Solna tingsrätt finner 57-årige Börje Hultberg, bosatt i Stockholmsförorten Spånga, skyldig till att ha styckat sin filippinska hustru och eldat upp delar av henne i utegrillen. Däremot frias han i brist på bevis för att ha mördat hustrun. Påföljden blir två års fängelse för brott mot griftefriden samt skadestånd till parets båda tonårsdöttrar. 

I april förra året kontaktade Börje Hultberg polisen och anmälde sin hustru försvunnen. Han deltog därefter själv i sökandet efter henne. Polisen fattade dock snart misstankar om att Börje var inblandad i hustruns försvinnande och efter att ha gripits och pressats av polisen kröp sanningen fram.

Hustrun hade dött en vecka innan polisanmälan, när hon föll handlöst baklänges och slog i huvudet efter att Börje knuffat henne i samband med ett bråk. Därefter hade Börje styckat kroppen med en elektrisk tigersåg och eldat upp delar av henne i utegrillen.

Andra kroppsdelar hade han stoppat i en plastback med kattströ i botten och ställt i bagageutrymmet på bilen i ett garage i närbelägna Vällingby. Dessa delar var stadda i framskriden förruttnelse när de påträffades av polisen.

Börjes berättelse om hur hustrun dött genom att ha slagit bakhuvudet i vardagsrumsbordet finner dock inte stöd i den tekniska brottsplatsundersökningen. Inget blod eller DNA från hustrun kunde hittas på platsen. Börje har enligt domen själv sagt att han iakttagit bland annat blod från hustrun där han säger att hon föll som han ska ha torkat upp med en pappershandduk, men ändrat berättelsen när han fick kännedom om avsaknaden av sådana fynd vid den tekniska undersökningen.

Skulle lämna hemmet för en annan man
Av en film som Börje själv tagit framgår att hustrun dagen innan hon dog, i samband med ett bråk, sagt att hon skulle lämna Börje för en annan man. Vid genomgång av Börjes dator och mobiltelefon har han i anslutning till hustruns död sökt på nätet på sådant som ”skilsmässa”, ”självmord” och ”biltvätt”.

Enligt Börje själv hade paret en lång historik av affekterade äktenskapsgräl. Om fysiskt våld förekommit tidigare är oklart. En uppgift finns om att Börje vid ett tillfälle ska ha tagit ett strypgrepp på hustrun. En del av dessa uppgifter framkom i samband med att Börje genomgick en paragraf 7-undersökning, även kallad ”liten sinnesundersökning” under vilken ingen sådan psykisk störning framkommit som skulle göra det omöjligt att döma honom till fängelse.

Även döttrarna och en väninna till hustrun har rapporterat om en bråkig och kärlekslös relation. Enligt dessa vittnesmål har även hustrun varit aggressiv och bland annat ägnat sig åt att skrika och kasta saker i golvet.

Svårt fastställa dödsorsak
Till följd av att stora delar av hustruns kropp saknas, däribland huvudet, har man vid obduktionen inte kunnat fastställa dödsorsaken. Inte heller har man kunnat avgöra om Börje gjort några försök att rädda hustruns liv, t ex genom hjärt- och lungräddning, så som han själv hävdar. Det har därför inte gått att vare sig belägga eller motbevisa att hustrun dött på det sätt som Börje uppgett.

Det råder också tvivel kring Börjes uppgift om att ha eldat upp resten av sin hustru, inklusive huvudet, i grillen och krossat de återstående benresterna med slägghammare. Den tekniska undersökningen har inte kunna påvisa några spår efter detta. Enligt åklagaren kan Börje ha gjort sig av med dessa kroppsdelar på annat sätt men inte velat berätta var de finns av rädsla för att det ska uppdagas att hans uppgifter om hur hustrun dött inte stämmer.

Tingsrätten skriver i sin motivering att det inte går att utesluta att hustrun dött på det sätt som Börje angett, trots att man vidgår att hans berättelse inte finner stöd i utredningen och att det är en för Börje ”mycket besvärande omständighet” att han styckat hustruns kropp. Att Börje inte ringt 112 eller på annat sätt tillkallat hjälp anser rätten också är besvärande för Börje.

Domstolen anser också att det finns ett tänkbart svartsjukemotiv i att hustrun dagen innan meddelat att hon hade för avsikt att lämna Börje och att hon inlett en relation med en annan man. Man pekar också på ett antal andra omständigheter som talar till Börjes nackdel.

Mord kan inte styrkas
Sammantaget anser tingsrätten dock att mord inte kan styrkas bortom varje rimligt tvivel. ”Åtalet för mord ska därför ogillas” skriver man. Det framgår inte varför ingen mildare brottsrubricering, såsom vållande till annans död övervägts som alternativ.

Däremot anser tingsrätten att det är styrkt bortom rimligt tvivel att Börje styckat hustruns kropp. För detta döms han för brott mot griftefriden till två års fängelse, vilket är den maximala påföljd som lagen föreskriver för denna typ av brott. Rätten argumenterar i domskälen för att det saknas en strängare påföljd för griftefridsbrott av så grov karaktär som den i det aktuella fallet

Börje döms även att betala skadestånd till parets båda döttrar som är i tonåren samt till ett antal andra hustrun närstående personer. Domstolen häver också häktningen. Börje ska försättas på fri fot tills dess det är dags att avtjäna fängelsestraffet.

Domen kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.

Det fullständiga förundersökningsprotokollet (FUP) finns HÄR (del 1) och HÄR (del 2).