I en anonym anmälan beskrivs allvarliga missförhållanden och hur en dement äldre person kan ha lämnats utan mat i över en vecka.

Fallet rör en dement omsorgstagare med hemtjänst i Kalmar kommun där det ska ha stått elva oöppnade matlådor i vårdtagarens kylskåp.

Utöver maten ska hemtjänsten inte ha tvättat hos personen, sopor ska ha legat för länge i bostaden och avloppet varit trasigt.

Nu har en Lex Sarah-anmälan skickats in till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, av Södermöre kommundelsförvaltning i Kalmar. I anmälan skriver förvaltningen att det finns ett antal brister kring vårdtagaren, bland annat i dokumentation, arbetssätt och samverkan med anhöriga.

LÄS ÄVEN: Tvingades säga upp hemtjänsten – förstod inte vad nyanlända personalen sa

Uteblivna insatser och att verksamheten inte har en samsyn och arbetssätt kring den enskilde bedömer förvaltningen som ett allvarligt missförhållande.

Förvaltningschef Lena Thor säger till statstelevisionen att det råder oenighet mellan anmälan och hemtjänstpersonalen kring matlådorna. Enligt en intern utredning går det inte att avgöra hur det låg till vid den aktuella tidpunkten. Ansvarig sjuksköterska ska också ha uppgett att det inte fanns några tecken på avmagring hos omsorgstagaren.