ssab stålverk

Foto: Tortap, CC BY-SA 3.0

Ekonomi

LARMET: Skenande materialbrist i industrin hotar ekonomin

Publicerad 5/27/2021
Annons

Bransch efter bransch inom den svenska industrin varnar för att man står inför en akut materialbrist som kan få långtgående konsekvenser för Sverige och ekonomin.

Medan företagen i vissa branscher kämpar för sin överlevnad i kölvattnet av pandemin, befinner sig andra i en glödhet konjunktur. Problemet för den sistnämnda gruppen är att det går nästan lite för bra vars materialbrist nu förvärrats ytterligare sedan halvledarkrisen. Nu saknas även material för företag som sysslar med plast och kemi, wellpapp, stål och metall och samtidigt stiger priserna. Situationen beskrivs som allvarlig.

– Det är ett extremt problematiskt läge inom industrin vad gäller materialbristen, säger Annika Cederfeldt, ansvarig för näringspolitisk utveckling på Handelskammaren i Jönköpings län, till Tidningen Näringslivet. Enligt Cederfeldt handlar det om extremt ökade kostnader för företagen då leverantörerna av råvaror ökar sina priser rejält.

I handelskammarens återkommande konjunkturmätare uppgav 63 procent av industriföretagen i april att man drabbats av materialbrist under det senaste halvåret. 75 procent uppgav även att de inom det närmast halvåret kommer att drabbas.

Enligt branschorganisationen IKEM:s undersökningar har sju av tio svenska kemi-, plast- och gummiföretag påverkats på olika sätt av den eskalerande bristen på plastråvara. Av de drabbade företagen uppger närmare 90 procent att de har svårt att få tag på plastråvara och 60 procent uppger att priset på plastråvaran har ökat kraftigt.

Huggsexa

Jakob Hirsmark har god inblick i flera branscher då det företag han är partner i, Expense Reduction Analysts, arbetar med att hjälpa företag med inköp.

– Vi har sett helt okontrollerade prisökningar i vissa segment. Bristsituationer har lett till att det i princip blivit huggsexa om vissa råvaror, säger han.

Orsaken till situationen är sammankopplad med den särpräglade ekonomi som uppstått under pandemin med stopp i transporter, containerproblematik och svängningar i efterfrågan och utbud.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1249”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons