Redan nu varnar Svenska kraftnät för att elpriserna under kommande vinter kommer att bli minst lika höga som under föregående. I värsta fall kan man behöva frånkoppla elen.

I Svenska kraftnäts årliga prognos på hur stort importbehovet är under den så kallade topplasttimmen, den timme på året då elförbrukningen är som störst, framgår att behovet ökar under vintern och kommer att fortsätta göra så under de kommande fyra vintrarna.

LÄS ÄVEN: Rapport: Vinterns elkaos orsakades av nedlagd kärnkraft

Även om stora utbyggnader av stamnätet pågår är produktionsnivåerna väldigt låga i södra Sverige. Vindkraften fortsätter också att växa men det påverkar effektbalansen endast marginellt då tillgängligheten under topplasttimmen varierar. I vintras producerade vindkraftverken 22 procent av effekten under den timmen.

Risken är att priserna i vinter kommer bli lika höga som sist.

– Tyvärr är svaret ja. Det eftersom det fortfarande finns överföringsbegränsningar och ett ökat behov i resten av Europa, säger Svenska kraftnäts divisionschef Lowina Lundström.

LÄS ÄVEN: Näringslivet i elupprop mot energiministern: ”Bråttom nu”

Exakt vilka nivåer det kommer röra sig om beror på hur mycket det blåser och hur kallt det blir. I allra värsta fall kan el även behöva frånkopplas.

– Hittills har vi aldrig behövt göra det, men uppstår en situation där inhemsk produktion är låg och vi inte kan importera, då kan det komma att ske, säger Lundström.

Industrier drabbas

De som drabbas av detta blir i så fall industrier som har avtalat om en eventuell frånkoppling med de regioner de verkar i. Risken att elen ska kopplas ned för vanliga hushåll ser hon som väldigt låg men inte obefintlig.

LÄS ÄVEN: Regeringen: ”Byt värmesystem i stället för att bygga ut altan eller badrum”

– De är de absolut sista som kopplas bort. Den risken är minimal, men man kan inte lova något, säger hon.