I en annons söker Västra Götalands läns landsting efter anbud till en upphandling avseende en tjänst för ”normkritisk granskning av webbsidor” till Koncernkontoret, koncernstab regional Utveckling samt Kommittén för mänskliga rättigheter.

Enligt annonsen är uppdraget en del av arbetet med projektet ”För varje människa – handlingsplan för det systematiska arbetet med mänskliga rättigheter inom Västra Götalandsregionen 2017–2020”.

Ett av målen i handlingsplanen är ”tillgänglig, begriplig och inkluderande information till invånarna”. För att uppnå detta vill man genomföra en normkritisk granskning av landstingets hemsida vgregion.se.

”Västra Götalandsregionens webbplatser ska vara inkluderande och spegla mångfalden i Västra Götaland. De ska inte skildra människor i bild och text på ett stereotypt sätt”, heter det vidare.

Maxbeloppet för granskningen ligger på 200 000 kronor.

Man påpekar även att det är viktigt att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden samt att alla leverantörer följer uppförandekoden, vilket man får skriva under att man lovar följa.