Länsstyrelser larmar nu regeringen om att svenskt lantbruk är i kris. Under de senaste månaderna har kostnaderna för bland annat foder, diesel och el rusat i höjden. Många bönder har knappt längre har råd att fortsätta driva verksamheten.

Situationen är svår för många av landets bönder. Månadskostnaden för grisbonden Johan Rydberg, i Värmland, har fördubblats på bara några månader. Framför allt är det kraftiga prishöjningar på foder, diesel och el som ätit upp lönsamheten.

– Allt har på kort tid skett samtidigt och det yttersta som kan hända är att vi packar ihop och lägger ner, säger Rydberg, till SR.

LÄS ÄVEN: SD nu största parti bland lantbrukare

Jordbruksverkets analys kritiseras

Nu larmar flera landshövdingar regeringen om allvaret. Situationen är akut och många bönder överväger att lägga ner verksamheten, varnar de. Landshövdingarna uppmanar till snabba åtgärder och vill ha ett möte med regeringen med kort varsel.

Enligt Jordbruksverkets senaste analys har böndernas ekonomi varit oförändrad 2021 jämfört med 2022, trots en tydlig kostnadsökning i slutet av året. Lantbrukarnas riksförbund (LRF) menar att analysen ger en felaktig bild av verkligheten. Anledningen till att ekonomin framstår som oförändrad är att många lantbrukare valde att inte göra de de inköp man planerat göra i slutet av året, på grund av de höga priserna.

LÄS ÄVEN: Ekeroth: Lögn att de ”inte såg det komma” om bränslepriserna

Den nationella livsmedelsstrategin håller inte

Redan i december förra året, när LRF presenterade sitt index över de gröna näringarna för det fjärde kvartalet, talades det om en dyster framtidstro bland landets bönder. Enligt LRF kan det i ett värsta scenario röra sig om en miljard i tappade intäkter under nuvarande år, skriver SvD.

Regeringens mål i den nationella livsmedelsstrategin, där ökad livsmedelsproduktion är en viktig del, riskerar nu att inte uppfyllas, uppger statsradion. Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) vill inte uttala sig om eventuella åtgärder, förrän näringsdepartementet bedömt Jordbruksverkets analys.