Ordningsproblemen och elevvåldet ökar i skolan, i synnerhet i så kallade utsatta områden. Många lärare är rädda för att ingripa och en av orsakerna är att man inte upplever sig ha lagens stöd. Man säger sig vara utsatt för en ”anmälningshysteri” där de antisociala eleverna systematiskt anmäler sina lärare för kränkning om de agerar och på så sätt gör sig immuna mot ingripanden.

LÄS ÄVEN: Lavinartad ökning av lärare som lämnar yrket på grund av arbetsmiljön

Många lärare utsätts för hot och våld, något som gjort många rädda att ingripa mot elever som missköter sig i skolan och saboterar studiemiljön för de elever som vill lära sig något på lektionerna. Men det finns ytterligare en bidragande dimension till lärarnas rädsla.

LÄS ÄVEN: Misshandlade kvinnliga lärare kvar på sjukhus efter två dygn – eleven inte frihetsberövad

I många allt flera fall när en lärare agerar mot antisocialt eller brottsligt beteende från elever blir de anmälda av eleven för kränkning. Inte sällan får dessa elever också rätt med allvarliga konsekvenser för läraren som kan förlora jobbet, får betala böter och skadestånd och får en prick i belastningsregistret.

LÄS ÄVEN: Störande elev lyftes bort av lärare – kränkande enligt myndighet som kräver skadestånd

Enligt en enkät är det nästan varannan lärare som inte ingriper av rädsla för att få rättsväsendet emot sig. Nu kräver den fackliga organisationen Lärarförbundet lagändringar så att lärarna får förutsättningar att hantera den betydligt tuffare arbetsmiljö man idag har att brottas med jämfört med tidigare.