Beviljas tillstånd för nya investeringar är inte sällan en utdragen byråkratisk historia. Långa och komplicerade tillståndsprocesser riskerar att leda till att investeringar lämnar Sverige. Det varnar Nicklas Skår, expert inom miljölagstiftning på Svenskt Näringsliv, för.

Först väntar långa tider från ansökan till besked, en process som dessutom präglas av krångliga regler och minimal hjälp från myndigheterna. Det var något som nyligen drabbade Cementa. Sedan råder osäkerhet kring om tillståndet ens kommer att beviljas. De aktörer som vet att det hela kommer dra ut på tiden och har möjlighet att förlägga sin investering annorstädes kommer att göra det.

Att Sverige riskerar förlora investeringar är signaler som Nicklas Skår får allt oftare från såväl stora som små- och medelstora aktörer.

– Det är under all kritik. Myndigheterna klagar på att det är dåliga ansökningar men de är inte beredda att ange vad som är en bra ansökan. I det här fallet borde myndigheterna och domstolen ha förtydligat vilka krav man ställer. Detta är en bidragande orsak till att tillståndsprocesser ofta tar flera år, säger Nicklas Skår till Tidningen Näringslivet.

Två nyliga exempel är Boliden som valde Norge där man investerar sju miljarder, medan bolagets svenska kopparprojekt i Älvsbyn står still på grund av en tillståndsprocess som pågått sedan 2014, och Critical Metals som valde Finland för en etablering i Boden.

Miljöbalken boven i dramat

Skälet till försämringen menar Skår är miljöbalken vars utformning innebär att det råder ett motsatsförhållande mellan å ena sidan myndigheter vars roll är att skydda naturen och å andra sidan näringslivet och stora delar av kommunala verksamheter som sysslar med infrastruktur och stadsplanering. Med den uppkom ett partssystem med olika intressen att försvara, tidigare fanns mer samverkan för att få ett så bra resultat som möjligt, menar han.

Går fler företag i samma riktning riskerar det få stora konsekvenser för Sverige.

– Det är katastrof, vi är ett extremt exportberoende land och ligger utanför de stora marknaderna. Ju fler som börjar sätta fokus på annan plats, desto större är risken att de fortsätter lägga investeringar utomlands. Det riskerar också skapa en situation där de som är kvar i Sverige sitter på äldre teknik, då företagen hellre uppdaterar anläggningar utomlands. På sikt kan hela industrier försvinna från Sverige, varnar Nicklas Skår.