En person med hemtjänst i Luleå larmade förgäves efter hjälp under onsdagen. Åtta gånger ska larm ha skickats från bostaden men utan att någon hemtjänstpersonal dök upp. Natten mot torsdagen påträffade en nattpatrull personen död. Det rapporterar SVT.

Händelsen kommer att anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Socialchef Gabriella Sjöström kallar det inträffade för ”oerhört tragiskt” och anger tekniska problem med trygghetslarmen som förklaring.

Det är sedan tidigare känt i kommunen att larmen inte fungerar som de ska men problemen har inte åtgärdats. Farhågor har funnits om att det skulle kunna leda till ett dödsfall och nu har ”det hänt som inte fick hända” säger Sjöström.

Hon lägger nu över ansvaret på de äldre och sjukas anhöriga att kontrollera att den som har hemtjänst i kommunen är i livet.

– Vi önskar fortsättningsvis att anhöriga kontaktar sina närstående.

Företaget Tunstall som har installerat och servar larmsystemet uppger att problemen kan vara lösta först i slutet av veckan. Att trygghetslarm inte fungerar är dock inte någon enstaka händelse. Problemen har funnits en längre tid, inte bara i Luleå utan också i flera andra kommuner.