I Tidöavtalet finns förslag om en lag som stipulerar att ”kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd”. Nu kräver Lärarnas yrkesetiska råd att lärare ska undantas från lagen ifall den blir verklighet.

Enligt David Lifmark, lärarutbildare och medlem i Lärarnas yrkesetiska råd, skulle lagen kunna få lärare att se sig tvingade att bryta mot lagen.

– Det är inte lärares uppdrag. Lärare vill vara lärare, inte agera informatör åt till exempel Migrationsverket eller Polisen. Det rubbar grunden för yrkesutövningen. Det är extra allvarligt, och det är därför vi önskar att lagen inte kommer till, det kan göra att lärare hamnar i ett läge där de känner att de måste bryta mot lagen, säger David Lifmark till Läraren.

LÄS ÄVEN: Tidöavtalet upprör på Migrationsverket: ”Vill bara gråta”

Flera lärare ska ha uttryckt oro inför förslaget och rådet menar att lagförslaget på flera sätt strider mot lärares yrkesetiska principer.

– Fokus är att eleverna ska vara i centrum. Det står i lärares yrkesetiska regler att lärare ska vara varsamma med information om eleverna och inte vidarebefordra information som de har fått inom ramen för sin tjänst, om det inte är för elevernas bästa. Lärare ska också ha förtroendefulla relationer med elever och vårdnadshavare. Sprider man den här typen av information om elever kommer detta att skada relationen till eleverna. Det i sin tur försvårar undervisning och elevers lärande. En annan princip är att bemöta elever med respekt för deras person och integritet. Att utlämna sådan information måste elever tycka är gravt integritetskränkande, säger David Lifmark.

LÄS ÄVEN: Tidöavtalet: Avgående S-minister till attack mot ökad säkerhet

I Tidöavtalet nämns även en utredning om undantag mot informationsplikt ifall den ”skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården”, och nu kräver Lärarnas yrkesetiska råd att lärare ska undantas.