Dagens Nyheter har publicerat en insändare underskriven av en sjuksköterska som slår larm om ett äldreboende i Märsta: smittade äldre pumpas med lugnande för att bli sängliggande och sedan låses in på sina rum.

Enligt Anna Nilsson, som har en närstående på ett äldreboende för 70 personer i Märsta norr om Stockholm, fick hon följande information om hur boendet tillämpar Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

Att som närstående få vetskap om att coronasmitta nått boendet är inte möjligt då det strider mot sekretessen.

Att ingen av de drygt 70 äldre på boendet kommer få tillgång till sjukhusvård om de drabbas av corona. Syrgas eller annan nödvändig medicinsk utrustning finns inte. Men boendet säger sig vara van vid palliativ vård.

Om en boende som smittas inte klarar att hållas på rummet kommer personen få lugnande läkemedel för att bli sängliggande samt dörren kommer att låsas.

Nilsson menar att det omöjligt kan vara etiskt försvarbart med sådana riktlinjer ens under denna extrema tid. Vidare önskar hon att den ansvariga ministern Lena Hallengren (S) ska ”höja rösten” och backa dessa äldre utsatta. Tidigare har regeringen Löfven vid ett flertal tillfällen pekat ut äldre svenskar som ett problem som tär på välfärden.