder!
    Kuslig tanke, att vi får förmodligen den frid vi längtar efter är vid vår begravning?

 183. När nu inte ”sista chansen” togs,
  får detta utmynna i fortsatt vanstyre av vårt land….
  Jag och de mina röstade iaf. rätt…!

 184. Jag har aldrig haft någon önskan om att vara kvinna. Men det är tydligen inte politiskt korrekt. Sverige är sjukt!

  • Lika lite som jag skulle önska vara man?!! Jag är trygg som kvinna, dessutom har jag betydligt mer kurage än många fega män:-) (tänker då på fega/veka feministmän) Tack gode gud för riktiga MÄN! Men var finns dom?

   • Vi finns faktiskt .Men det är fan inte lätt att vara man. Visst kan man skaka av sig det mesta av dumheterna men lite blir kvar och tynger en. Hur man än gör blir man alltid angripen på ett sätt som om det vore det omvända aldrig skulle accepteras. Kan redan föreställa mig hur detta inlägg skulle bemötas från de påstått goda feministerna. Man up, bitter vit man, mansplaining. Alla fnittrar med. Säger man ifrån är det fråga om machoism, toxic masculinity etc. Kvinnor har allltid trumf på sin hand. Riskerar att bli en essä.

 185. Hvordan slipper mennesker som det inn på et medisinstudie? Har dere ikke karakterkrav i Sverige?

  Har dere begynt å bruke millioner på å lete etter livmorkreft i menn og prostatakreft hos kvinner for å bevise ”hen” hypotesen?

 186. FRIA TIDER har tydligen data-problem ikväll? Ska tänka det värsta, att somliga kämpar FÖR att stänga ner fria/alternativa media. Är det fallet så är det försent:-)

 187. Enligt genusforskningen har man inte förnekat biologiska skillnader mellan könen. Däremot är kvinnans ställning och värde beroende på kultur och sociala konstruktioner. Liksom männens.
  Det HBTQpersonerna blandar ihop är att könet är en social konstruktion. Vilket är så horribelt att inte ens ett barn kan ta det på allvar.
  Kön är fysiskt och biologi. Kan aldrig vara en konstruktion av samhället. Liksom de egenskaper kvinnor och män har.
  Men om en man känner sig som en kvinna och tvärt om. Så är det ok. Men det förändrar inget i grunden. Förutom en massa problem för individen.
  Att ens hävda att han ska avgå. Är sjukt. Om man pekar på att tex kvinnor väljer vissa yrken. Samt att män är passar för tunga fysiska jobb. Då är man en fördonsfull individ.

 188. Fan otroligt hur samhället är. Jävla vänsterlibbar som tvingar på andra sina sjuka ideer om social konstruktion snacket. Har an inte vett nog att inse fakta ska man fan inte bli läkare. Jag kommer vägra att ta emot vård av en HEN!!!
  Ska någon skära i mig vill jag gärna att personen har en sund självuppfattning.

 189. Svenska statens totala haveri! Universitetsledningen agerar utifrån hörsägen från 1 student som ej var närvarande! Vad är det för ”hens” som är chefer? Var finns deras ryggrad?

 190. ”kön endast en social konstruktion”
  Varför då alla dessa könskorrigeringar? Det är väl bara att sätta på sig könsneutrala kläder – om man nu kan enas om vad som är könsneutralt. Mest neutralt borde vara att gå naken eller i genomskinliga kläder.
  Det är dock en liten detalj som kan bli svår att förklara bort ur perspektivet att kön endast är en social konstruktion: Vari ligger skillnaden i att bara vissa kan föda barn?

 191. Jaja, tillsätt ett hen då så att feministerna blir nöjda men passa på att flytta utbildningen till Södertörns högskola samtidigt så att den blir fjollcertifierad på riktigt så att vanligt folk kan undvika alla som utexamineras därifrån!

 192. Det börjar likna Maos kulturrevolution i Sverige idag med den galna genus-”vetenskapen” och en rad andra postmarxistiska teorier som grund. Särskilt på universiteten förföljs människor som vågar hävda empirisk vetenskap i opposition mot den marxistiska pseudovetenskapen. Det är ett kulturkrig, som Mattias Karlsson hävdade, och nu gäller att segra eller dö.

 193. Är graviditet också en ”social konstruktion”?
  Barnmorskorna står ju hela dagarna och förlöser antingen pojkar eller flickor vilket nog är ett av världens äldsta yrken, de har iallafall inga problem med att könsbestämma!
  Problemen sitter i hjärnan på föräldrar som för över sina sjuka ideologier på sina barn som blir helt förvirrade. Det är psykisk barnmisshandel!

  • Det enda som inte är en ”social konstruktion” är folks skatteinbetalningar så att våra politiska adoptivföräldrar alltid åtminstone tillhör övre medelklassen.

 194. Jag tycker att användaren Grisbrottaren på Flashback sammanfattar situationen riktigt bra, genom sitt eminenta inlägg om kvinnliga vrålapor.

  När man trodde att hypen kring ”ung arg tjej” var överspelad och fribiljetter till medias rampljus inte längre delades ut bara för att någon fjortis, som har väldigt vaga begrepp om demokrati, skriker högt om ”orättvisor”, så kommer det här pinsamma spektaklet.
  Det hela är så absurt i sina överdrifter att det måste ses som dödsryckningar där statsmedia – som förstås är sist att överge en döende trend – suger den sista musten ur en kulturell företeelse som hade sin topp för femton år sedan och var pinsamt nattstånden för tio år sedan.

  Ibland kunde det vara lite tankeväckande och radikalt när Linda Skugge eller Belinda Olsson vrålade i falsett från sina kolumner över någon inbillad orättvisa de trodde sig vara ensamma om att se, men 9 gånger av 10 kunde en mer kunnig och insatt erfaren ”gubbe” lugnt avfärda stolligheterna och missförstånden i en kort blänkare på SvD:s ledarsida. (Man kommer att tänka på när M.-P. Boethius i falsett och spagat påstod att den vanligaste dödsorsaken för europeiska kvinnor var mäns våld. ”Det är ju mord!”)

  De här förvirrade småflickorna är varken särskilt intressanta eller radikala när de tror sig stå upp mot samhället, utan de plöjer i de allmänt påbjudna åsikternas allra djupaste och mest inkörda fåra, där en verserad, bildad och ansvarstagande äldre manlig offentlig tjänsteman alltid har fel mot en kvinnlig tonårig vrålapa, som fick underkänt i flera ämnen i skolan, men skyller det egna misslyckandet på ”patriarkala strukturer”.

  https://www.flashback.org/sp55671092

 195. Nu vill vi ha Trofim Lysenko som professor för botaniska institutionen.
  Han blir bra som programledare i Fråga Lund dessutom.
  Att han är avliden är inget att hänga upp sig på – döden är bara ”en social konstruktion”.

  • Det finns väl nåt nytt ”skrika högt och fjolla sig”-program som heter Fråga Lund. Jag har inte sett det men befarar att det sorterar under den gängse kvalitetsnivån som råder idag på SVT:s produktioner. Knappast med den seriösa inriktning som programmet hade förr.

   • Helt riktigt, trams och fjollerier är det som gäller numera i programmet som inte borde få använda det namn som många fortfarande förknippar med intressanta akademiska frågeställningar.

 196. Detta universitet borde förhoppningsvis få sitt agerande uppmärksammat internationellt så det får det bemötande det förtjänar. Konstigt att några få kan förstöra så mycket.

  Galileo Galilei känner nog igen sig ifall han skulle återuppstå idag. Vetenskapen mot fanatisk religion eller tvärtom.

 197. Man lär ut sinnesjukdom? Kom till Lunds Univeristet frisk, garanterat sinnesjuk när utbildningen är färdig????
  Utbildning och programmering är 2 olika saker.

 198. Ja, vad ska man säga.
  Hur jävla svårt ska de vara?
  Vetenskap är fakta och forskning. Medans genusteori är just det, en teori, ideologi samt
  en destruktiv agenda.
  Hur hjärndöd får man bli, det borde vara kriminellt för fan.

  Finns bara två kön och i sällsynta fall där barn födds med två kön och då korrigeras det snarast möjligt. Utifrån det dominerade könet.

  Skiter i om folk vill hålla på byta kön och identifiera sig som nå jävla hen, men det ska FAN INTE vara normen.

  Spyr

   • Får och får… Dom är ju maktgalna och tar makten oavsett vad folket säger. Dock är ju tyvärr 80% av folket sovandes och hjärntvättade, enligt mig. Så

 199. Vad gäller biologiskt betingade könsskillnader trampar svenska massmedia runt i en gyttja av illaluktande ”falska nyheter”.

 200. Detta är en del i det som faktiskt kom fram i opinionen på SvD (notis på Omni) där man flaggar för att rektorer på högskolor och universitet är tillsatta mer eller mindre direkt av regeringen med resultatet att institutionerna redan från början blir politiskt styrda. Sverige är verkligen ett shit hole just nu.

 201. Sverige håller på att falla. När alternativ fakta skall användas på undervisningnivå för läkaren då är någonting. Genustramset bör klassas som alternativ fakta och saknas vetenskaplig grund.

 202. Så nu är det en social konstruktion om man är född med en pip eller inte.Vad jag vet så sitter den utrustningen på plats redan när man pluppar ut.Men det är alltså det sociala umgänget i livmodern som avgör om det blir en pip?Kan inte sossarna återuppta lobotomeringen igen.Det finns personer som skulle behöva genomgå detta.

  • Orsaken till, att paketet finns där på utsidan hos vissa redan vid födseln, är givetvis att modern är så hårt indoktrinerad sedan barnsben, så att det påverkar barnets kroppsform.
   Att indoktrineringen börjar tidigt kommer jag själv ihåg.
   Flickorna i grannskapet lekte med dockor och små dockhus, och vi pojkar höll på med knallpulverpistoler och kojor i skogen.

 203. Flera av mina vänner kan berätta att våra läkarprogram runt om i landet, är fullkomligen infesterade av aggressiva och extremt lättkränkta feminister som är på tå för att kunna ”avslöja sexismen” på läkarprogrammen.

  Minsta lilla som kan tolkas som ”patriarkala strukturer” eller ”mansnormativt”, innebär att feministradarn larmar för fullt. Några sekunder senare, är Twitterdreven igång och unga studiebegåvade hens drar igång sina hatkaruseller och går bananas.

  De manliga föreläsarna hängs ut som avskyvärda förtryckare, och höga gälla gråtröster riktas emot institutionerna att de misogyna hatarna måste avskedas och gärna straffas.

  Vissa föreläsare är stressade över att råka nämna något som kan trigga igång de toleranta hatarna med blå rakklippta luggar, näsringar, knallröda läppar och 2.0 på Högskoleprovet….

   • Med excess – dessvärre. Det svåraste med läkarprogrammen är att ta sig in. När man väl är där, är det relativt lugnt om man är studiemotiverad och lägger den tid man behöver för att kunna trycka in kunskapen tillräckligt för att sätta tentorna. Tyvärr är många som läser medicin idag, väldigt politiserade.

    Och i kombination med en hög studiebegåvning är det lätt att unga läkarstudenter blir politiska narcissister. Paradoxalt nog är en del läkarkandidater påtagligt empatilösa inför oliktänkande med annan bakgrund och andra erfarenheter än de själva, och tar sig rätten att ta ut svängarna rejält, både vad gäller respekten för föreläsare och handledare. Men inte minst, emot sina kurskamrater, som skulle tycka annorlunda politiskt.

    Ingen läkarstudent skulle idag kunna säga öppet att denne har SD-sympatier under utbildningen. Och det säger väl allt. Studiebegåvade människor som har tillgång till all möjlig kunskap. Och som efter några år, blir färdigbakade läkare. Samhällets elit. Men som påfallande ofta inte ens klarar av att läsa Sverigedemokraternas partiprogram.

  • Styrning redan under utbildning är viktigt för att få den rätta läran.
   Redan i sexårsåldern i dagens samhälle så matas barn ”bokstavligen” av
   högutbildade skatteobetalare.
   Skatteobetalare är nog ett ord som behöver skrivas in i encyklopedin.

   Nya läroverk såsom bidragsbögskolan,sprakutbildningsgymnasiet,och svts sprakhögskola.
   Får ursäkta den dåliga stavningen men tror jag kan komma in på utbildningen
   nästa år.

 204. Måste ju vara hets mot folkgrupp att en viss simmare vinner löpet i livmodern.
  Men det kan de snart förmå folket att sätta stopp för, mediciner och utbildande nyhetsprogram är lösningen.

 205. Vi kan inte låta en handfull högljudda hbtq-människor styra hur vi talar och tänker. Det är lika tokigt som att låta extremisterna i pyttepartiet MP bestämma hur trafiken ska fungera i Sveriges huvudstad. Varifrån kommer ängsligheten att säga stopp till all rappakalja dessa extremister vräker ur sig?

 206. Gud hjälpe oss om vi i framtiden blir behandlade utifrån vidskepelser och vanföreställningar istället för vetenskap.

 207. Så… ska vi lägga ner kvinnojouren? Avskaffa kvinnofridskränkning som brott? Det är ju absolut ingen skilnad mellan könen tydligen, så varför skall dessa då finnas? Borde heta ”personjouren” och ”petsonfridskränkning”… Och varför heter det då feminism? Borde väl heta ”neutralism”?

     • Oki doki. Men det har redan förekommit förslag från vissa feminister om liknande el. samma möbel även för män. Så att vi, jag är man, skall känna oss lika utelämnade. Var väll även något konstprojekt där en kvinna designat en sådan stol för att visa på någon slags poäng. Det praktiska behovet helt åsidosatt. Att det kunde diskuteras andra lösningar för kvinnor fanns inte med i sammanhanget. Männen skulle få igen för gammal ost.

 208. Inget genusflum är för verklighetsfrämmande för att inte bli upphöjt till ny banbrytande ”vetenskap” i det HBTQ-sjuka landet Fubar…

 209. Att gå mot naturen fungerar inte nån lång tid. Den som inte förstår sådant skall inte bli läkare, ej heller andra viktiga yrken.

 210. ARW har ju publicerat brevet som helt klart är skrivet av en allvarligt psykiskt störd person. Om denne i detta nu befinner sig under utbildning till läkare bör hen relegeras omedelbart och överföras till slutenvårdspsykiatrin!

  • Hur skulle det vara att i stället skilja extremisten som skrev brevet från undervisningen permanent. Vem vill ha sådana läkare på sjukhusen, eller kanske vi skall kräva att läkarutbildningen omarbetas till politisk skolning.

 211. Det nya politiska läkarskrået grundar sina kunskaper på politiskt genustrams. Sjukvården som redan är så hårt ansträngd kan inte ha ”lysenkoläkare” också.
  För övrigt så är det ordförande Larsson som snarast borde ställa sin plats till förfogande. Vi får innerligt hoppas att han inte undervisar eller är en praktiserande läkare.

  • Bra att du klarade upp det, för jag satt länge och tittade på den bilden, och kunde inte förstå vilken byggnad det var. Jag gick nämligen på universitetet i Lund visserligen för många år sedan, men jag kunde inte påminna att jag sett den byggnaden förut.

   • Jag körde en gång taxi där. Den ligger på Helgonabacken, i en lummig park bakom Allhelgonakyrkan, på Bredgatan nära Norrtull. Sydväst om gamla universitetsbyggnaden. Man ser den inte så lätt, det är mycket grönska runtom.

 212. Tack och lov att man inte kommer att behöva studera i Sverige. Det är ju värre än Kinas kulturrevolution, vilken var rena katastrofen. Sverige ligger minst 50 år efter resten av världen.

 213. Är du ”antifeminist” ska du vara stolt!
  Se bara hur kvinnornas reptilhjärna (hypergami) triggats igång av feminismen…

 214. Detta är intressant, och det bör också föras in i bedömningen av Nobel-pristagare.
  Årets pristagare i medicin bör naturligtvis vara den genusforskare som först insett och publicerat att de yttre könsorganen är en social konstruktion. Kirurgi vid könsbyte blir alltså överflödigt!

 215. 80 procent av kvinnorna i åldern 18-29 år har ångest kopplad till klimatförändringar. Motsvarande siffra för män mellan 65 och 79 år är 18 procent. Är unga kvinnor mer hysteriska än coola gubbar?

  • Klimqtvetenskap är riktig vetenskap. Dra inte upp det. Genusterori är inte en vetenskap. Ledtråd; klimatveteenskap har florerat på universitet sedan 1800-talet och är en etablerad grenn under geofysiken.

   • Det är de av politikerna uttalade klimathoten som skrämmer upp kvinnor. Politikern har ingen susning om klimatvetenskap, de bara utnyttjar dem som ”tänker rätt”.

    • Ska bara ställa en kontrollfråga. Menar du att det är politiker och inte vetenskapsmän som talar om klimathoten, eller menar du att politikerna talar om det på ett sätt som skrämmer unmga kvinnor?

     • De flesta politiker och en hel del klimatforskare driver tillsammans ett narrspel som ger upphov till klimatångest. Man vill medvetet skrämma dem som saknar kunskap. Av tradition ägnar sig troligtvis sig inte så många kvinnor som män åt att söka kunskap i naturvetenskapliga frågor.

     • Nu är du ute och cyklar. Vetenskapsmän forskar och presenterar sina resultat. Att de medvetet försöker lura dem som saknar kunskap är trams. Ingen forskare arbetar på det viset. Jag kommer inte att kommentera ytterligare cpå det här.

     • Du är nog lite för godtrogen, kanske. Jag tror i och för sig inte att vetenskapsmännen medvetet försöker lura folk. Däremot kan de köpas av makthavare som har intresse att lura folk. Det fanns t.ex. gott om forskare, anlitade av tobaksindustrin, som ivrigt hävdade att det inte är hälsofarligt att röka.

     • Så du känner inte till hur ”klimatforskare” justerar gamla mätvärden för att de de senaste skall verka mer alarmerande? Vägrar presentera underlag. Läs på!

 216. Med en M-ledd regering BORDE en del av dessa lärosäten kunna vridas tillbaka till kunskap och forskning istället för detta vansinniga trams som nu regerar.

 217. Blivande läkare ifrågasätter att anatomiska skillnader finns mellan män och kvinnor!!!???? —-Glömde att det sker i Sverige!!!

  • Så långt har det likriktade vansinnet gått i Sverige. Dessa pk-studenter är livsfarliga om de blir läkare. Idioterna kan inte se skillnaden på kvinnligt och manligt kön.

 218. All heder till Germund Hesslow . Han undervisar vetenskapliga fakta, inte politisk korrekta vidskepelser och vanföreställningar. Det vore som att medicinmän och trollkarlar från Afrika undervisar läkarstudenter om de politisk korrekta, ovetenskapliga vanföreställningarna undervisades vid universiteten.. Stöd Hesslow genom uppmuntrande mail [email protected]

 219. Det är ungefär som att säga att kreativismen skulle ersätta vetenskapen.
  Att genus-religiösa tror på sina sagor är deras sak. Men det ska inte upphöjas till vetenskap.

 220. Jag är man, men imorgon ska jag besöka gynekologen – det blir cool ; )
  Det blir intressant och om de avisar mig, då polisanmäler jag de!

 221. Grattis alla ni som kommer att sövas av en genusimpregnerad anestesiläkare. En genuscertifierad dos kommer sannolikt att vara lika för alla oavsett kön, den sk socialt konstruerade dosen!!!

  För vissa blir det för mycket – för andra blir det för lite.

 222. Ingen bra läsning för blodtrycket! Liknar Nlinjafeminismens synsätt på våldtäkt och hedersmord. Total brist på logik.

 223. Bör inte gå att bli läkare om man förnekar att det finns biologiska skillnader mellan kvinnor och män. Det gäller så väl fysiologiska som psykologiska egenskaper. Det gäller så väl barn som vuxna. Är ju helt patetiskt att påstå något annat. Respektera att vi är olika. Det finns fina fördelar med det. Förnekelse skapar ny och större samhällsproblem.

 224. Att solen lyser och månen bara reflekterar ljuset är också bara en social konstruktion , båda lyser precis lika mycket och det är bara kulturellt bestämt att natten är mörk och månen bara syns svagare !

  Detta är också bevis på att månlandningen aldrig ägde rum !

 225. Den enda ”fördelen” med att vi alla snart blir tvingade att bli muslimer är att denna genusgalenskap kommer att förbjudas.

 226. Varför påstår brevskrivaren att det finns ”kvinnor” som ”i århundraden könsstympats, tvångssteriliserats, lobotomerats och tvångsvårdats i den medicinska vetenskapens namn” när det inte ens är nån skillnad på oss? Kan alltså lika gärna varit män. Motsägelsefullt

 227. Läkarstudenter som inte erkänner biologiska skillnader och därmed inte evolutionsläran ska omedelbart sparkas från utbildningen. Det borde vara ett grundkrav för utbildningen att förstå dessa ting.

  • I youtubevideon säger en av kineserna att ”the mainstream media is like a propaganda machine for the party. Their main duty is to indoctrinate people, and stop them from knowing the facts.” Men det är ju precis som det är i Sverige, fast här har inte den digitala övervakningen ännu inte kommit lika långt, men det kommer om vänstern får fortsätta att regera 10 år till. Det är jag säker på. Tekniken är alltför lockande för politikerna.

 228. Detta är ju fullständigt löjligt. En minimal krets transpersoner ska tala om för den stora majoriteten att biologiska och anatomiska könsskillnader Inte Finns!!!! En kvinnlig student som förätit sig på feminism men inte varit med på kursen ska lägga sig i !!!! Nu föreläste professorn om biologiska skillnader. Det kan väl komma en annan föreläsare och prata om sociala konstruktioner vad beträffar könsskillnader och nån som föreläser om transpersoners könsorgan. Så borde alla bli nöjda – men dom kommer aldrig nöja sig i alla fall. Screw fucking genusteori och ”hen” och pissradikal skitfeminism!!!!!!

 229. Det är fullständigt absurt och uppseendeväckande och fientligt mot det fria ordet och tanken att kräva att en universitetsdisciplin ska anpassa sig efter EN teori, Ett synsätt. Detta är både osakligt och osmakligt, dessutom är det In-objektivt så det sjunger om det. Universiteten ska presentera olika ståndpunkter, olika teorier som finns om samma ämnen.

 230. Så könen är sociala konstruktioner – men
  homosexualitet o andra sexuella dragningar, det är medfött, dvs biologiskt. Hur ska dom ha det?

LÄMNA ETT SVAR