Enligt en enkätstudie är det vanligt bland landets kommunstyrelseordföranden att i bland känna sig både ensamma och utsatta för hat och hot.

Enkätstudien har gjorts på uppdrag av intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, där 215 av landets 290 kommunstyrelseordföranden har svarat.

Johan Wänström vid Linköpings universitet som har analyserat svaren säger till SR Ekot att saker som stress, hat och hot hanteras bättre ju mer erfarenhet politikern i fråga har.

Sociala medier

Av studien framgår dock att det främst är i sociala medier som man upplever att det påstådda hatet och polariseringen förekommer. I synnerhet gäller detta också mindre kommuner. Sett till samtliga kommunstyrelseordföranden som svarat uppger 44 procent att de utsatts för hat, hot eller våld under de senaste tre åren. I de minsta kommunerna med under 10 000 invånare är andelen avsevärt lägre: 30 procent. Motsvarande andel i de största kommunerna med över 80 000 invånare är 61 procent.

En av de övergripande slutsatserna är att många kommunstyrelseordföranden känner sig utsatta och ensamma. I mindre kommuner kan dessa ofta vara den enda politikern som finns tillgänglig i kommunhuset dagtid, vilket ökar dessa känslor. Många är också obekväma med att nästan alltid iklä sig rollen som KSO och därmed ha svårt att vara privat, vilket gör att det kan upplevas som ett mycket krävande uppdrag.