Det råder lärarbrist i Sverige men trots det visar nya siffror att allt fler lärare registrerar sig som arbetslösa. Enligt Lärarnas A-kassa är den otrygga arbetsmiljön det främsta skälet till varför man vill lämna läraryrket.

Förra året uppmärksammades att allt färre vill bli förskollärare, grundlärare och ämneslärare. Inför höstterminen 2018 hade andelen sökande till lärarutbildningarna gått ned med 5,4 procent.

LÄS ÄVEN: Lärare avvisade elev som skapade kaos under lektion – nu krävs Malmö Stad på 25 000 kronor

Samhällsnytt rapporterade förra året att antalet anmälningar om grova fall av hot och våld i grund- och förskola hade ökat kraftigt. År 2012 handlade det om 327 anmälningar medan antalet år 2017 hade ökat till 597 och dessutom spridit sig nedåt i åldrarna.

– Det är en enorm skillnad i attityden till lärare, förklarade Ulla Nyström Theander, rektor på Wendela Hellmanskolan i Härnösand, för SVT.

LÄS ÄVEN: Allt färre vill bli lärare

När Lärarnas A-kassa har sammanställt det föregående året konstaterar man att andelen lärare som nu får ersättning från arbetslöshetskassan ökade med hela 14,7 procent, rapporterar Lärartidningen.

I december 2018 var det 1 529 personer som tog ut A-kassa, jämfört med 1 333 samma månad 2017. Detta samtidigt som det råder lärarbrist i landet. Enligt Anna-Karin Frend Öfors, kassaföreståndare vid Lärarnas A-kassa är orsaken tydlig.

– Vi för ingen statistik över enskilda personer, men döper ärenden efter vad som orsakar arbetslösheten. Uppsägning på egen begäran har ökat, med hänvisning till arbetsmiljön, säger Anna-Karin Frend-Öfors.

Den ökande trenden är helt ny för Frend-Öfors som började arbeta vid Lärarnas A-kassa för tio år sedan.

LÄS ÄVEN: Anmälningar om hot och våld i skolan nära fördubbling på 5 år

https://www.instagram.com/p/BttfOQ9B2hM/

LÄS ÄVEN: Väpnat hot och våld i skolan fortsätter att öka